Expectations vs. reality les 2


les 2
EXPECTATIONS / REALITY
hoog versus laag
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Culturele en kunstzinnige vormingMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les


les 2
EXPECTATIONS / REALITY
hoog versus laag

Slide 1 - Tekstslide

vorige keer

Slide 2 - Tekstslide

BEGRIP


Er is veel geschreven over ‘hoge’ en ‘lage’ kunst. Onder hoge kunst wordt de kunst verstaan die tot voor een aantal decennia te vinden was in musea, grote concertzalen, theaters en in andere culturele instellingen. Hoge kunst is dat wat door de ‘experts’ wordt aangewezen als kunst en in de daarvoor bestemde instituten wordt getoond. Wat lage kunst is ligt iets moeilijker. Er zijn vele vormen van kunst of uitingen van creativiteit die onder de lage kunst kunnen worden geschaard, zoals bijvoorbeeld kindertekeningen, werk van amateurs, tv-programma’s, muziekvideo’s, popmuziek, games, graffiti, maar ook andere kunstvormen als houten maskers van inheemse volkeren. Wanneer wordt geschreven over de vervaging tussen de hoge en lage cultuur wordt er met lage cultuur meestal gedoeld op de populaire cultuur, de vrijetijdsindustrie van televisie, internet,
video, strips, kranten en popmuziek die is ontstaan in de twintigste eeuw. Daarnaast wordt er vaak ook verwezen naar vormen van toegepaste kunst in dienst van de commercie, zoals vormgeving, reclame en catalogi.
 
HIGH & LOW ART
Muller, 2008

Slide 3 - TekstslideDe hoge kunst wordt door de elite door iets van hen beschouwd. Hoge kunst hoort complex te zijn en kan door lang niet iedereen begrepen worden. Lage kunst daarentegen is 
voor iedereen  toegankelijk en te begrijpen. 
HIGH & LOW ART
BEGRIP

Slide 4 - Tekstslide

video
HIGH & LOW ART
APES**T - THE CARTERS - Beyoncé

Slide 5 - Tekstslide

vragen bij video Beyoncé
GEEF ANTWOORD OP DE VOLGENDE VRAGEN 
1. Welke kunstdisciplines komen in deze video  aan bod?  
2. Beargumenteer: is dit high - of low art volgens jou? 

Slide 6 - Tekstslide

video
HIGH & LOW ART
Het Zwanenmeer - Het Nationale Ballet

Slide 7 - Tekstslide

vragen bij het Zwanenmeer  

Wat is het schoonheidsideaal in ballet? Noem 3 aspecten die terug komen in het Zwanenmeer. 

Slide 8 - Tekstslide

video
HIGH & LOW ART
Zwanenmeer - Bijlmermeer II

Slide 9 - Tekstslide

vragen bij  Bijlmermeer 
1. Wat zie je? wat hoor je? wat voel je? Noem hierbij de vormgevingsmiddelen: licht, geluid, decor, kostuum, grime & rekwisieten / attributen. De acteur: spel, tekst, beweging, mise-en-scène

2. Wat roept het bij je op?

3. Wat zou de maker ermee bedoeld kunnen hebben?


ANALYSE

Slide 10 - Tekstslide

video 
Behind the scene - Bijlmermeer II

Slide 11 - Tekstslide

HOOFDOPDRACHT
Stel: je bent plots betiteld als directeur van het Rijksmuseum. Het is aan jou de taak om dit samen met jouw curators aantrekkelijk te maken voor het jonge publiek. 
Hoe klinkt jouw overtuigende pitch?

Denk na over de volgende keuzes: 
*online / offline museum?
 hangt hier hoge / lage kunst? 
wat is de rol van (social) media?
is er een specifieke doelgroep?
welke disciplines (muziek, dans, beeldend) komen aan bod?EISEN
Het idee is uitgeschreven (min 100 woorden) hierin zet je de keuzes* helder uiteen. 

Je neemt een video op van jullie pitch. 
Denk ook aan de visualisatie: een plattegrond van de expositie? Een reclame poster die de expositie adverteert?

! Betrek minimaal 5 hedendaagse kunstenaars die een rol spelen in dit museum. Noem deze in de video!
de finale-opdracht
(in 3tallen)

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk: oriënteer je op de hoofdopdracht. 
Deze moet aan het eind van de volgende les af zijn! 

Slide 13 - Tekstslide