cross

8.4

8.4 Hoe dragen wij  ons steentje bij?
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomiemavoLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

8.4 Hoe dragen wij  ons steentje bij?

Slide 1 - Tekstslide

8.3 Hoe kunnen landen zich ontwikkelen?
Deze les:
 • maatregelen om ontwikkelingslanden te helpen
 • afspraken over vrijhandel
 • soorten hulp

Slide 2 - Tekstslide

8.3 Hoe kunnen landen zich ontwikkelen?
Hulp aan ontwikkelingslanden:
 1. microkrediet 
 2. bevorderen vrijhandel door WTO
 3. grondstofovereenkomsten
 4. ontwikkelingssamenwerking
leningen aan kleine ondernemers die niet kunnen lenen bij een reguliere bank
Handelen zonder handelsbelemmeringen (protectiemaatregelen)
Voor stabiliteit prijzen van bepaalde grondstoffen
Rijke en ontwikkelingslanden werken samen om de welvaart van landen met een economische achterstand te vergroten
 • Structurele hulp (langdurig)
 • Bilaterale hulp (directe hulp van een land aan het andere)
 • Gebonden hulp (financiële hulp met een vast doel)
 • Ongebonden hulp (land mag zelf doel bepalen)
 • Noodhulp (hulp op korte termijn)
'speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling'
Vraag 21
Vraag 24
Vraag 26
Vraag 28
Vraag 31

Slide 3 - Tekstslide

8.4 Hoe dragen wij  ons steentje bij?
Deze les:
 • steun ontwikkelingslanden vanuit de overheid
 • waarom bedrijven moeten investeren in arme landen
 • hoe fairtrade helpt

Slide 4 - Tekstslide

8.4 Hoe dragen wij  ons steentje bij?
De Nederlandse overheid:
 • wil duurzame economische groei in ontwikkelings-landen bevorderen
 • ontwikkelingssamenwerking gericht op economische zelfstandigheid
 • jaarlijks vast bedrag voor ontwikkelingssamenwerking
 • reservering voor noodhulp
 • subsidie voor bedrijven die investeren in bedrijven in ontwikkelingslanden

Slide 5 - Tekstslide

8.4 Hoe dragen wij  ons steentje bij?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

8.4 Hoe dragen wij  ons steentje bij?
Fairtrade:
 • helpt boeren in ontwikkelingslanden door ze een eerlijke prijs voor hun producten te bieden.
 • Voorwaarde: kleine boeren moeten zich organiseren in coöperaties.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Huiswerk
Voorbereiden op de toets:
 • hoofdstuk afmaken
 • opgaven nakijken
 • leren begrippen en teksten met rode stippen
 • noteer vragen voor de volgende les

Slide 10 - Tekstslide

8.4 Hoe dragen wij  ons steentje bij?
Deze les:
 • steun ontwikkelingslanden vanuit de overheid
 • waarom bedrijven moeten investeren in arme landen
 • hoe fairtrade helpt

Slide 11 - Tekstslide