Hoe woke is ons taalgebruik?

Hoe 'woke' is ons taalgebruik?
Opdracht 1 - Vakdidactiek Nederlands A
Les receptieve vaardigheid met integratie van ICT

1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoe 'woke' is ons taalgebruik?
Opdracht 1 - Vakdidactiek Nederlands A
Les receptieve vaardigheid met integratie van ICT

Slide 1 - Tekstslide

juli 2020: wat zie je op de foto?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Vul aan (klassikaal)
Wie?
Wat?
Waarom?
Wanneer?
Waar?

Slide 4 - Tekstslide

5 w's
Wie? VRT - F.C. De kampioenen
Wat? Reportage Karrewiet: De VRT beslist om een bepaalde aflevering van F.C. De Kampioenen niet meer opnieuw uit te zenden.
Waarom? Ongepaste en racistische opmerkingen.
Wanneer? Aflevering: 18 jaar geleden; beslissing VRT: juli 2020.
Waar? F.C. De Kampioenen wordt uitgezonden op de VRT.

Slide 5 - Tekstslide

Reportage Karrewiet (Ketnet, juli 2020): 'Aflevering F.C. De Kampioenen niet meer op tv door racisme.' 
De VRT heeft beslist om een oude aflevering van F.C. De Kampioenen niet meer uit te zenden. Het is de aflevering ‘Kamer te huur’ van 18 jaar geleden. Daarin huurt een zwarte man een kamer van cafébazin Pascalle. 

Heel de aflevering lang maken de Kampioenen ongepaste en racistische opmerkingen over zijn huidskleur en waar hij vandaan komt. De VRT vindt dat niet oké! Ze vinden dat de aflevering niet meer past bij de manier waarop we vandaag denken over mensen met een andere huidskleur. 

Slide 6 - Tekstslide

2022: 16 afleveringen geschrapt

Slide 7 - Tekstslide

TikTok reportage
 • Bekijk de reportage individueel.
 • Gebruik je koptelefoon.
 • Neem notities op een kladblad, er volgen vragen over de inhoud.
 • Los de individuele opdracht op.Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Individuele opdracht: werkwijze
 1. Typ het antwoord op de vragen in het kader. 
 2. Klik op 'bewaren'.
 3. Bekijk daarna de antwoorden door te klikken op 'toon uitleg'.

2
3
1

Slide 10 - Tekstslide

Waarom werden 16 afleveringen van F.C. De Kampioenen geschrapt?

Slide 11 - Open vraag

Over welke soorten ongepaste humor gaat het?

Slide 12 - Open vraag

Zijn de acteurs verantwoordelijk voor het gebruik van de foute humor? Argumenteer je antwoord.

Slide 13 - Open vraag

We bespreken kort de antwoorden.

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht per twee
 • Je krijgt 10 minuten de tijd voor deze opdracht.
 • Lees de tekst op de volgende pagina's onderzoekend.
 • Beantwoord de vragen op de slides samen met je buur (bewaar).
 • Je mag gebruik maken van het internet.
 • Controleer de antwoorden samen met je buur (toon uitleg).


Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht per twee
 • Beantwoord de vragen.
 • Bekijk daarna de antwoorden.
 • Heb je een vraag? Leg je rode balpen op de rechterhoek van de bank, dan kom ik langs om te helpen. Los ondertussen de volgende vragen op.

Slide 18 - Tekstslide

Noteer teksttype, tekstsoort en tekstdoel.

Slide 19 - Open vraag

Geef een synoniem voor de 'tigste' herhaling. Noteer waar je de informatie haalt (bron).

Slide 20 - Open vraag

Waartoe dient het 'programmacharter van de VRT'? Vermeld waar je de informatie haalt.

Slide 21 - Open vraag

Wat wordt hier bedoeld met stereotiepe 'framing'?
Noteer waar je de informatie vond.

Slide 22 - Open vraag

Wat betekent 'onder embargo'? Vermeld de bron.
Maak een zin waarin je dit woord gebruikt zodat de betekenis duidelijk is.

Slide 23 - Open vraag

Wat betekent 'lakmoesproef'? Vermeld de bron.
Maak een zin waarin je dit woord gebruikt zodat de betekenis duidelijk is.

Slide 24 - Open vraag

Geef drie redenen waarom de VRT besloten heeft om 19 afleveringen niet meer opnieuw uit te zenden.

Slide 25 - Open vraag

Uitspraak: 'Het is volledig terecht dat de afleveringen van FC De Kampioenen geschrapt worden.'
Ik ga akkoord
Ik ga niet akkkoord

Slide 26 - Poll

Noteer hier drie sterke argumenten om jouw mening te staven.

Slide 27 - Open vraag

Akkoord of niet akkoord?

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Wat betekent het woord
'woke' volgens jou?

