cross

1TL2 donderdag 10 februari

WELKOM
3 Kader
Welkom
2BB2
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

WELKOM
3 Kader
Welkom
2BB2

Slide 1 - Tekstslide

Programma van de les
2BB2
Programma:
 • Aanwezigheid
 • Toets
 • Filmpjes
Lesdoel:
-Maken toets

Slide 2 - Tekstslide

Allereerst...
Is iedereen aanwezig?

Slide 3 - Tekstslide

Toets
 • Je bent stil tijdens de toets.
 • Na de toets ga je een boek lezen, tekenen of iets doen op laptop of mobiel in stilte.

Slide 4 - Tekstslide

Inhalen toets woordenschat
Woordenschat H3 en H4
Woensdag 16 februari negende uur

Woordenlijsten zijn verstuurd in Magister

Slide 5 - Tekstslide

Filmpjes
https://www.youtube.com/watch?v=816T6KpOwBQ

https://www.youtube.com/watch?v=j6l6GpW9UzY


Slide 6 - Tekstslide

1TL2 De les start over twee minuten !
- Mobiel in de bak
- Boek, laptop, pen en schrift op  
   tafel
- Tas van de tafel

timer
2:00

Slide 7 - Tekstslide

Gedicht van de dag

Slide 8 - Tekstslide

Toets vrijdag
Lezen H3 en H4

Slide 9 - Tekstslide

START


- weet je nog dat je een tekst kunt verdelen in een inleiding, middenstuk en een slot?

- weet je nog dat in de inleiding staat waar de tekst over gaat?

- weet je nog dat in het middenstuk de meeste informatie staat?

- weet je nog dat in het slot het belangrijkste uit de tekst nog een keer staat?


lezen

Slide 10 - Tekstslide

LEZEN

inleiding, middenstuk en slot


De inleiding is het eerste deel van een tekst.
Daarin staat kort waar de tekst over gaat.

De inleiding van een tekst:

 • is meestal één of twee anlinea's
 • zegt waar de tekst over gaat
 • maakt je nieuwsgierig

Slide 11 - Tekstslide

LEZEN

inleiding, middenstuk en slotHet middenstuk is het langste deel van de tekst.
Het middenstuk bevat de meeste informatie.

Slide 12 - Tekstslide

LEZEN

inleiding, middenstuk en slotIn het slot staat nog een keer het belangrijkste van de tekst
in het kort herhaald.

Slide 13 - TekstslideLEES DE TEKST

Slide 14 - Tekstslide

Waaraan zie je dat dit de inleiding van de tekst is? Er zijn twee goede antwoorden.
A
Het stukje tekst bestaat uit vier zinnen.
B
Er staat waar het over gaat: je bed opmaken is ongezond.
C
Je weet nu alles over huisstofmijten.
D
Je wilt weten waarom je bed opmaken ongezond is.

Slide 15 - Quizvraag

In het middenstuk van een tekst...
A
...staat vaak veel informatie over het onderwerp (hoe, waarom of wat e.d.)
B
...wordt het belangrijkste van de tekst nog een keer herhaald.
C
..staat waarom je nieuwsgierig wordt om verder te lezen
D
...wordt het onderwerp van de tekst ingeleid.

Slide 16 - Quizvraag

In het slot van een tekst...
A
...staat vaak veel informatie over het onderwerp (hoe, waarom of wat e.d.)
B
...wordt het belangrijkste van de tekst nog een keer herhaald.
C
..staat waarom je nieuwsgierig wordt om verder te lezen
D
...wordt het onderwerp van de tekst ingeleid.

Slide 17 - Quizvraag

Welk stukje tekst past het best bij de inleiding?
inleiding
Iedereen voelt zich weleens onzeker. Omdat je denkt dat je er niet goed uiziet of dat je er niet bij hoort. Zorg dat je zekerder van jezelf wordt!
We zullen uitleggen hoe dat precies zit. Avondmensen beginnen pas laat op gang te komen. Ze snappen niet dat anderen aan het eind van de dag moe zijn.
Zorg dus dat je altijd de waarheid vertelt. Pas al je mentor weet wat er echt is gebeurd, kan hij je helpen het probleem op te lossen.

