cross

Dementie

Dementie 
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1-3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dementie 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen dementie
- De student heeft kennis van de belangrijkste indelingen en verklaringen van gedrag bij dementerende zorgvragers.
- De student kan op verschillende manieren naar een zorgvrager met een dementieel beeld kijken.
- De student heeft kennisgemaakt met de basiskennis betreffende mensen met een vorm van dementie.
- De student kent begrippen die met Dementie te maken hebben.
- De student heeft kennis van de benaderingswijzen bij dementie 
Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denken jullie aan bij het woord dementie

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dementie?
 • Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 
 • De verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord. 
 • Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor iemand met dementie steeds verder achteruitgaat in functioneren. 
 • De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 
Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cijfers dementie

Factsheet Alzheimer Nederland

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Symptomen bij dementie
 • Vergeetachtigheid
 • Problemen met dagelijkse handelingen
 • Vergissingen met tijd en plaats
 • Taalproblemen
 • Kwijtraken van spullen
 • Slecht beoordelingsvermogen
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten
 • Veranderingen in gedrag en karakter
 • Onrust

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verloop van dementie

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ziekteverloop
De bedreigde ik - beginnende dementie

vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar moeite met meer complexere taken, overzicht houden bijv financiën.


Slide 9 - Tekstslide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Ziekteverloop
De verdwaalde ik - matige ernstige dementie

Steeds meer geheugenproblemen, leeft meer in het verleden, 'verdwaald gevoel', verminderde belangstelling, motoriek gaat achteruit 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ziekteverloop
De verborgen ik - ernstige dementie

leeft in een innerlijke belevingswereld, neemt zelf geen initiatief meer tot contact. Er is nog wel contact mogelijk, herkent mensen niet meer, tijdsbesef is weg

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ziekteverloop
De verzonken ik - ernstige dementie

Volledige afhankelijkheid, brabbelwoorden en klanken. Emoties zijn moeilijk waarneembaar. Foetushouding

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Specifieke gedragen 
van cliënten met dementie

 • Perseveren
 • Confabuleren
 • Verzamelzucht
 • Achterdocht
 • Decorumverlies
herhalen van vragen, operkingen, verhalen
het opvullen van gaten in het geheugen met (verzonnen) verhalen om de tekorten in het geheugen te verbloemen
verlies van uiterlijke waardigheid zoals waarden en normen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

 alzheimer-nederland.nl
dementieinbeweging.nl en zorgvoorbeter.nl


Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy Body
Frontotemporale dementie
komt op jongere leeftijd voor. is erfelijk
trillen, gebogen houding, stijve spieren
Langzaam denken, spreken en handelen
De meest voorkomende vorm van dementie. 

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekend dit?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Lewy body dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk van onderstaande antwoorden is GEEN symptoom van dementie?
A
Taalproblemen
B
Problemen met zien
C
Gewichtstoename
D
Onrust

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke mengvorm van dementie komt heel veel voor?
A
Vasculaire dementie en Lewy Body dementie
B
Lewy Body dementie en Frontotemporale dementie
C
Alzheimer en Vasculaire dementie
D
Alzheimer en Lewy Body dementie

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke vorm van dementie komt vaak op jongere leeftijd voor?
A
De ziekte van Pick
B
Frontotemporale dementie
C
Lewy Body Dementie
D
Ziekte van Alzheimer

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel vormen van dementie zijn er?
A
3
B
5
C
10
D
> 50

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht

zie Canvas agenda 30 mei: psychogeriatrische problemen

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies