Jeelo 1688 Mijn jeugd in Indonesië

Mijn jeugd in Indonesië 


Een interview met mevrouw Coppens
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Mijn jeugd in Indonesië 


Een interview met mevrouw Coppens

Slide 1 - Tekstslide

Mijn jeugd in Indonesië

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Video

Bekijk de plaatjes en de kopjes 
Waar denk je dat deze tekst over gaat? Overleg dit met je schoudermaatje. 

Slide 4 - Tekstslide

Doel van de les
Leesdoel: je leert door het lezen van deze bron hoe een kind zich kan voelen dat is geïmmigreerd naar Nederland. 

Lesdoel:
Je leert verwijswoorden op te zoeken 
Je leert de tekst in je eigen woorden kort te beschrijven door het maken van een samenvatting 

Slide 5 - Tekstslide

Zoek in de tekst op wat 'bahasa' betekent.

Slide 6 - Open vraag

Wat is een kolonie
A
een eiland
B
een gebied buiten een eigen land
C
een groep
D
een soort vlieg

Slide 7 - Quizvraag

Wat betekent onafhankelijk
A
dat landen niet meer bij elkaar willen horen
B
dat een bepaalde land of staat niet wordt bestuurd door een andere land

Slide 8 - Quizvraag

Maak een zin met het woord 'geschiedenis'.

Slide 9 - Open vraag

De juf of meester leest voor.....

Slide 10 - Tekstslide

De grootouder van mevrouw Coppens waren Nederlands
A
waar
B
niet waar

Slide 11 - Quizvraag

Indonesië was een kolonie van Nederland. Welke zin in juist?
A
Het dagelijks leven van Nederland en Indonesië was hetzelfde
B
De regels en wetten in Nederland en Indonesië waren hetzelfde
C
De mensen in Nederland en Indonesië waren hetzelfde

Slide 12 - Quizvraag

Waarom kocht de familie Coppens geen wasmachine of grasmaaier in Indonesië?
A
dan zou het personeel werkeloos worden
B
dat kostte teveel geld
C
die bestonden toen nog niet

Slide 13 - Quizvraag

Zoek de woorden en markeer
emigreren                      president
inwonen                          sabel 
officieel                                                       Bespreek met je buurman of buurvrouw
lagere school                                            de betekenis van deze woorden.                     
overgang
personeel
politiek


Slide 14 - Tekstslide

Hoe kan het dat Nederland de baas is over een land dat zover weg ligt?

Slide 15 - Open vraag

Leef je in toen mevrouw Coppens nog kind was. Ze heeft net gehoord dat ze naar Nederland gaat verhuizen, wat zou ze daarvan vinden denk je?

Slide 16 - Open vraag

In de tekst staan de woorden kokki, baboe en djongos. Wat betekenen deze woorden en waarom staan ze scheef?

Slide 17 - Open vraag

Verwijswoorden
Verwijswoorden zijn bijvoorbeeld:
 

hij - zij - het - ze - hun - hen

zijn - haar

dat - die

hem - haar

Slide 18 - Tekstslide

De leerkracht doet
 het voor 

Slide 19 - Tekstslide

Wij samen

Slide 20 - Tekstslide

In tweetallen 
schrijf de antwoorden in je schrift

Slide 21 - Tekstslide

Samenvatting maken
Haal de belangrijkste woorden uit het laatste stukje 
Wat zijn de belangrijkste zinnen? 
Vat nu het stukje tekst samen in twee tot vijf zinnen. 

Slide 22 - Tekstslide

Wat kan de bedoeling zijn van de schrijver?
A
de lezer informeren
B
een mening vertellen
C
de lezer overtuigen
D
de lezer amuseren

Slide 23 - Quizvraag

Waarom wordt de bron gebruikt bij dit thema 'leren voor later'.
A
omdat Indonesië nog steeds bij Nederland hoort.
B
er blijven altijd kinderen uit andere landen naar Nederland komen
C
de tekst gaat over een beroep

Slide 24 - Quizvraag

Denkvraag 
In de tekst kan je lezen dat de Nederlandse kinderen nog niet echt gewend waren aan andere culturen. Hoe is dat bij jou? Leg je antwoord uit

Is er veel veranderd  sinds de tijd van mevrouw Coppens. Hoe komt dat, denk je? 

Slide 25 - Tekstslide