Slide 18 - Sleepvraag

Welk stukje tekst past het best bij het middenstuk?
middenstuk
Iedereen voelt zich weleens onzeker. Omdat je denkt dat je er niet goed uiziet of dat je er niet bij hoort. Zorg dat je zekerder van jezelf wordt!
We zullen uitleggen hoe dat precies zit. Avondmensen beginnen pas laat op gang te komen. Ze snappen niet dat anderen aan het eind van de dag moe zijn.
Zorg dus dat je altijd de waarheid vertelt. Pas al je mentor weet wat er echt is gebeurd, kan hij je helpen het probleem op te lossen.

Slide 19 - Sleepvraag

Welk stukje tekst past het best bij het slot?
slot
Iedereen voelt zich weleens onzeker. Omdat je denkt dat je er niet goed uiziet of dat je er niet bij hoort. Zorg dat je zekerder van jezelf wordt!
We zullen uitleggen hoe dat precies zit. Avondmensen beginnen pas laat op gang te komen. Ze snappen niet dat anderen aan het eind van de dag moe zijn.
Zorg dus dat je altijd de waarheid vertelt. Pas al je mentor weet wat er echt is gebeurd, kan hij je helpen het probleem op te lossen.

Slide 20 - Sleepvraag

Welk stukje tekst past het best bij de inleiding?
inleiding
Dat komt doordat er stukje goud zitten in apparaten, zoals computers en mobieltjes.
Gooien we zomaar goud in de vuilnisbak?
Het is dus beter om apparaten niet gewoon in de vuilnisbak te gooien.

Slide 21 - Sleepvraag

Welk stukje tekst past het best bij het middenstuk?
middenstuk
Dat komt doordat er stukje goud zitten in apparaten, zoals computers en mobieltjes.
Gooien we zomaar goud in de vuilnisbak?
Het is dus beter om apparaten niet gewoon in de vuilnisbak te gooien.

Slide 22 - Sleepvraag

Welk stukje tekst past het best bij het slot?
slot
Dat komt doordat er stukje goud zitten in apparaten, zoals computers en mobieltjes.
Gooien we zomaar goud in de vuilnisbak?
Het is dus beter om apparaten niet gewoon in de vuilnisbak te gooien.

Slide 23 - Sleepvraag

Welk stukje tekst past het best bij de inleiding?
inleiding
Aparte fobieën zijn bijvoorbeeld angst om je te wassen, angst om te leren en angst voor het cijffer 8.
Van hoogtevrees en angst voor spinnen heb je vast weleens gehoord, maar ken je ook deze bijzondere fobieën?
Zo'n fobie blijkt dus erg lastig te zijn. Gelukkig kunnen mensen er iets aan doen.

Slide 24 - Sleepvraag

Welk stukje tekst past het best bij het middenstuk?
middenstuk
Aparte fobieën zijn bijvoorbeeld angst om je te wassen, angst om te leren en angst voor het cijffer 8.
Van hoogtevrees en angst voor spinnen heb je vast weleens gehoord, maar ken je ook deze bijzondere fobieën?
Zo'n fobie blijkt dus erg lastig te zijn. Gelukkig kunnen mensen er iets aan doen.

Slide 25 - Sleepvraag

Welk stukje tekst past het best bij het slot?
slot
Aparte fobieën zijn bijvoorbeeld angst om je te wassen, angst om te leren en angst voor het cijffer 8.
Van hoogtevrees en angst voor spinnen heb je vast weleens gehoord, maar ken je ook deze bijzondere fobieën?
Zo'n fobie blijkt dus erg lastig te zijn. Gelukkig kunnen mensen er iets aan doen.

Slide 26 - Sleepvraag

START


- je weet dat je een tekst kunt verdelen in een inleiding, middenstuk en een slot.

- je weet dat in de inleiding staat waar de tekst over gaat.

