cross

Hehraling van CH5

répétition p.c
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
FranshavoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

répétition p.c

Slide 1 - Tekstslide

Hoe maak je de passé composé?
A
avoir + voltooid deelw.
B
etre + voltooid deelw.
C
avoir of etre + voltooid deelw.
D
avoir en etre + voltooid deelw.

Slide 2 - Quizvraag

Vul het rijtje van être in!

Slide 3 - Open vraag

Vul het rijtje van avoir in!

Slide 4 - Open vraag

Hoe maak je de passé composé?
Hfd 1: avoir + voltooid deelwoord (é)
Hfd 5: avoir / etre + voltooid deelw. (NL: hebben/zijn + vld deelw.)
voltooid deelwoord:
ww op -er = é (regarder (kijken) = regardé (gekeken))
ww op -ir = i (finir (eindigen) = fini (geeindigd))
wanneer avoir of etre?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Vergeet de uitzonderingen niet!
etre = j'ai été (ik ben geweest)
faire = j'ai fait ( ik heb gedaan/gemaakt)
avoir = j'ai eu (ik heb gehad)

Slide 7 - Tekstslide

Kijk naar het volgende plaatje
probeer zoveel mogelijk werkwoorden te onthouden!

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Welke werkwoorden worden met être vervoegd?

Slide 10 - Open vraag

vertaal: ik ben geweest

Slide 11 - Open vraag

ik ben vertrokken (partir)

Slide 12 - Open vraag

ik ben begonnen (commencer)

Slide 13 - Open vraag

je (nager)

Slide 14 - Open vraag

il (arriver)

Slide 15 - Open vraag

nous (dormir)

Slide 16 - Open vraag

je (partir)

Slide 17 - Open vraag

elle (faire)

Slide 18 - Open vraag

ils (avoir)

Slide 19 - Open vraag

Ik snap de passé composé!
A
ja
B
nee
C
weet ik niet

Slide 20 - Quizvraag