MA-6 Les 3

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MarketingTertiary Education

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

In deze les leer je:
......wat voor soort concurrentie-         onderzoek gedaan wordt.
......hoe de gegevens van                          concurrentieonderzoek                    gebruikt worden.

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik vorige les
Tekst

Slide 3 - Tekstslide

1. Behoefteconcurrentie
Concurrentie tussen verschillende behoeften van de afnemer (de consument is bereid geld uit te geven)

Voorbeeld:
Nieuwe Auto VS televisie 

Slide 4 - Tekstslide

2. Productvormconcurrentie
Concurrentie tussen verschillende technische verschijnigsvormen van eenzelfde product.

Voorbeeld: 
Laptop of Desktop


Slide 5 - Tekstslide

3. Merkenconcurrentie
Concurrentie tussen verschillende merken van hetzelfde product.

Voorbeeld
  • Auto merk Audi/ toyota/KIA
  • Tablet Merk Apple/Samsung/Asus

Slide 6 - Tekstslide

4. Generieke Concurrentie
Concurrentie tussen verschillende aanbieders tussen verschillende soorten producten die in eenzelde behoeften zijn. 

We spreken van substituten of substitutie goederen. 
Voorbeelden: Brillenwinkel of ogen laten laseren


Slide 7 - Tekstslide

Degenen die alles weten over de concurrent zijn:
De concurrent zelf en de klant van de concurrent.

Slide 8 - Tekstslide

Waar kijkt men naar bij een concurrentieonderzoek?
De bedrijven van de concurrent en de bijbehorende producten        en diensten.
1. De concurrent wordt onderzocht 
     op naamsbekendheid, imago
     en omzetgrootte.
2. Hun producten/ diensten op
     prijs/ kenmerken en kwaliteit.

Slide 9 - Tekstslide

Op welke kenmerk wordt de concurrent niet onderzocht?
A
Imago
B
Plaats
C
Omzetgrootte
D
Naamsbekendheid

Slide 10 - Quizvraag

Welke kenmerk behoort niet tot de beoordeling van de producten/ diensten van de concurrent?
A
Kwantiteit
B
Kenmerken
C
Kwaliteit
D
Prijs

Slide 11 - Quizvraag

Bij een concurrentie-onderzoek mag een analyse van internet gerelateerde diensten van de concurrent niet ontbreken.
Gekeken wordt naar:
  • inhoud van de website;
  • het proces van een                      eventuele webshop;
  • op welk social media                  platform de concurrent            aanwezig is.

Slide 12 - Tekstslide

Sterkte- en zwakteanalyse van de concurrent
Een sterkte- en zwakteanalyse van de concurrentie geeft een schematisch overzicht van de sterkte van elk van de marketing- instrumenten van een aantal concurrenten en die van het eigen bedrijf. Men moet eerst bepalen wie hun grootste concurrenten zijn en vervolgens een schema opstellen.

Slide 13 - Tekstslide

Schema ziet er zo uit:

Slide 14 - Tekstslide

Bij elk onderzoek hoort een conclusie. De ondernemer kan uit zijn onderzoek conluderen dat:
  • van concurrent A en B heeft hij            weinig te vrezen.
  • Maar concurrent A doet het beter   op het gebied van bereikbaarheid, service en sociale media. Daarom   heeft hij ook grotere omzet.
  • Als de ondernemer meer markt-aandeel wil veroveren, moet hij zich op deze onderdelen richten. Hij moet zich richten op zijn product en promotie.

Slide 15 - Tekstslide

Wat mag niet ontbreken bij een concurrentieonderzoek?
A
Didactisch onderzoek
B
Maatschappelijk onderzoek
C
Sociaal onderzoek
D
Internet gerelateerde diensten

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht 4.27 (blz. 163)
Maak een schema van een sterkte-zwakteanalyse van de concurrentie van je eigen bedrijf. Neem als "eigen bedrijf" een bedrijf waar je stage loopt of hebt gelopen, of een bedrijf waar je werkt. Anders mag je een bedrijf kiezen uit een branche die je aanspreekt. Vergelijk dat bedrijf met 3 concurrenten.

Slide 18 - Tekstslide