Workshop Positief leerklimaat

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Doel
Aan de hand van de opdrachten in deze workshop leren de studenten hoe je als Onderwijsassistent kunt bijdragen aan een positief leerklimaat en welke soorten beloningssystemen er zijn.

Slide 2 - Tekstslide

Inleiding
Een positieve sfeer in de groep is heel belangrijk!
Een goede groepssfeer heeft een gunstige invloed op het functioneren en leren van kinderen.

Slide 3 - Tekstslide

Wat zijn de basisvoorwaarden voor een goede sfeer in de klas?

Slide 4 - Open vraag

Veiligheid
Als kinderen in een groep zich met elkaar verbonden voelen, aandacht voor elkaar hebben en om elkaar geven, zullen zij zich veilig voelen.

Slide 5 - Tekstslide

Wat verstaan we onder veiligheid?

Slide 6 - Woordweb

Invloed
Voor kinderen is het fijn en belangrijk dat zij invloed krijgen op wat er gebeurt in de groep en dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Slide 7 - Tekstslide

Wat verstaan we onder invloed?

Slide 8 - Woordweb

Persoonlijk contact
Het groepsproces in een positieve sfeer draagt bij aan het emotioneel welbevinden, aan het zelfvertrouwen en aan een stimulerend pedagogisch klimaat.

Slide 9 - Tekstslide

Wat verstaan we onder persoonlijk contact?

Slide 10 - Woordweb

Wat gaan we doen?
  • Hoe kun jij als Onderwijsassistent zorgen dat er een positieve sfeer in de groep is?  (denk aan VIP)
  • Presenteren op willekeurige manier
  • Onderzoeken van verschillende beloningssystemen

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 1
  • Opdracht Onderwijsassistent invullen
  • Presenteren van bevindingen

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 2 Beloningssystemen
Kanjertraining
SWPBS
Coole Kikker
Vreedzame school
PAD-leerplan
Rots en Water
ZIEN!
Leefstijl

Slide 13 - Tekstslide

Criteria:
Wat is het uitgangspunt / visie van de methode?
Door wie is de methode ontworpen / bedacht?
Waaruit bestaat de methode? Welke middelen/producten heeft de methode?
Wat komt aan bod binnen de methode? Op welke manier komt het onderwerp “conflicthantering” aan bod?
Hoe wordt de methode toegepast binnen het basisonderwijs?
Voor welke doelgroep is deze methode?
Eigen mening over de methode? Zou deze methode geschikt zijn voor je eigen BPV-groep?
Beeldmateriaal
Bronnen

Slide 14 - Tekstslide

Afsluiting
Wat neem je mee van deze workshop?

Slide 15 - Tekstslide