Slide 30 - Woordweb

Dat mag je ook (al niet meer) zeggen.
Allochtoon, negerzoen, slaaf, homofiel – soms zijn er woorden waar we opeens niet zo blij meer mee zijn. Ze wringen en schuren omdat ze beledigend zijn of bepaalde groepen mensen een ongewenst etiket geven. Sommige woorden zijn zó beladen dat ze zelfs niet meer uitgesproken of geschreven worden, zoals het n-woord. Voor zulke woorden zoeken we alternatieven – en daardoor verandert de taal.
Tegelijkertijd verandert ook hoe we over onszelf denken en praten. De tijd dat we de mensheid zonder meer verdeelden in mannen en vrouwen is definitief voorbij. Naast hij en zij kunnen we nu ook kiezen voor het genderneutrale die en hen. En ook de tijd dat we mannen belangrijker vonden dan vrouwen ligt achter ons – en ook dat heeft gevolgen voor ons taalgebruik. Noem je een vrouw die de baas is nou directrice of directeur?

Slide 31 - Tekstslide

Individuele opdracht
 • Bekijk de volgende video, je mag meerdere malen kijken.
 • Vul daarna de ontbrekende woorden in de zin aan.
 • Controleer of je het antwoord juist had.
 • Heb je een vraag? Leg je rode balpen op de rechterhoek van de bank, dan kom ik langs om te helpen. Los ondertussen de volgende vragen op.

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Het woord ‘woke’ komt van de Afro-amerikaanse ........................ ‘staying woke’.

Slide 34 - Open vraag

Iemand die woke is, is alert op mogelijke maatschappelijke misstanden zoals racisme en .................... en probeert die te vermijden.

Slide 35 - Open vraag

De afgelopen tien jaar wordt het woord steeds meer in die context gebruikt, vooral onder activisten die bezig zijn met sociale ............... zoals LGBT-rechten, feminisme, en de Black Lives Matter-beweging.

Slide 36 - Open vraag

In 2012 werd het woord woke steeds meer op ............. gebruikt en ontstond ook de hashtag #staywoke die mensen moest aanmoedigen om bij te leren en zich in te zetten voor meer gelijkheid.

Slide 37 - Open vraag

Je kan niet echt over jezelf zeggen dat je woke bent. Dat is een .......... dat je moet verdienen. En het zijn meestal mensen die uit een onderdrukte groep komen die over iemand anders zeggen dat die persoon woke is.

Slide 38 - Open vraag

Geef een voorbeeld van hoe jij woke kan zijn met jouw taalgebruik.

Slide 39 - Open vraag

Hoe woke is ons taalgebruik?

Slide 40 - Tekstslide

Hoe woke ben jij?
Deze zomer publiceerde de Taalunie een set adviezen over genderbewust taalgebruik. Maar ook hoe je mensen met een migratieachtergrond of met een handicap omschrijft, verschuiven de adviezen af en toe. 

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Hoe woke ben jij?
We nemen een steekproef. We bekijken vijf vragen uit de test en bekijken hoe woke ons taalgebruik is.

 • Los de volgende meerkeuzevragen individueel op. 
 • Noteer op het einde jouw score (op 5).
 • Daarna bekijken we de resultaten klassikaal.

Slide 43 - Tekstslide

Een Belgische chauffeur is in Calais tegen-gehouden met 23 ... in zijn huurvrachtwagen.
A
vreemdelingen
B
vluchtelingen
C
kleurlingen

Slide 44 - Quizvraag

10 procent van de woningen is heel slecht. Net daar komen … vaker terecht.
A
gebrekkigen
B
armen
C
mensen in armoede

Slide 45 - Quizvraag

Vergis u niet: ook in West-Europa worden nog … vermoord.
A
janetten
B
homo's
C
gays

Slide 46 - Quizvraag

Mijn buren zijn afkomstig uit Marokko. Zij … .
A
hebben een migratieachtergrond
B
zijn allochtonen
C
zijn vreemden

Slide 47 - Quizvraag

In die streek heb je veel … scholen.
A
blanke
B
bleke
C
witte

Slide 48 - Quizvraag

De resultaten van de steekproef.
Wie had alle antwoorden correct?
Wie had 4 op 5?
3 op 5?
2 op 5?
1 op 5?

Slide 49 - Tekstslide

Werken aan woke!
We hebben gezien dat woorden soms heel gevoelig kunnen liggen. Het woordje 'woke' laat niemand onberoerd.

Welke woorden neem je probleemloos in de mond en over welke woorden hangt een rode vlag? Er komen zoveel nieuwe woorden bij en evenveel andere verdwijnen weer, omdat mensen zichzelf anders gaan omschrijven, of omdat ze als ouderwets of kwetsend worden ervaren. Dat kan ervoor zorgen dat je je onzeker voelt over je taalgebruik. 

Slide 50 - Tekstslide

Werken aan woke!
In de volgende les gaan we onderzoeken hoe we de Nederlandse taal kunnen gebruiken zonder uit te sluiten of te stigmatiseren!

Slide 51 - Tekstslide

Einde van deze les

Slide 52 - Tekstslide