Op weg naar algemeen kiesrecht

Op weg naar kiesrecht voor iedereen!
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerWOStudiejaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Op weg naar kiesrecht voor iedereen!

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je over politiek in Nederland

Slide 2 - Woordweb

1848
 • Politiek is meer iets voor deftige heren
 • De gewone arbeider bemoeit zich niet met de politiek
 • Alleen rijke mannen mogen stemmen
 • Vrouwen niet
 • Arbeiders ook niet
 • Nederland is dus geen democratie 

Slide 3 - Tekstslide

De liberalen

Bij liberalen staat vrijheid centraal. Zij willen:

 • burgelijke vrijheden
 • economische vrijheden
 • parlementair stelsel

In de 2e helft van de 19e eeuw hadden liberalen het meeste te vertellen in de politiek.

Conservatieven wilden dat alles bleef zoals het was.

Slide 4 - Tekstslide

Verzet!
Steeds meer mensen zijn het niet eens met deze situatie!
LIberalen vinden dat Geloof niks met politiek te maken heeft
Andere partijen zijn het hier niet mee eens!

Confessionelen richtten daarom de eerste politieke partij op: ze willen invloed in het bestuur

Slide 5 - Tekstslide

Confessionelen


 • Abraham Kuyper  protestant

 • Oprichter ARP = Anti Revolutionaire Partij 

 • Uitbreiding kiesrecht alleen voor mannen.

Slide 6 - Tekstslide

Socialisten
 • Socialisten zijn het ook helemaal niet eens met de situatie
 • ze willen meer te zeggen hebben in Nederland 

Slide 7 - Tekstslide

Socialisten

Socialisten vonden gelijkheid belangrijk. Zij wilden het verschil tussen arm en rijk kleiner maken:

 • algemeen kiesrecht
 • betere werkomstandigheden
 • hogere lonen
 • inkomen voor oude mensen
 • S.D.A.P

Slide 8 - Tekstslide

De strijd
 • Socialisten vinden dat ze worden uitgebuit door de liberalen
 • Liberalen willen namelijk dat de politiek zich niet met de economie bemoeit
 • Hierdoor konden liberalen arbeiders lange dagen voor heel weinig loon laten werken 
 • zieke arbeiders krijgen geen loon en bij werkeloosheid heb je een probleem

Slide 9 - Tekstslide

Socialisten
 • HIerom gaan socialisten vragen om algemeen kiesrecht
 • ze willen dat arbeiders ook kunnen stemmen zodat Socialistische partijen gekozen kunnen worden":
  Deze partijen kunnen dan de situatie voor de arbeiders verbeteren 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Aantekening
In 1848 is Nederland nog geen democratie: alleen rijke mannen mogen stemmen.

Veel protestantse en Katholieke mensen willen invloed op de politiek. volgens liberalen hoort geloof niet in de politiek daarom gaan de confessionelen hun eigen politieke partijen oprichten
Ook socialisten zijn het niet met de politiek eens. Ze hebben niks te zeggen en hebben het zwaar om hun nek boven water te houden. Ze gaan strijden voor algemeen kiesrecht

Slide 12 - Tekstslide

Deze groep laat zich leiden door het geloof
A
Liberalen
B
Socialisten
C
Feministen
D
confessionelen

Slide 13 - Quizvraag

Deze groep wil dat alleen rijke burgers stemmen
A
socialisten
B
Liberalen
C
confessionelen
D
Feministen

Slide 14 - Quizvraag

Deze groep wil algemeen kiesrecht
A
Socialisten
B
Liberalen
C
feministen
D
Confessionelen

Slide 15 - Quizvraag

Leg uit: Nederland was in 1848 nog geen democratie. Waarom niet?

Slide 16 - Open vraag

stel een vraag over iets wat je nog niet hebt begrepen

Slide 17 - Open vraag