14.3 vervuiling deel 1

Vervuiling
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Vervuiling

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we deze week doen?
Vandaag: nieuwe leerdoelen
je weet wat er gebeurt met huishoudelijk afval
je weet hoe luchtvervuiling ontstaat 
je kunt  gevolgen van luchtvervuiling uitleggen  

Verder: 
duurzame opdracht 4

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huishoudelijk afval
550 kg per jaar per persoon
gescheiden ingezameld en verwerkt

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het laatste huishoudelijke afval dat je hebt weggegooid?

Slide 4 - Open vraag

vragen waar ze dat hebben weggegooid
Verwerking
Nuttige toepassing: recycling, compost, hergebruik
Verbranden: restafval
Storten: vuilnisbelt

Slide 5 - Tekstslide

recycling: glas, blik, papier, plastic, grondstoffen worden opnieuw gebruikt
compost: gft
hergebruik: spullen, kleding, meubels, auto's, elektrische apparaten, tweedehands, kringloopwinkel
vuilnisbelt is aan onderkant afgedekt zodat geen giftige stoffen kunnen weglekken
plaatje: steeds meer afval krijgt nuttige toepassing

Slide 6 - Video

filmpje waarin restafval wordt verbrand, 
afvalenergiecentrale, geeft warmte, nuttige toepassingen
Wat wordt er van GFT gemaakt?Waarom is dat duurzaam?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zwerfafval

Slide 8 - Tekstslide

afval achtergelaten op straat of in de natuur
schadelijk, want kan honderden jaren duren voor het is afgebroken

heb je wel eens gehoord van de plastic soep? allerlei dieren die dat opeten en sterven
je ziet hoe lang het duurt voor afval dat je in de natuur gooit is afgebroken

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Door welke organismen wordt zwerfafval afgebroken?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel je gaat zwerfafval opruimen, van welk zwerfafval is het niet zo erg als het blijft liggen en waarom?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Afvalgassen -> luchtvervuiling
zwaveldioxide
stikstofoxiden
koolstofdioxide

Slide 12 - Tekstslide

komen vrij in de lucht door verbranding fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas, steenkool
gebruiken wij voor energie
energie
benzine
koolstofdioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden

Slide 13 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

opdracht: lees 2 alinea's en vat in 3 zinnen het belangrijkste samen
Welke vorm van luchtvervuiling kan ontstaan op windstille dagen en hoe ontstaat dat?

Slide 15 - Open vraag

mensen dragen mondkapjes om zich te beschermen tegen luchtvervuiling
Waarom hebben mensen die in de stad, bij snelwegen of industriegebieden wonen een grotere kans op ziekte aan de luchtwegen?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verzuring

Slide 17 - Tekstslide

plaatje vorige les ook gezien
verzuring ontstaat door ammoniak uit mest maar ook door zwaveldioxide en stikstofoxiden
zure regen -> in bodem of grondwater, vooral in zandgronden verzuring want humus en kalk neutraliseren het
2 gevolgen: mineralen lossen op en spoelen naar het grondwater, 
onbereikbaar voor plantenwortels
giftige stoffen komen vrij zoals lood en aluminium waardoor wortelharen beschadigen en planten ziek worden
zwaveldioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden
stikstofoxiden
ammoniak
ammoniak
zure regen

Slide 18 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn 2 gevolgen van verzuring?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verder:
duurzame opdracht 4

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies