Les 2 conflict MO

Les 2 conflict MO
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Les 2 conflict MO

Slide 1 - Tekstslide

Organisatie tijd
1. Jas, telefoon, tas etc...
2. Korte uitleg over wat er van je wordt verwacht

timer
5:00

Slide 2 - Tekstslide

Lees tijd
Lees paragraaf 1  uit

timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

Lestijd 10 min

Slide 4 - Tekstslide

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
 • 1915: McMahon-Hussein-correspondentie: Britten beloven, als ze helpen te Turken te verslaan, onafhankelijkheid voor de Arabieren

 • 1916: Sykes-Picot-verdrag: Frankrijk en Groot-Brittannië maken geheime afspraken om het gebied onderling te verdelen.


 • 1917: Balfour-verklaring: Britten beloven de Joden, een Joods nationaal tehuis, in ruil voor steun aan de Britten

Slide 5 - Tekstslide

Na de Eerste Wereldoorlog (1919)
 • Onderhandelingen in Versailles

 • Zowel Palestijnse Arabieren als Joden gaan er vanuit dat de beloften worden ingelost: een eigen staat

 • Onderhandelaars (lees: Frankrijk en Groot-Brittannië) vinden dat het Midden-Oosten nog niet klaar is voor onafhankelijkheid

Slide 6 - Tekstslide

Joodse immigratie - Palestijnse problemen (1)
 • Door de Britse toezegging van een Joods nationaal tehuis: veel Joodse immigranten (ongeveer 40.000) naar Palestina 

 • Welgestelde Joden kopen veel grond van Arabische grootgrondbezitters: Palestijnse Arabieren worden van hun land gezet

Slide 7 - Tekstslide

Joodse immigratie – Palestijnse problemen (2)
 • Grote immigratie en Joodse landaankoop zorgen voor irritatie en angst bij de Palestijnse Arabieren

 • In het gebied ontstaan rellen

 • Joden vinden dat de Britten niet genoeg doen tegen het Arabische geweld en richten daarom hun eigen 'leger' op: Hagana

Slide 8 - Tekstslide

Vrede van Versailles (1919)
 • Het Midden-Oosten wordt voorlopig bestuurd door de Volkenbond (voorloper van de Verenigde Naties)

 • De Volkenbond geeft Frankrijk en Groot-Brittannië de opdracht het gebied te besturen: mandaat

 • Van de Volkenbond moet Groot-Brittannië zich aan de Balfour-verklaring houden, niet aan de afspraken die gemaakt zijn met de Arabieren

 • 1922: Mandaatgebied Palestina

Slide 9 - Tekstslide

Mandaatgebieden in het Midden-Oosten

Slide 10 - Tekstslide


Mandaatgebied
Palestina
1922-1948

Groot-Brittannië moet het gebied
namens de Volkenbond besturen

Slide 11 - Tekstslide

Arabisch-Palestijnse opstand (1936-1939) (1)
 • Anti-Joodse wetten (Neurenberger Rassenwetten, 1935) zorgen voor emigratie uit Duitsland

 • Veel Joden willen het liefst naar de Verenigde Staten, maar dat land heeft strenge immigratiewetten

 • Joden kiezen daarom voor Palestina. Gevolg: 170.000 Joodse migranten in drie jaar tijd

Slide 12 - Tekstslide

Arabisch-Palestijnse opstand (1936-1939) (2)
 • Burgeroorlog tussen Joden en Palestijnse Arabieren 

 • Arabieren plegen aanslagen op zowel Joden als Britten (die soms samenwerkten), en Joden plegen aanslagen op Arabieren en Britten

 • Onoverzichtelijke situatie waar de Britten zich geen raad mee weten

Slide 13 - Tekstslide

MacDonald White Paper (1939) (1)
 • Een White Paper (Nederlands: witboek) is een regeringsplan

 • Hierin stonden de plannen van de Britse regering voor Palestina

 •  Binnen tien jaar zou er zelfbestuur komen voor Palestina. Joden en Arabieren zouden dit samen uitvoeren, over een gemengd Arabische-Joodse staat.