- je weet dat in het middenstuk de meeste informatie staat

- je weet dat in het slot het belangrijkste uit de tekst nog een keer staat


lezen

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

ZINSDELEN

werkwoordelijk gezegdeAlle werkwoorden in een zin die samen iets over het onderwerp zeggen, noem je het werkwoordelijk gezegde (wg).Slide 29 - Tekstslide

ZINSDELEN

werkwoordelijk gezegdeSoms is het werkwoordelijk gezegde maar één werkwoord 

(de persoonsvorm), soms zijn het er meer. Bijvoorbeeld:


- Leonie kijkt naar buiten.

- Leonie heeft naar buiten gekeken

- Leonie wil graag naar buiten kijken.


Slide 30 - Tekstslide

ZINSDELEN

werkwoordelijk gezegdeDe persoonsvorm is altijd onderdeel van het 
werkwoordelijk gezegde.

werkwoordelijk gezegde =
persoonsvorm + alle andere werkwoorden

Slide 31 - Tekstslide

Meervouden op -en en -s

Slide 32 - Tekstslide

Leerdoelen
Je leert meervouden die eindigen op -en goed spellen.
Je leert meervouden die eindigen op -s goed spellen.

Slide 33 - Tekstslide

Enkelvoud en meervoud

Zelfstandige naamwoorden kunnen in het

enkelvoud en in het meervoud staan


enkelvoud = één stoel en één bank

meervoud = twee stoelen en twee banken

Slide 34 - Tekstslide

Meervoud
Het meervoud kan eindigen op -en of op -s

bank - banken
plant - planten
wafel - wafels
wekker - wekkers

Slide 35 - Tekstslide

Meervoud

Veel zelfstandige naamwoorden hebben meervoud op -en


lamp - lampen

mes - messen

weg - wegen

kaas - kazen

Slide 36 - Tekstslide

1. Meervoud op -en
Vaak hoef je alleen maar -en achter het woord te zetten

lamp + en = lampen

boer + en = boeren

dans + en = dansen

lot + en = loten

Slide 37 - Tekstslide

2. Meervoud op -en

Soms moet je tegelijk de laatste letter verdubbelen,

want je hoort een korte klank

klas = klassen

bak = bakken

bed = bedden

Slide 38 - Tekstslide

3. Meervoud op -en

Soms moet je tegelijk een a, e, o of u weghalen,

want je hoort een lange klank

schaar = scharen

been = benen

sloot = sloten

Slide 39 - Tekstslide

4. Meervoud op -en

Soms moet je tegelijk een -f veranderen in een -v

raaf = raven

brief = brieven

golf = golven

Slide 40 - Tekstslide

5. Meervoud op -en

Soms moet je tegelijk een -s veranderen in een -z

baas = bazen

huis  = huizen

mees = mezen

Slide 41 - Tekstslide

6 Meervoud op -s
Vaak hoef je alleen maar -s achter het woord te zetten.


 • tafel-tafels
 • computer-computers
 • infectie-infecties

Slide 42 - Tekstslide

Meervoud op -'s 
Soms moet je een apostrof (')  voor de s schrijven. Dat doe je bij woorden die eindigen op i-o-u-a-y. Deze letters zijn klinkers.
Deze klinkers zitten in het zinnetje:

IK    HOU     VAN     YS

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide

Meervoud op -'s
 • pizza-pizza's
 • polo-polo's
 • menu-menu's
 • taxi-taxi's
 • hobby-hobby's

Slide 45 - Tekstslide

Meervoud van afkortingen
Als je van een afkorting het meervoud wilt maken, dan doe je dat door ook een  's   achter de afkorting te zetten.
 • dvd's
 • BMW's
 • tv's
 • F16's

Slide 46 - Tekstslide

Huiswerk
Maak opdracht:

Startopdracht, opdracht 1 en 2 
Hoofdstuk 3
Taalverzorging Spelling
In het boek bladzijde 82 en 83

Slide 47 - Tekstslide

Einde van de les

Slide 48 - Tekstslide