Elektriciteit B4 8.2 Spanning les 3

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H8: Elektriciteit 
§ 8.1 Elektrische stroom

§ 8.2 Spanning
§ 8.3 Energieverbruik 
§ 8.4 Rendement en capaciteit 
§ 8.5 Elektrische apparaten  
§ 8.6 De huisinstallatie

          

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesprogramma
 1. Huiswerk-controle
 2. Terugblik
 3. Leerdoelen
 4. Instructie (uitleg)
 5. Huiswerk
 6. Nabespreking
 7. Afsluiting 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektriciteit H8
Nova code:

klascode 649157

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik
 1. Je kunt uitleggen hoe elektrische stroom zich gedraagt in een schakeling.
 2. Je kunt benoemen op welke plaats in een schakeling je een stroommeter plaatst.
 3. Je kunt de stroomsterkte meten met een stroommeter.
 4. Je kunt uitleggen waarom de stroomsterkte in een serieschakeling op alle plaatsen even groot is.
 5. Je kunt de stroomsterkte in een parallelschakeling berekenen. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen 8.2: Spanning
 1. Je kunt benoemen op welke plaats in een schakeling je een spanningsmeter plaatst.
 2. Je kunt de spanning meten met een spanningsmeter.
 3. Je kunt uitleggen waarom de spanning in een parallelschakeling op alle plaatsen even groot is.
 4. Je kunt uitleggen dat de spanning zich verdeelt in een serieschakeling.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanningsbron
Een spanningsbron zorgt dat er een stroom door een stroomkring gaat. 
Niet elke spanningsbron heeft dezelfde spanning. 
Bij een grotere spanning is de stroomsterkte ook groter. 

De spanning over het stopcontact is 230 V. Een batterij heeft een veel lagere spanning.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanningsmeter
Spanningsmeter:

Apparaat waarmee je de spanning over een apparaat, lamp of batterij meet.

Voltmeter:
Andere naam voor spanningsmeter.
  

fig.1 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanningsmeter
Een spanningsmeter moet je direct aansluiten op een spanningsbron.
Je sluit de plus van de meter (rood) aan op de plus van de spanningsbron.
In figuur 1 zie je de spanningsmeter op de juiste manier aangesloten op een batterij. De spanningsmeter meet nu de spanning van de batterij.
  

fig.1 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanningsmeter
De spanningsmeter moet je parallel aansluiten op een apparaat. In figuur hiernaast zie je hoe je de spanning over een lamp meet. 

Het schakelschema van de aansluiting zie figuur hiernaast.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanning 
Parallelschakeling:
De spanning in een parallelschakeling is voor alle lampjes of apparaten gelijk.

Serieschakeling:
Bij een serieschakeling wordt de spanning over de lampjes verdeeld.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samengevat:
 1. De spanning over een apparaat meet je met een spanningsmeter (voltmeter).
 2. De spanning wordt aangegeven in volt (V).
 3. Een spanningsmeter wordt altijd parallel geschakeld.
 4. In een parellelschakeling is de spanning over alle apparaten en lampen gelijk.
 5. In een serieschakeling wordt de spanning over de apparaten en lampen verdeeld.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag!
Maak opdracht 1 t/m 10 van paragraaf 8.2 Spanning 
Je mag samenwerken!

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreken 
Antwoorden opdrachten

Slide 14 - Tekstslide

Wetenschap is het opdoen van kennis en deze toepassen.
Natuurwetenschappers kijken naar de natuurlijke wereld, en nemen verschijnselen waar. En proberen die te verklaren en te voorspellen.
Ze doen ONDERZOEK en ontdekken zo nieuwe dingen over de natuur om ons heen.
Techniek wordt gebruikt om die kennis in uitvindingen toe te passen

Verschil Natuurkunde en Scheikunde: tijdelijk en blijvende veranderingen: Je kan het niet meer terug krijgen in de oude staat.
Eigenlijk IS scheikunde ook natuurkunde, maar dan specifiek gericht op stoffen en hoe die met elkaar reageren DUS een blijvende verandering


Wat is de eenheid voor spanning?
A
Meter
B
Volt
C
Ampere
D
Kilo

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een spanningsmeter plaats je parallel aan de spanningsbron
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een spanningsmeter?
A
Batterij
B
Voltmeter
C
Amperemeter
D
Coulombmeter

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke component is hiernaast afgebeeld?
A
Batterij
B
Lamp
C
Weerstand
D
Amperemeter

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke component is hiernaast afgebeeld?
A
Weerstand
B
Spanningsmeter
C
Amperemeter
D
Batterij

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Stel 1 vraag over iets dat je
deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting: we weten ....
 1. Je kunt benoemen op welke plaats in een schakeling je een spanningsmeter plaatst.
 2. Je kunt de spanning meten met een spanningsmeter.
 3. Je kunt uitleggen waarom de spanning in een parallelschakeling op alle plaatsen even groot is.
 4. Je kunt uitleggen dat de spanning zich verdeelt in een serieschakeling.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik snap de leerdoelen:
Je kunt benoemen op welke plaats in een schakeling je een spanningsmeter plaatst.
Je kunt de spanning meten met een spanningsmeter.
Je kunt uitleggen waarom de spanning in een parallelschakeling op alle plaatsen even groot is.
Je kunt uitleggen dat de spanning zich verdeelt in een serieschakeling.
Je kunt de stroomsterkte in een parallelschakeling berekenen.
A
Ja
B
Nee
C
Een beetje....

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Volgende les:

Huiswerk: 
 •  Zet het in je planner!
1. Maak de opdrachten af, 1 t/m 9
2. Lees paragraaf 8.3 Energieverbruik
                                                                                                  Dank voor jullie aandacht!

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies