LVH Les 4 - Gedachten: Leren herkennen wat je tegen jezelf zegt (G2)

Levensvaardigheden
Les 4 - Gedachten: Leren herkennen wat je tegen jezelf zegt (G2)
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Levensvaardigheden
Les 4 - Gedachten: Leren herkennen wat je tegen jezelf zegt (G2)

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?
Terugblik en vooruitblik (5 min)
Oefening 'Wat zijn (on)handige gedachten?' (5 min)  
Oefening 'Verandert je gevoel als je andere informatie hebt?' (5 min)  
Discussie 'Wat zeg je tegen jezelf?' (20 min) 
Samenvatting & themalessen (5 min)

Slide 2 - Tekstslide

Wat hebben we de vorige les besproken?

 • In een zelfde gebeurtenis (G1) kun je verschillende gevoelens hebben (G3).
 • In een zelfde gebeurtenis (G1) kunnen ook anderen verschillende gevoelens hebben (G3).
 • Wat voel ik? Hoe word ik me bewust van wat ik voel? Hoe maak ik duidelijk wat ik voel?
 • Wat voelt de ander? Hoe kom ik te weten wat de ander voelt?

Slide 3 - Tekstslide

Zelfbewustzijn
Eigenwaarde, zelfvertrouwen. Wie ben ik? Wat voel ik? Waar ben ik goed in? Hoe krijg ik sturing over mijn gedrag en de situatie?
Zelfmanagement
Omgaan met emoties en stress, verdelen van de tijd, beheersen van
impulsen. Hoe ga ik om met boosheid en stress? Hoe motiveer ik mezelf? Welke doelen heb ik en hoe kan ik deze bereiken? Hoe organiseer en plan ik?
Sociaal bewustzijn
Empathie, actief luisteren, (h)erkennen van individuele verschillen en je
verantwoordelijk voelen voor anderen. Kan ik me inleven in anderen?
Kan ik verschillen tussen mij en anderen herkennen en waarderen?
Relatievaardigheden
Onderhandelen omgaan met conflicten, communiceren, weerstand bieden aan groepsdruk. Hoe communiceer ik met anderen? Hoe ga ik relaties met anderen aan en hoe onderhoud ik deze? Wat zijn mijn kwaliteiten en wat is het belang van de groep?
Verantwoorde keuzes maken
Kritisch en creatief denken, besluiten nemen, problemen oplossen en
evalueren van gedrag en gevolgen. Ben ik in staat problemen te herkennen en hoe los ik ze op? Leer ik van fouten?
DE VIJF VAARDIGHEDEN

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Vooruitblik
 • Het verschil tussen handige
  en onhandige gedachten.

 • De invloed van gedachten
  (G2) op gevoelens (G3) en
  gedrag (G4). 

Slide 6 - Tekstslide

Oefening 'Wat zijn (on)handige gedachten?' (10 m)
Je hebt vandaag een les Nederlands. Er wordt uitleg gegeven over het geven van een betoog.
Je moet volgende week maandag alleen
voor de klas een presentatie houden
over een onderwerp dat je op nu.nl
gezien hebt (G1). 
Vaardigheden: ZB, ZM, SB 

Slide 7 - Tekstslide

Wat gaat er in jouw hoofd om als je een presentatie met houden?
Dus: wat zijn jouw gedachten - G2?

Slide 8 - Open vraag

Wat zijn jouw gevoelens in deze situatie?
G3

Slide 9 - Open vraag

Wat is uiteindelijk jouw gedrag in deze situatie?
G4

Slide 10 - Open vraag

Het verschil tussen handige en onhandige gedachtes
Vaardigheden: ZB, ZM, SB 
Handige gedachtes 
Onhandige gedachtes
- Deze gedachtes komen vaak overeen met de werkelijkheid. 

- Veroorzaken een positief gevoel waarbij je vertrouwt op jezelf en/of de situatie relativeert. 
 

- Deze gedachten komen vaak niet overeen met de werkelijkheid: iedereen maakt namelijk wel eens fouten.

