cross

H5_2 isomeren en systematische naamgeving

H5.2 Isomerie & naamgeving
NOVA HAVO4 Hoofdstuk 5
Koolstofverbindingen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H5.2 Isomerie & naamgeving
NOVA HAVO4 Hoofdstuk 5
Koolstofverbindingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agenda
 • wat weet je nog van de vorige lessen?
 • Bespreken opgaves
 • Uitleg isomeren 
 • Zelf aan de slag 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk van de volgende stoffen is een alkaan?
A
C21H42
B
C18H38
C
C7H14

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het proces waarbij door middel van warmte grote alkaanmoleculen gebroken worden in kleinere moleculen, noem je
A
thermisch kraken
B
katalytisch kraken
C
gefractioneerde destillatie

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij gefractioneerde destillatie scheid je stoffen op basis van kookpunt. De stoffen met het hoogste kookpunt komen
A
bovenin de kolom, want de moleculen hebben een sterke vdW-binding
B
onderin de kolom, want de moleculen hebben een sterke vdW-binding
C
onderin de kolom, want daar is het het koudst
D
bovenin de kolom, want daar is het het warmst

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

welke stof ontstaat er nog meer bij de volgende kraakreactie:

C8H18C5H12+...
A
pentaan
B
penteen
C
propaan
D
propeen

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk bespreken

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

waterstofgas en benzine

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 1. Je kunt de structuurformules tekenen van alle isomeren van een stof
 2. Je kunt bij de naam van een (vertakte) alkaan de juiste structuurformule tekenen
 3. Je kunt bij de structuurformule van een (vertakte) alkaan de juiste naam geven

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

W Welke zijn geen
isomeren?
A
A en G
B
F en H
C
E en C
D
I en H

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kom je achter alle isomeren van een stof?
Teken alle isomeren van
1. 
2.  

Teken de structuurformules in je schrift
Nabespreken: Hoe heb je het aangepakt?
timer
5:00
C4H10
C5H12

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toepassen van deze aanpak
Teken alle isomeren van  in je schrift

nabespreken:
alle isomeren op het bord tekenen
hoeveel verschillende zijn er?
timer
5:00
C6H14

Slide 14 - Tekstslide

Bewaar deze tekening goed, hiermee gaan we de volgende les mee verder
alle isomeren van 
we verzamelen alle structuurformules op het bord en gebruiken deze om de systematische naamgeving uit te leggen

Na afloop kun je zelf de naam van een (vertakt) alkaan geven of de structuurformule van een (vertakt) alkaan geven
C6H14

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de juiste naam van stof I?
A
1,2-dimethylpropaan
B
1,2,2-trimethylethaan
C
3-methylbutaan
D
2-methylbutaan

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

antwoord D
het koolstofskelet van afbeelding I is van 2-methylbutaan:
 • tel eerst de langste rij C-atomen (ook als ze in een bocht lopen!)
 • geef de vertakking (-CH3 = methyl) een zo laag mogelijk nummer, dus begin aan de rechterkant te tellen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk molecuul hoort bij de naam 2,2-dimethylpropaan
A
B
C
D

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

antwoord A
het koolstofskelet uit afbeelding B heeft als enige molecuul een langste keten van 3 C-atomen
Alle andere afbeeldingen hebben langere C-ketens, ook al staan ze soms in een bocht getekend
het koolstofskelet uit afbeelding B heeft op het middelste (=tweede) C-atoom twee zijgroepen (2x-CH3 = dimethyl)
elke zijgroep krijgt zijn eigen nummer (2,2)

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij het kraken kan één eicosaanmolecuul                          zich splitsen in drie kleinere koolwaterstofmoleculen. Neem aan dat twee van deze moleculen             ,                          en                          zijn, daarnaast is er nog een derde koolwaterstof.

a Geef de reactievergelijking voor het kraken van eicosaan
b Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van eicosaan.
c Teken 5 mogelijke isomeren van 
d. Geef de naam aan de isomeren die je hebt getekent

C11H24
C11H24
C4H8
C20H42

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

eigen werk
maak H5.2 opgave 9, 10, 12, 14, 15, 16
Lees H5.2 door

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H5.2 Isomerie & naamgeving
NOVA HAVO4 Hoofdstuk 5
Koolstofverbindingen

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agenda
Vorige les huiswerk bespreken 
Lesdoelen
Uitleg over naamgeving
Zelf aan de slag

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
2. Je kunt bij de naam van een (vertakte) alkaan de juiste structuurformule tekenen
3. Je kunt bij de structuurformule van een (vertakte) alkaan de juiste naam geven

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

alle isomeren van 
we verzamelen alle structuurformules op het bord en gebruiken deze om de systematische naamgeving uit te leggen

Na afloop kun je zelf de naam van een (vertakt) alkaan geven of de structuurformule van een (vertakt) alkaan geven
C6H14

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de juiste naam van stof I?
A
1,2-dimethylpropaan
B
1,2,2-trimethylethaan
C
3-methylbutaan
D
2-methylbutaan

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

antwoord D
het koolstofskelet van afbeelding I is van 2-methylbutaan:
 • tel eerst de langste rij C-atomen (ook als ze in een bocht lopen!)
 • geef de vertakking (-CH3 = methyl) een zo laag mogelijk nummer, dus begin aan de rechterkant te tellen

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk molecuul hoort bij de naam 2,2-dimethylpropaan
A
B
C
D

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

antwoord A
het koolstofskelet uit afbeelding B heeft als enige molecuul een langste keten van 3 C-atomen
Alle andere afbeeldingen hebben langere C-ketens, ook al staan ze soms in een bocht getekend
het koolstofskelet uit afbeelding B heeft op het middelste (=tweede) C-atoom twee zijgroepen (2x-CH3 = dimethyl)
elke zijgroep krijgt zijn eigen nummer (2,2)

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nu zelf
Maak opgave 10, 12, 14, 16
en begin met het werkblad op magister.me

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies