Wat is Praktijkonderwijs?

Wat is Praktijkonderwijs?
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaPraktijkonderwijsLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat is Praktijkonderwijs?

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van deze Quiz;
  • Weet je wanneer & hoe leerlingen naar het praktijkonderwijs komen
  • Weet je waar het praktijkonderwijs zich op richt en hoe
  • Kan je benoemen welke mogelijkheden het praktijkonderwijs leerlingen aanbiedt 

Slide 2 - Tekstslide

Voor wie is het Praktijkonderwijs bedoelt?

A
VO leerlingen met 2+ leerachterstanden en een IQ 55 - 80
B
VO voor leerlingen met 2+ didactische achterstanden
C
VO voor leerlingen met een IQ 55-80
D
VO voor leerlingen die geen theorie aan kunnen

Slide 3 - Quizvraag

Leerlingen op het Praktijkonderwijs
Voor leerlingen op het praktijkonderwijs wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Om een TLV voor een leerling te krijgen moeten we kunnen aantonen dat;
  1. De leerling een IQ  heeft tussen de 55-85
  2. De leerling (minimaal) twee leerachterstanden van ten minste 50% (CITO) heeft
  3.  Indien een leerling aan bovenstaande criteria niet voldoet, bestaan er uitzonderingen die betrekking hebben op de Sociaal-emotionele ontwikkeling en/of een hoger IQ
  4. Zij-instromers


Slide 4 - Tekstslide

De motivatie van onze leerlingen wordt voornamelijk beïnvloed door?
A
De moeilijkheidsgraad & lestijden
B
De relatie met de docent & gedifferentieerd onderwijs
C
Zijn/haar humeur & de schoolregels

Slide 5 - Quizvraag

Motiveren van onze leerlingen
De docenten zorgen met behulp van differentiatie dat alle leerlingen positieve leerervaringen opdoen. De relatie tussen docenten en leerlingen is een element van het pedagogisch klimaat in de klas. Goede relaties tussen docenten en leerlingen werken positief uit op de prestaties en motivaties van leerlingen.

Slide 6 - Tekstslide

Iedereen kan zich aanmelden voor het Praktijkonderwijs
A
Waar, als je met je handen kan werken mag je aanmelden
B
Niet waar, ivm beperkte beschikbaarheid je wordt geselecteerd
C
Niet waar, je hebt een indicatie nodig

Slide 7 - Quizvraag

Welk toekomstperspectief hebben leerlingen op het praktijkonderwijs?
A
Weinig, ze kunnen geen werknemersvaardigheden aanleren
B
Na de middelbare school vragen ze een uitkering aan
C
Ze stromen allemaal door naar het (V)mbo
D
Na de middelbare school vragen ze een uitkering aan Doorstromen naar arbeid of het entreecollege

Slide 8 - Quizvraag

Uitstroom vanuit het Praktijkonderwijs
In principe stromen al onze leerlingen uit met werk. Een klein deel start op het praktijkonderwijs met het entree (MBO1). Halverwege het entree traject stromen ze door naar het MBO.

Slide 9 - Tekstslide

Leerlingen op het Praktijkonderwijs komen uit....
A
Het buitenland
B
Regulier en/of speciaal basisonderwijs vanaf groep 7/8 en als zij-instromer
C
Allemaal van regulier onderwijs na groep 8
D
Het speciaal basis onderwijs

Slide 10 - Quizvraag

Zij-instromers
Naast de leerlingen die vanaf het basisonderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs, hebben we ook te maken met zij-instromers. Hierbij gaat het om leerlingen die naar het Praktijkonderwijs komen vanuit;
- ISK
-VSO
-Afstroomleerlingen vanuit het VMBO
- Verhuisleerlingen ( uit binnen en buitenland)

Slide 11 - Tekstslide

Aan welke domeinen wordt er gewerkt op het Praktijkonderwijs?
A
Wonen, werken, vrije tijd & burgerschap
B
basis, kader en gemengd theoretische leerweg
C
Beroepsgerichte profielvakken
D
Natuur, leven en technologie

Slide 12 - Quizvraag

Domeinen
Praktijkonderwijs is gericht op persoonsvorming en op het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerlingen in de maatschappij. Tijdens de lessen wordt integraal gewerkt aan de thema’s wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij. Door deze bredere vorming, weten zij beter wat hun mogelijkheden zijn.

In de bovenbouw vormen stages een belangrijk deel van het leerproces. Een goede stage is vaak de basis voor een reguliere baan.

Slide 13 - Tekstslide

Leerlingen verlaten het Praktijkonderwijs?
A
Zonder diploma
B
Met een certificaat werknemersvaardigheden
C
Met een baan
D
Met een diploma, branchecertificaten en mogelijk een positief advies voor het MBO

Slide 14 - Quizvraag

Praktijkdiploma
Sinds 2019 is het voor leerlingen op het praktijkonderwijs mogelijk om school te verlaten met een officieel erkend diploma. Aan de hand van een portfolio bewijzen leerlingen wat ze hebben gedaan en geleerd gedurende hun schoolloopbaan.

Slide 15 - Tekstslide

Binnen het Praktijkonderwijs wordt extra aandacht besteed aan?
A
Didactiek
B
Differentiatie & het pedagogisch klimaat
C
Sport & cultuur
D
Muziek

Slide 16 - Quizvraag

Pedagogisch klimaat
Onze leerlingen leren door te ervaren. Ze zijn praktisch ingesteld en komen beter tot leren in een kleine setting. Als team dragen wij hieraan bij vanuit ons pedagogisch klimaat. Hiermee zorgen we o.a. voor veiligheid en duidelijke kaders en richtlijnen binnen de school. 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Check out!
Maak groepjes van 3 ieder in het groepje vertelt iets over;
  • Wanneer & hoe leerlingen naar het praktijkonderwijs komen
  • Waar het praktijkonderwijs zich op richt en hoe
  • Welke mogelijkheden het praktijkonderwijs leerlingen biedt 
timer
3:00

Slide 19 - Tekstslide