CRUD

SQL
Data manipulatie


1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Applicatie- en mediaontwikkelaarMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

SQL
Data manipulatie


Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud
Check-In
Wat is CRUD
Oefening
Evalueren 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe staan we erin vandaag?
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Waarvoor staat C.R.U.D

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

C.R.U.D
  • Create (Creëren): Het maken van nieuwe gegevensrecords in een database of systeem.
  • Read (Lezen): Het opvragen of bekijken van bestaande gegevensrecords uit een database of systeem.
  • Update (Bijwerken): Het aanpassen of wijzigen van bestaande gegevensrecords in een database of systeem.
  • Delete (Verwijderen): Het verwijderen of wissen van bestaande gegevensrecords uit een database of systeem.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Create query

Slide 6 - Tekstslide

Maak een oefening/voorbeeld samen met de studenten
Create query insert specifiek

Slide 7 - Tekstslide

Leg het verschil uit tussen de twee INSERT INTO manieren
Wat: Query schrijven en gebruik maken van INSERT INTO

Hoe: 
Voer die uit in phpmyadmin op de table Sales.
Voeg een regel toe met de INSERT INTO   in het sql scherm.
Gebruik


Hulp: Vraag je buurman/vrouw.

Tijd: 10 minuten.
Klaar: Probeer alle data te kopieren naar een nieuw table met de 
"INSERT INTO SELECT"
-Maak een nieuwe table met dezelfde kolommen.
-Kopieer de data naar de nieuwe table

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
  • De student kan de SQL commando INSERT INTO uitleggen, toepassen en uitvoeren.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 10 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.