01 - Historische context

Even herhalen
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
LatijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Even herhalen

Slide 1 - Tekstslide

timer
1:00

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je nog over de
Romeinse geschiedenis?
timer
1:00

Slide 3 - Open vraag

Hoe heet de stichter van Rome?

Slide 4 - Open vraag

In welk jaar werd Rome gesticht?

Slide 5 - Open vraag

Koningstijd
Republiek
Keizerrijk
Consules
Keizers
Koningen
Hannibal
Caesar
Etrusken
Cleopatra
Optimates
Populares

Slide 6 - Sleepvraag

Bij welke partij was Sulla?

Slide 7 - Open vraag

Bij welke partij waren Marius en Caesar?

Slide 8 - Open vraag

Welke partij wilde de macht bij de senaat houden?

Slide 9 - Open vraag

Wie won de eerste burgeroorlog?

Slide 10 - Open vraag

Wie won de tweede burgeroorlog?

Slide 11 - Open vraag

In welk jaar werd Caesar vermoord?

Slide 12 - Open vraag

Wie won de derde burgeroorlog?

Slide 13 - Open vraag

Wie was de eerste Romeinse keizer?

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Julisch-Claudische dynastie
Augustus

Tiberius
- adoptiefzoon
- slechte of goede keizer?
- pensioen en wilde feestjes
- vermoord?

Slide 19 - Tekstslide

Julisch-Claudische dynastie
Augustus
Tiberius
Caligula
- praetoriaanse garde
- schelpjes
- paard als consul

Slide 20 - Tekstslide

Tiberius
Caligula
Zeker slechte keizer
Adoptiefzoon van Augustus
Aangeduid door Augustus
Aangeduid door Praetoriaanse garde

Slide 21 - Sleepvraag

Julisch-Claudische dynastie
Augustus
Tiberius
Caligula
Claudius
- gordijn
- mank & stotterend
- 4x getrouwd

Slide 22 - Tekstslide

Julisch-Claudische dynastie
Nero
- moord: Britannicus, Agrippina, Seneca
- vermoord
- hostis
- damnatio memoriae

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Opdracht
De klas verdeelt zich in vier groepen.
Iedere groep trekt een kaartje met de naam van een keizer op.
Over deze keizer maken jullie een quiz.

Slide 25 - Tekstslide

Vierkeizerjaar
Nero: eind van Julisch-Claudische dynastie
68-69: vierkeizerjaar

Bookwidget

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

Vierkeizerjaar

Vier keizers: Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus

Vanuit provincie naar Rome met leger

Slide 28 - Tekstslide

Flavische dynastie
Vespasianus
- start bouw Colosseum
Titus
- zoon van Vespasianus
- afwerking Colosseum
Domitianus
- autoritair
- vermoord & damnatio memoriae

Slide 29 - Tekstslide

Adoptiefkeizers
Bookwidget

Slide 30 - Tekstslide

Adoptiefkeizers
Geadopteerd & goed
Traianus: offensief
Hadrianus: defensief

Commodus:
- zoon van Marcus Aurelius
- slechte keizer

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Creatieve verwerking

Slide 33 - Tekstslide

Wat moet je kennen en kunnen?
Lesdoelen
- Je kan de verschillende keizersdynastieën in de juiste volgorde plaatsen en deze in een eeuw situeren.
- Je kan de verschillende keizers in de juiste volgorde plaatsen en hen aan een dynastie koppelen.
- Je kan een korte omschrijving geven van iedere Romeinse keizer die tijdens de les aan bod kwam.

Slide 34 - Tekstslide

Het leven van Plinius
Vul onderstaande tijdlijn aan met informatie die je uit de vorige lessen opstak.
Lees de tekst en vul op basis daarvan de tijdlijn aan met informatie over het leven van Plinius Maior en Plinius Minor.

Slide 35 - Tekstslide

Wat moet je kennen en kunnen?
Lesdoelen

Je kan Plinius Minor situeren in tijd en ruimte.

Je kan de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Plinius Minor kaderen binnen de geziene historische context.

Slide 36 - Tekstslide