cross

H2 Gaming as a job - zelfstandige les

Gaming as a job
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Gaming as a job

Slide 1 - Tekstslide

How To Make Money Playing Video Games
Watch this video about gaming
timer
2:00

Slide 2 - Tekstslide

1. How can gamers make money?
Answer this question with a picture.

Slide 3 - Open vraag

Doel van deze les
De leerling leert om zich voor, tijdens en na het lezen bewust te worden van de juiste strategie om een tekst te leren begrijpen.

 • Voor: Voorkennis activeren /  Voorspellen
 • Tijdens: Vragen beantwoorden
 • Na: Visualiseren

Slide 4 - Tekstslide

Group Blue
Group Green
Group Purple
1. Klik op de volgende slide voor de A1 tekst.
1. Klik op de volgende slide voor de A2 tekst.
1. Klik op de volgende slide voor de B1 tekst.
2. Lees de uitleg.
2. Lees de uitleg.
2. Maak de paarse vragen 1 t/m 6 op je apparaat.
3. Maak daarna de blauwe vragen 1 t/m 6 op je apparaat.
3. Maak daarna de groene vragen 1 t/m 6 op je apparaat.
3. Klaar? Vul de Exit card.
4. Klaar? Vul de Exit card in + lees de Extra uitleg.
4. Klaar? Vul de Exit card in + optie lees extra uitleg.
How? Individually
Help? 
 • Dictionary
 • Extra Uitleg or
 • pages 136 + 137 (Textbook)
Deadline? 31 May
Homework

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

2. Predict - Voorspellen
You are going to read a text. Before reading you can make a prediction. This helps you to think of what you already know. Look at the title, the picture and the headings.

Slide 7 - Tekstslide

2 a. What do you think the text is about?
b. What do you already know about
the subject?

Slide 8 - Open vraag

Hoe ga ik lezen?
Lees eerst de vraagAan de hand van de opdracht bepaal je hoe je gaat lezen. 
 • Bij een vraag over de hele tekst, ga je skimmen. Je gaat zoeken naar aanwijzingen voor het antwoord.
 • Bij vragen naar bepaalde informatie, ga je scannen. Als de vraag bijvoorbeeld is hoeveel iets kost, ga je op zoek naar bedragen. Als er in een vraag regelnummers gegeven worden, is het vaak de bedoeling dat je de gehele alinea leest. 
 • Bij meerkeuzevragen, staan de vragen gewoonlijk op volgorde van de tekst. Lees alleen de vraag en het stukje waar volgens jou het antwoord in staat. Probeer vervolgens zelf een antwoord te geven en vergelijk dat met de antwoorden die gegeven zijn. Kies dan het antwoord dat het meest op jouw antwoord lijkt. Kom je er niet uit, dan is het vaak een kwestie van een paar keer 'heen en weer' lezen. 

Slide 9 - Tekstslide

3. What does booming in line 2
mean?
A
a great amount of work done by successful people
B
young people who have a lot of money and things
C
a period when something suddenly becomes very popular and successful

Slide 10 - Quizvraag

4. Read again the first sentence under the
heading Developer (lines 7-9). The
information in this sentence is explained
in …..
A
paragraph one (lines 6-15).
B
paragraphs one, two and three (lines 6-21).
C
paragraph two (lines 16-21).

Slide 11 - Quizvraag

5. How can someone become a professional eSporter like Sumail?

Slide 12 - Open vraag

6. Fictional friends
Who of all the characters (Alex, Elspeth, Sumail)
would you want for a friend? Why?
What would you do or talk about together?

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Link

2. Predict - Voorspellen
You are going to read a text. Before reading you can make a prediction. This helps you to think of what you already know. Look at the title, the picture and the headings.

Slide 15 - Tekstslide

2 a. What do you think the text is about?
b. What do you already know about
the subject?

Slide 16 - Open vraag

Hoe ga ik lezen?
Lees eerst de vraag. Aan de hand van de opdracht bepaal je hoe je gaat lezen.
 • Bij een vraag over de hele tekst, ga je skimmen. Je gaat zoeken naar aanwijzingen voor het antwoord.
 • Bij vragen naar bepaalde informatie, ga je scannen. Als de vraag bijvoorbeeld is hoeveel iets kost, ga je op zoek naar bedragen. Als er in een vraag regelnummers gegeven worden, is het vaak de bedoeling dat je de gehele alinea leest.  
 • Bij meerkeuzevragen, staan de vragen gewoonlijk op volgorde van de tekst. Lees alleen de vraag en het stukje waar volgens jou het antwoord in staat. Probeer vervolgens zelf een antwoord te geven en vergelijk dat met de antwoorden die gegeven zijn. Kies dan het antwoord dat het meest op jouw antwoord lijkt. Kom je er niet uit, dan is het vaak een kwestie van een paar keer 'heen en weer' lezen.

Slide 17 - Tekstslide

3. What are the three main
things you can do in the video
game business? (paragraph 1)
A
play a game online with lots of followers
B
become a teamplayer
C
develop or design a game
D
become an eSporter

Slide 18 - Quizvraag

4. Read again lines 16-26. Which online
platform is one of the most popular?

Slide 19 - Open vraag

5. How can you become a
professional eSporter?
A
you can take special eSport classes at technical schools
B
you can train yourself
C
you can participate in tournaments

Slide 20 - Quizvraag

6. Fictional friends
Who of all the characters (Alex or Elspeth)
would you want for a friend? Why?
What would you do or talk about together?

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Link

2 a. What do you think the text is about?
b. What do you already know about the
subject?

Slide 23 - Open vraag

3. How much profit has the game Jailbreak generated at least? (paragraph 2)
A
one hundred thousand dollars
B
ten million dollars
C
one million dollars
D
one billion dollars

Slide 24 - Quizvraag

4. For which of the jobs mentioned in the
text do you think you most need to have
to have an online charisma?
A
eSporter, or developer, or streamer
B
an entrepreneur, a creative thinker
C
professional streamers

Slide 25 - Quizvraag

5. The video games industry is a booming industry. Many
teenagers dream of a career in this industry. But what does it take
to become successful?
Explain why you would be suitable for a job in video games
industry, or not.

Slide 26 - Open vraag

6. Be creative - choose one assignment
a. Write a biography of one of the (Esports) players who most interests you. You can use Wikipedia, for example, https://en.wikipedia.org/wiki/KuroKy
b. What questions would you like to ask a famous player?
c. Write a video game review.Slide 27 - Tekstslide

Answer: exercise 6 a, b or c.

Slide 28 - Open vraag

You read a text about Teenage Millionaires. 
 1. What have you learnt about it? 
 2. Click on the link on the next slide.
 3. Fill in the Exit card.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Extra uitleg
 • Voor het lezen: THIEVES

 • Beantwoorden van vragen: Lees de vraag eerst en kies of je gaat Skimmen, Scannen of Intensief lezen.

 • Tekstboek: pagina’s 136 + 137

 • De drie websites na deze slide bieden je handvatten om beter te worden in leesvaardigheid.

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Link

Slide 33 - Link

Slide 34 - Link

Extra uitleg
 • Voor het lezen: THIEVES

 • Beantwoorden van vragen: Lees de vraag eerst en kies of je gaat Skimmen, Scannen of Intensief lezen.

 • Tekstboek: pagina’s 136 + 137

 • De drie websites na deze slide bieden je handvatten om beter te worden in leesvaardigheid.

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link