- Veroorzaken nerveus/bang gevoel & alsof je jezelf naar beneden haalt

Slide 11 - Tekstslide

'Mensen kunnen fouten maken'
A
Handige gedachte
B
Onhandige gedachte

Slide 12 - Quizvraag

'Zodra je een fout maakt, betekent dat niet gelijk dat je dom bent'
A
Handige gedachte
B
Onhandige gedachte

Slide 13 - Quizvraag

'Ik haal vast een onvoldoende voor dit proefwerk'
A
Handige gedachte
B
Onhandige gedachte

Slide 14 - Quizvraag

'De klas gaat vast lachen als ik voor de klas moet presenteren'
A
Handige gedachte
B
Onhandige gedachte

Slide 15 - Quizvraag

'Ik zie wel hoe het gaat dadelijk, ik kan er alleen maar van leren en verbeteren'
A
Handige gedachte
B
Onhandige gedachte

Slide 16 - Quizvraag

Oefening 'Verandert je gevoel als je andere informatie hebt?' (5 min)
 • Lees de informatie uit de volgende dia door.
 • Hierna mag je invullen wat je voelt, vindt of denkt erbij/ervan. 
Vaardigheden: ZB
Vaardigheden: ZB, ZM, SB 

Slide 17 - Tekstslide

Oefening 'Verandert je gevoel als je andere informatie hebt?' (5 min)
Je bent niet op de hoogte van een incident tussen Lil Kleine en Jamie Vaes. Het eerste wat je ziet, is het volgende filmpje. 

Vaardigheden: ZB, ZM, SB 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Schrijf op wat je dan zou voelen / denken:

Slide 20 - Open vraag

Oefening 'Verandert je gevoel als je andere informatie hebt?' (5 min)
Stel je voor dat je daarna pas als je verder scrolt op Instagram, dus na het zien van zijn excuus, het filmpje ziet waarin Jamie Vaes agressief behandeld wordt in de auto door Lil Kleine. 

Vaardigheden: ZB, ZM, SB

Slide 21 - Tekstslide

Schrijf op wat je vervolgens zou voelen / denken:

Slide 22 - Open vraag

Slide 23 - Link

Discussie - voorbereiding (15 min) 
 1. De klas is door de mentor(en) vooraf verdeeld in 2 groepen (A & B),
  2 voorzitters (bewaken het proces) en 2 notulisten (noteren alle voor- en tegen argumenten). Ga als groepen tegenover elkaar zitten  (2 min)

 2. Stelling groep A:  ‘Als mijn vrienden spijbelen, ga ik mee!’.
  Stelling groep B: 'Als mijn vrienden spijbelen, ga ik niet mee!’. 

 3. Jullie krijgen 3 minuten om zo veel mogelijk argumenten voor de stelling van jouw groep te bedenken

timer
5:00
Vaardigheden: ZB, ZM, SB 

Slide 24 - Tekstslide

Discussie (15 min) 
 • A: Als mijn vrienden spijbelen ga ik mee!
 • B: Als mijn vrienden spijbelen, ga ik niet mee! 
 • 5 minuten om te discussiëren over de stelling. 
 • De voorzitters zorgen ervoor dat leerlingen elkaar laten uitspreken en elkaar met respect behandelen. 
 • De notulisten schrijven alle
  argumenten van groep A en B op. 

timer
5:00
Vaardigheden: ZB, ZM, SB 

Slide 25 - Tekstslide

Discussie - afsluiting (15 min) 
 • De notulisten noemen samenvattend alle argumenten van de groepen op. 


 • De voorzitters gaan één minuut naar de gang met hun mentor(en) en besluiten samen welke groep de discussie gewonnen heeft en onderbouwen waarom ze dit vinden. 
timer
5:00
Vaardigheden: ZB, ZM, SB 

Slide 26 - Tekstslide

Wat hebben we behandeld & (hopelijk) geleerd?
 • Je gedachten hebben invloed
  op je gevoelens en gedrag. 


 • Niet de gebeurtenis, maar de manier waarop je naar de gebeurtenis kijkt (gedachten, wat je tegen jezelf zegt) bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en gedraagt.

Slide 27 - Tekstslide

Wat spreken we af? 


De groep kiest één afspraak & mentor noteert deze. 

Slide 28 - Tekstslide

Themalessen periode 4
Kies 3 van onderstaande nummers die jou interesseren en schrijf deze op je post-it. 


1. Pesten
8. Groepsdruk, grenzen en nee zeggen
2. Genotmiddelen (roken, alcohol, drugs, gokken)
9. Relatievorming en seksualiteit
3. Zelfbewustzijn en welzijn
10. Omgaan met agressie
4. Relaties met familie en vrienden
11. Omgaan met sombere gevoelens
5. Conflicten
12. Stress
6. Empathie en omgaan met verschillen
13. Jezelf presenten
7. Roddelen
14. Anders, namelijk: ...

Slide 29 - Tekstslide