cross

Overal NaSk 5.3 Branden en blussen

Branden en blussen

Welkom!
Start je Ipad op en doe mee in de LessonUp.
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Branden en blussen

Welkom!
Start je Ipad op en doe mee in de LessonUp.

Slide 1 - Tekstslide

Doelen 
  • Je leert wat er nodig is voor brand.
  • Je leert hoe je een brand kunt blussen.


Slide 2 - Tekstslide

Volledige reactie
Onvolledige verbranding
Kleur vlam: Blauw
Kleur vlam: Geel
Beginstoffen: Brandstof en zuurstof
Beginstoffen: Brandstof en te weinig zuurstof
Eindstoffen: koolstofdioxide en water
Eindstoffen: koolstofmonoxide en water

Slide 3 - Sleepvraag

Branddriehoek
1.    Er moet een brandstof aanwezig zijn.
2.   De temperatuur van de brandstof moet hoger 
       zijn dan de ontbrandingstemperatuur.
3.   Er moet voldoende zuurstof aanwezig zijn. 

Brand moet voldoen aan deze drie 
voorwaarden.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Noem zo veel mogelijk manieren om een brand te blussen.

Slide 6 - Open vraag

Brand blussen

Slide 7 - Tekstslide

Welk onderdeel uit de branddriehoek probeerde je met behulp van water weg te halen.
A
Warmte
B
Brandstof
C
Zuurstof

Slide 8 - Quizvraag

Welk onderdeel uit de branddriehoek probeerde je met behulp van schuim weg te halen?
A
Warmte
B
Brandstof
C
Zuurstof

Slide 9 - Quizvraag

Wat is nodig voor een verbranding?
A
Brandstof, water, vuur
B
Warmte, brandstof, zuurstof
C
Zuurstof, Stikstof en waterstof
D
Warmte, lucht en zuurstof

Slide 10 - Quizvraag

Wat is onvolledige verbranding?
Een verbranding met ........
zuurstof
A
Te veel
B
Te weinig
C
Geen
D
Geen idee

Slide 11 - Quizvraag

Welke stof is gevaarlijk bij een ONVOLLEDIGE verbranding?
A
aardgas
B
zuurstof
C
koolstofmono-oxide
D
waterdamp

Slide 12 - Quizvraag

Voor een goede verbranding heb je altijd ...... nodig?
A
Ontbrandings- temperatuur, Zuurstof, Brandstof
B
Zuurstof en ontbrandings-temperatuur
C
Brandbare stof, Ontbrandings-temperatuur Koolstofdioxide
D
Zuurstof, Stikstof Koolstofdioxide

Slide 13 - Quizvraag

Een mobiel maakt gebruik van .... energie.
A
chemische
B
zonne-
C
elektrische

Slide 14 - Quizvraag

Hoe heet de opgeslagen energie in een brandstof?
A
Chemische energie
B
Verbrandingsenergie
C
Brandstof energie
D
Elektrische energie

Slide 15 - Quizvraag

Bij een onvolledige reactie ontstaat koolstofmonoxide en waterdamp en roet.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Weektaak:
Waar? blz. 24 t/m 30
Wat? Opdracht 30 t/m 44, behalve doe-opdrachten
Hoe? In je werkboek
Klaar? Nakijken

Slide 17 - Tekstslide