11.2 Colorimetrie

11.2 Colorimetrie
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

11.2 Colorimetrie

Slide 1 - Tekstslide

Colorimetrisch onderzoek
 • Om de concentratie van een onbekende gekleurde oplossing te bepalen.
 • Met een colorimeter meet je de intensiteit (I) van het licht dat door de oplossing heen gaat, met verschillende concentraties, verschillende intensiteit.
 • Dit word gedaan aan de hand van een bekende verdunningsreek.

Slide 2 - Tekstslide

Colorimetrisch onderzoek
 • Verdunningsreeks - Een opeenvolgende reeks van oplossingen van dezelfde stof, maar met telkens een kleinere concentratie
 • Blanco - Een oplossing die alle gebruikte stoffen bevat behalve de gekleurde stof.

Slide 3 - Tekstslide

Een colorimeter

Slide 4 - Tekstslide

Hoe werkt het?
 • Je begint met het blanco cuvet en een extinctie (E) van 0
 • Extinctie (uitdoving) ->

 • Sommige calorimeters word de doorlating, de transmissie (T) gemeten, hier doe je dan hetzelfde alleen verschilt de formule wel ->E=log(I0I)
T=I0I

Slide 5 - Tekstslide

Hoe werkt het?
 • Vervolgens ga je de hele reeks af en maak je van alle cuvetten meetingen. Hiermee creëer je een referentie lijn voor de onbekende concentratie. 
 • Deze referentie lijn heet een ijklijn.

Slide 6 - Tekstslide

Wet van Lambert-Beer
Voor extinctie geld de wet van Lambert-Beer:

-      de extinctie coëfficiënt, een constante die van de stof afhangt (Binas tabel 39A1)
- [A] de concentratie van de oplossing
- l de lengte van de lichtweg (De breedte van de cuvet) in cm

E=ε[A]l
ε

Slide 7 - Tekstslide

Wat gebeurt er met de extinctie waneer een bredere cuvet word gebruikt?
E=ε[A]l
E=ε[A]l
E=ε[A]l
E=ε[A]l

Slide 8 - Open vraag

Wat gebeurt er met de extinctie waneer je een meer geconcentreerde oplossing gebruikt?
E=ε[A]l

Slide 9 - Open vraag

De ijklijn
De hellingshoek van de lijn is gelijk aan        ->
Als je voor een onbekende oplossing de extinctie meet kan je met deze lijn de concentratie
bepalen!
εl
E=ε[A]l

Slide 10 - Tekstslide

Wat is de concentratie ijzer III ionen bij een extinctie van 0,35

Slide 11 - Open vraag

Waarom gaat een ijklijn door de oorsprong?

Slide 12 - Open vraag

Grondwater bevat ijzer III ionen. Er word 25ml grondwater onderzocht door er een KSCN oplossing aan toe te voegen voor de kleuring en vervolgens het monster aan te vullen tot 50ml. Een extinctie van 0,14 word gemeten. Wat is de concentratie ijzer III in het grondwater ?

Slide 13 - Open vraag

 1.  Lees de Fe^3+ gehalte af 0,7mg/L
 2. Reken deze om naar mol/L M(Fe) = 55,85g/mol               Je deelt het gehalte hierdoor - 1,25x10^(-5)mol/L
 3. De oplossing was 2x verdunt dus 2 x 1,25x10^(-5) =2,5 x 10^(-5)mol/L

Slide 14 - Tekstslide

Volgens de Europese norm mag drinkwater 50mg nitraat per L bevatten. Dit kan gemeten worden aan de hand van colorimetrie. De extinctie van onderzocht water is 0,18. Voldoet dit onderzochte water aan de Europese norm van nitraat?

Slide 15 - Open vraag

 1. Lees de NO3- gehalte af 3.3x10^-5 mol/L
 2. M(NO3-)=62,01g/mol             -> gehalte NO3- = 2,0mg/L (3.3x10^-5 x 62,01 x 10^3)
 3. Dit is lager dan 50 dus voldoet aan de norm

Slide 16 - Tekstslide