H5 Energie - 5.3 Brandstof en Milieu 21-22

H5 Energie - 5.3 brandstof en milieu (deel 1). 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H5 Energie - 5.3 brandstof en milieu (deel 1). 

Slide 1 - Tekstslide


bekijk de advertentie hiernaast. noppen zijn blaasjes gevuld met lucht.

welke vorm van warmtetransport wordt vooral tegengehouden door de reflecterende laag?

Slide 2 - Open vraag
Welke vorm van warmtetransport wordt vooral door de lucht in de noppen tegengegaan?

Slide 3 - Open vraag

Broeikaseffect

Slide 4 - Woordweb

Leerdoelen
12. ik weet welke 3 fossiele brandstoffen er zijn. 
13. ik kan uitleggen wat het broeikaseffect is
14. ik kan uitleggen wat het verschil tussen het broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect is
15. ik kan een aantal nadelen benoemen die horen bij het gebruik van fossiele brandstoffen. 

16. ik kan uitleggen op welke manier je een huis kunt verwarmen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.
17. Ik weet welke alternatieve er zijn voor fossiele brandstoffen in het verkeer

Slide 5 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen 
Fossiele brandstoffen zitten in bodem van de aarde en zijn ontstaan uit planten en resten van dieren. 

3 soorten: aardgas, aardolie en steenkool.  

Fossiele brandstoffen bestaan voornamelijk uit koolstof en waterstof atomen. 

Bij volledig verbranding van fossiele brandstof ontstaan koolstofdioxide en waterstof en vindt de volgende reactie plaats: 

Brandstof + zuurstof -->  koolstofdioxide (g) + Waterdamp (g)

uitstoot van CO2 zorgt voor versterking van het broeikaseffect. 

Slide 6 - Tekstslide

(natuurlijk) broeikaseffect

Slide 7 - Tekstslide

Versterkt broeikaseffect

Slide 8 - Tekstslide

Verschil broeikaseffect en versterkt broeikaseffect
 (natuurlijk) Broeikaseffect: zorgt ervoor dat aarde warm blijft. zonder broeikaseffect zou het -18°C zijn op aarde

Versterkt Broeikaseffect: Extra uitstoot van CO2 zorgt ervoor dat warmte warmte van aarde wordt vastgehouden. 

gevolg: stijgen zeespiegel, smelten poolkappen, klimaatverandering. 

Slide 9 - Tekstslide

Op welke manieren kunnen wij de uitstoot van koolstofdioxide verminderen?

Slide 10 - Open vraag

Nadelen gebruik fossiele brandstoffen
 •  Fossiele brandstoffen worden vaak onvolledig verbrand (gele vlam) er ontstaat dan koolstofmonoxide en roet (fijnstof) --> slecht voor longen 

 • Koolstofmonoxide: Giftig kleurloos en geurloos gas 

 • Fijnstof zijn kleine stof deeltjes die schadelijk zijn voor gezondheid en luchtwegen. Fijnstof zorgt ook voor smog 


Slide 11 - Tekstslide

 • Bodemverzakkingen en aardbevingen doordat je fossiele brandstoffen uit de bodem haalt. 

 • Thermische verontreiniging:  warm koelwater van  fabrieken wordt geloosd op het oppervlaktewater. Warm water bevat minder zuurstof waardoor vissen en waterdieren te weinig zuurstof binnen krijgen.    

 • Zure Regen: Fabrieken stoten de zure stoffen zwaveldioxide en stikstofoxiden uit. Hierdoor ontstond er luchtverontreiniging met zure stoffen.  


Zwaveldioxide en stikstofoxide lossen op in regenwater en daar werd de regen net zo zuur als azijn. 

Zure regen tast gebouwen en bomen aan. daarnaast gingen vissen en dieren dood 
Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag
Wat: 
Hoe:
Hulp: 
Tijd: 
Resultaat: 
klaar: 

Aan de slag: 
Wat: maken 5.3 opdracht  2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 17 
 
Hoe: zelfstandig in stilte / fluisterend overlegend met buurman/ buurvrouw

Hulp:  boek, Binas, docent

Tijd: 20 min

Resultaat:  klassikaal bespreken gemaakte opgave

klaar:  nakijken 5.3 - uitwerken leerdoelen, ander vak. 

Slide 13 - Tekstslide

Wat zijn de 3 fossiele brandstoffen

Slide 14 - Open vraag

wat zijn nadelen van het gebruik van fossiele brandstoffen?

Slide 15 - Open vraag

H5 Energie - 5.3 brandstof en milieu. 

Slide 16 - Tekstslide

Leerdoelen
12. ik weet welke 3 fossiele brandstoffen er zijn. 
13. ik kan uitleggen wat het broeikaseffect is
14. ik kan uitleggen wat het verschil tussen het broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect is
15. ik kan een aantal nadelen benoemen die horen bij het gebruik van fossiele brandstoffen. 
16. ik kan uitleggen op welke manier je een huis kunt verwarmen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.
17. Ik weet welke alternatieve er zijn voor fossiele brandstoffen in het verkeer

Slide 17 - Tekstslide

duurzaam verwarmen

 • Zonnecollector
 • Bodem warmte 
 • blokverwarming 
 • stadsverwarming 

Verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. 


Slide 18 - Tekstslide

zonnecollector 
 • water verwarmd door gebruik te maken van de warmte energie van de  zon.

 • Besparing van 200 - 300 m3 per jaar.

Slide 19 - Tekstslide

Bodemwarmte:
 

 •  gebruik maken van warmte aarde om water mee te verwarmen. 

 • diepte van 20 - 300 m 

 • Warmtepomp

Slide 20 - Tekstslide

Blokverwarming / stadsverwarming 


Gebruik maken van restwarmte van elektriciteitscentrale / fabriek 

 •  Fabriek en woningen vormen samen een warmtenet

 • Combinatie opwekken elektriciteit en restwarmte gebruiken noem je warmtekrachtkoppeling 

Slide 21 - Tekstslide

Aan de slag
Wat: 
Hoe:
Hulp: 
Tijd: 
Resultaat: 
klaar: 

Aan de slag: 
Wat: maken 5.3 opdracht  19,20,23,26,27,29
 
Hoe: zelfstandig in stilte / fluisterend overlegend met buurman/ buurvrouw

Hulp:  boek, Binas, docent

Tijd: 20 min

Resultaat:  klassikaal bespreken gemaakte opgave

klaar:  nakijken 5.3 - uitwerken leerdoelen, ander vak. 

Slide 22 - Tekstslide

aan de slag maken 5.3:

Slide 23 - Tekstslide

Lever hier het gemaakte huiswerk van 5.3 in

Slide 24 - Open vraag