Slide 14 - Tekstslide

MacDonald White Paper (1939) (2)   
 • De Joodse immigratie werd beperkt tot 15.000 mensen per jaar, voor de komende vijf jaar. Daarna mocht de Arabische bevolking hierover beslissen. 

 • De landaankoop door Joden werd beperkt.

 • Britten verlaten het gebied binnen tien jaar

Slide 15 - Tekstslide

Gevolgen van het Witboek

 • De timing was zeer ongelukkig: de situatie voor Joden in Europa werd steeds gevaarlijker (Kristallnacht en de Holocaust), terwijl de mogelijkheden om te migreren/vluchten steeds moeilijker werd

 • Joden waren zeer teleurgesteld: dit was in strijd met de Balfour-verklaring uit 1917

 • Palestijnse Arabieren waren ook teleurgesteld, maar het geweld nam wel af.

Slide 16 - Tekstslide

Na de Tweede Wereldoorlog 

 • Veel Joden willen weg uit Europa, zelfs na de oorlog was er veel antisemitisme

 • Emigreren naar Palestina was moeilijk: de Britten hielden vast aan hun Witboek

 • De Hagana hielp met illegale emigratie naar Palestina

Slide 17 - Tekstslide

Steeds meer spanningen in Palestina
 •  Joodse migranten worden onderschept op zee en teruggestuurd

 • Sommigen worden vastgezet in kampen op Cyprus

 • Reactie: extremistische Joden plegen aanslagen op Britse doelen in Palestina

Slide 18 - Tekstslide

Tweestaten-oplossing (1947)
 • De Britten hebben het mandaatgebied niet meer onder controle. Het gebied wordt overgedragen aan de Verenigde Naties (VN)

 • De VN komt met een Verdelingsplan: het gebied wordt verdeeld in een Joodse- en Arabische staat. Jeruzalem komt onder bestuur van de VN te staan.

Slide 19 - Tekstslide

'De erfenis'

Slide 20 - Tekstslide

De eerste jaren van de staat Israël (1)

 • Het Verdelingsplan brengt geen rust: geweld tussen Joden en Palestijnse Arabieren blijft. 

 • Grote groepen Palestijnse Arabieren vluchten weg uit het gebied.

Slide 21 - Tekstslide

De eerste jaren van de staat Israël (2)
 • 14 mei 1948: David Ben Goerion roept de Joodse staat Israël uit

 • 15 mei 1948: de laatste Britten vertrekken uit het mandaatgebied Palestina

 • 16 mei 1948: de Arabische landen Egypte, Syrië, Libanon en Jordanië vallen Israël aan

Slide 22 - Tekstslide

De eerste jaren van de staat Israël (3)
 • De Verenigde Staten erkennen Israël snel: een niet-Arabische, democratische bondgenoot in het Midden-Oosten is voor hen erg belangrijk

 • De Verenigde Staten zijn een belangrijke bondgenoot (en kunnen wapens leveren)

Slide 23 - Tekstslide

Arabisch-Israëlische Oorlog (1948-1949)
Israël: de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog
Palestijnen: al-Nakbah ('de Ramp')

 • Israël wint de oorlog en verovert veel gebieden: ook gebieden die  door de VN aan de Palestijnse Arabieren waren toegezegd

 • Ruim 700.000 Palestijnse Arabieren vluchten uit Israël 

Slide 24 - Tekstslide

Pauzemomentje (maar ga gerust alvast aan het werk..)
timer
3:00

Slide 25 - Tekstslide

Werktijd max. 20 min.
 1. Werk paragraaf 1 voor jezelf uit in het werkboekje
 2. Je hebt maar 4 lessen voor 4 paragrafen dus werk door!
 3. Tijdnood? Maak het thuis af.
timer
20:00

Slide 26 - Tekstslide