Perspectief tekenen 1-en 2 punts


Perspectief

INLEIDING
1 / 54
volgende
Slide 1: Tekstslide
TekenenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 54 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les


Perspectief

INLEIDING

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
perspectief tekenen

Slide 2 - Woordweb

Leerdoel 1
Aan het eind van deze les kun je herkennen, uitleggen en toepassen welke verschillende soorten perspectief er zijn. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat is perspectief?
Perspectief is een trucje om op het platte vlak diepte te creëren. Bijvoorbeeld bij een schilderij of tekening.

Slide 4 - Tekstslide

Lijnperspectief
Bij lijnperspectief speelt de horizon een grote rol. 
Er zijn 3 soorten lijnperspectief:
 • met 1 verdwijnpunt
 • met 2 verdwijnpunten
 • met 3 verdwijnpunten

Slide 5 - Tekstslide

1 verdwijnpunt
 • verticale lijnen blijven verticaal
 • horizontale lijnen blijven horizontaal
 • alleen de lijnen die de diepte ingaan (wijkende lijnen) komen uit in het verdwijnpunt op de horizon

Slide 6 - Tekstslide

2 verdwijnpunten
Vaak zijn er in een afbeelding meerdere evenwijdige lijnen in verschillende richtingen. Dan zijn er dus meer verdwijnpunten. In de figuur hieronder zijn er twee verdwijnpunten.

Slide 7 - Tekstslide

3 verdwijnpunten
Soms gebruikt een tekenaar voor de evenwijdige lijnen die omhoog gaan ook een verdwijnpunt. Dit kan een sterk effect veroorzaken voor de suggestie van flatgebouwen bijvoorbeeld. De tekenaar bedenkt dan waar het vluchtpunt, hoog in de lucht, zou liggen.

Slide 8 - Tekstslide

Standpunten
Horizon en verdwijnpunt kunnen op verschillende hoogtes voorkomen. 
Waar, dat hangt af van het standpunt van de kunstenaar .

Slide 9 - Tekstslide

Ooghoogte
De kunstenaar staat op ooghoogte, de horizon en het verdwijpunt bevinden zich in het midden van het kunstwerk.

Slide 10 - Tekstslide

Vogelperspectief
De kunstenaar  heeft een hoog standpunt en kijkt op een object neer.
De horizon en het verdwijnpunt bevinden zich hoog in het kunstwerk.

Slide 11 - Tekstslide

Kikvorsperspectief
De kunstenaar heeft een laag standpunt en kijkt tegen een object op.
De horizon en het verdwijnpunt bevinden zich laag in het kunstwerk.

Slide 12 - Tekstslide

Atmosferisch perspectief

De kleuren worden naar de achtergrond toe vager. In sommige werken worden ze ook blauwer of groener van kleur.

Slide 13 - Tekstslide

Kleurperspectief
Door het gebruik van warme kleuren op de voorgrond en koude kleuren op de achtergrond krijg je meer diepte in je werk.

Slide 14 - Tekstslide

KEUZE OPDRACHT 1
Perspectief 


met 1 verdwijnpunt

Slide 15 - Tekstslide

Leerdoel 2
Aan het einde van deze lessen kun je een tekening maken van een stad met 1 verdwijnpunt.

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht
Ontwerp en maak een tekening met 1 verdwijnpunt. Kleur je tekening in volgens het atmosferisch perspectief. 
 Kies één van de drie opdrachten:
1. Teken een stad van vooraf gezien
2. Teken een stad van onderaf gezien
3. Teken een stad van bovenaf gezien

Formaat: A3.
Materiaal: potlood, schetspapier, kleurpotlood.


 Slide 17 - Tekstslide

Beoordelingscriteria
 • Je hebt gebruik gemaakt van een perspectief met 1 verdwijnpunt.
 • Je hebt een atmosferisch perspectief gebruikt voor het kleuren.
 • Je hebt details toegepast in je tekening, zoals planten, tegels, hekjes...

 • Het geheel is netjes afgewerkt.
 • Originele invalshoek
 • Licht/donker contrast aanwezig waardoor er 3-D effect ontstaat.

 • Gebruik van texturen.

Slide 18 - Tekstslide

Werkwijzer
 1. Maak eerst een collage met 10 afbeeldingen van perspectief met 1 verdwijnpunt. (Print deze uit voor in je mapje of schrijf in je mapje dat je  collage op Pinterest staat: HUISWERK 1)

 2. Start nu je ontwerpproces (Zie volgende dia: HUISWERK 2)
 3. Laat  je collage en ontwerpproces becijferen.  (HUISWERK 1 en 2)
 4. Maak nu je definitieve tekening op een A3 en kleur deze in.
 5. Werk je tekening netjes af. 

Slide 19 - Tekstslide


2. ONTWERPPROCES
(TOTAAL 3 SCHETSEN in je mapje, HUISWERK 2)

Teken een horizontale lijn met in het midden een  verdwijnpunt.  Je tekent 1 punt op de tekening en daar laat je alle lijnen ‘naar toe’ lopen. Je begint met het tekenen van de horizon; dit is gewoon een horizontale lijn op de tekening.

Slide 20 - Tekstslide


Schets 1
Teken  een gebouw van voren. 
Schets 2
Teken nu een gebouw van onderen of van boven. 

Schets 3
Maak nu een schets in kleur voor je definitieve tekening! 

Slide 21 - Tekstslide

Nodig
 • schetspapier
 • scherp geslepen potlood
 • kleurpotloden
 • liniaal
 • geodriehoek
 • gum


Slide 22 - Tekstslide

Stad
Bekijk de filmpjes op de volgende pagina's voor een voorbeeld van een stad met 1 verdwijnpunt.

Slide 23 - Tekstslide

0

Slide 24 - Video

0

Slide 25 - Video

Stad van voren

Slide 26 - Tekstslide

Stad van boven

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Stad van beneden

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Hoeveel vluchtpunten zag je in deze voorbeelden?
A
0
B
1
C
2
D
Wat is een vluchtpunt ook alweer?

Slide 33 - Quizvraag

Waar moet de horizon komen?
A
Van boven naar beneden (vertikaal)
B
Helemaal bovenaan
C
Van links naar rechts ongeveer in het midden
D
Helemaal links

Slide 34 - Quizvraag

Wat weet je nu van
perspectief tekenen?

Slide 35 - Open vraag

KEUZE OPDRACHT 2
Perspectief 


met 2 verdwijnpunten

Slide 36 - Tekstslide

Leerdoel 2
Aan het einde van deze lessen kun je een tekening maken van een stad met huizen/flats, letters of zwevende vormen met 2 verdwijnpunten.

Slide 37 - Tekstslide

Opdracht
Ontwerp en maak een tekening met 2 verdwijnpunten. Kleur je tekening in volgens het atmosferisch perspectief. 
Je mag kiezen voor huizen/flats, letters of zwevende vormen.

Formaat: A3.
Materiaal: potlood, schetspapier, kleurpotlood.


 Slide 38 - Tekstslide

Beoordelingscriteria
 • Je hebt gebruik gemaakt van een perspectief met 2 verdwijnpunten.
 • Je hebt een atmosferisch perspectief gebruikt voor het kleuren.
 • Je hebt details toegepast in je tekening, zoals planten, tegels, hekjes...

 • Het geheel is netjes afgewerkt.
 • Originele invalshoek
 • Licht/donker contrast aanwezig waardoor er 3-D effect ontstaat.
 • Gebruik van texturen.

Slide 39 - Tekstslide

Werkwijzer
 1. Maak eerst een collage met 10 afbeeldingen van perspectief met 2 verdwijnpunten. (Print deze uit voor in je mapje of schrijf in je mapje dat je  collage op Pinterest staat: HUISWERK 1)

 2. Start nu je ontwerpproces (Zie volgende dia: HUISWERK 2)
 3. Laat  je collage en ontwerpproces becijferen. (HUISWERK 1 en 2)  
 4. Maak nu je definitieve tekening op een A3 en kleur deze in.
 5. Werk je tekening netjes af. 

Slide 40 - Tekstslide


2. ONTWERPPROCES: 
(TOTAAL 3 SCHETSEN in je mapje, HUISWERK 2)

Schets 1:
Teken een horizontale lijn met links en recht 2 verdwijnpunten.
Teken nu in het midden een verticale lijn  op de horizontale lijn.
Teken een diagonale lijn vanaf de bovenkant van de verticale lijn naar elk van de vluchtpunten.

Slide 41 - Tekstslide


Teken een diagonale lijn vanaf de onderkant van de verticale lijn naar elk van de vluchtpunten.
Teken twee verticale lijnen om de zijden van de vorm te maken.
Schets: 2
Maak nu op dezelfde manier: huizen/flats, letters of een zwevende vorm. Op, boven of onder de horizon. 
Schets: 3
Maak nu een schets in kleur voor je definitieve tekening! 

Slide 42 - Tekstslide

Nodig
 • schetspapier
 • scherp geslepen potlood
 • kleurpotloden
 • liniaal
 • geodriehoek
 • gum


Slide 43 - Tekstslide

Huizen/Flats 
Bekijk het filmpje op de volgende pagina voor een voorbeeld van huizen met 2 verdwijnpunten.

Slide 44 - Tekstslide

0

Slide 45 - Video

Letters
Bekijk het filmpje op de volgende pagina voor een voorbeeld van letters met 2 verdwijnpunten.

Slide 46 - Tekstslide

0

Slide 47 - Video

Zwevende vormen
Bekijk het filmpje op de volgende pagina voor een voorbeeld van zwevende vormen met 2 verdwijnpunten.

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Video

Tweepuntsperspectief

Slide 50 - Tekstslide

Als het doosje onder de horizon staat:
A
Zie je de onderkant
B
Zie je de bovenkant
C
Zie je de bovenkant én de onderkant
D
Zie je geen bovenkant of onderkant

Slide 51 - Quizvraag

Slide 52 - Video

0

Slide 53 - Video

Wat weet je nu van
perspectief tekenen?

Slide 54 - Open vraag