MU Les 6.3

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Mentoruur les 6.3

Slide 2 - Tekstslide

Lesplanning
- Mededelingen
- Rapportgageformulier & tussentijdsverslag (herhaling)
- LOB P6
- Energizer
- Resultaten P5
- Pitches
- Aan het werk
- Afsluiting 


Slide 3 - Tekstslide

Mededelingen
- Resultaten P5 invullen
Slide 4 - Tekstslide

BPV - tussentijdsgesprek
- Afspraak voor stagebezoek is gemaakt

- Gesprek moet worden voorbereid (zie werkboek blz. 15)

- Voor gesprek MOET rapportageformulier digitaal ingevuld zijn > het formulier kun je vinden in Teams > inleveren op tijd in Teams


Slide 5 - Tekstslide

BPV - rapportageformulier
- Rapportageformulier (blz. 41/42/43 BPV-werkboek ) moet voor tussentijdsgesprek digitaal ingevuld zijn en besproken zijn met de praktijkbegeleider
- Na gesprek eventueel aanvullen met besproken zaken en gemaakte afspraken toevoegen
- Hierna laten ondertekenen door praktijkfunctionaris, mentor en student
- Ondertekend door student, praktijkbegeleider en mentor inleveren in ELO

Slide 6 - Tekstslide

Tussentijdsverslag
- Je schrijft verslag waarin voor vijf praktijkvoorbeelden wordt uitgewerkt hoe er de afgelopen tien a  vijftien weken aan de beroepshouding en de interactievaardigheden is gewerkt.
- Je beschrijft in die vijf praktijkvoorbeelden ook jouw functioneren als
onderwijsassistent.
- Je beschrijft het verloop van de planning en uitvoering van de tot nu toe
gestarte opdrachten en/of examens
- Tevens moet de feedback die de praktijkfunctionaris heeft gegeven in het verslag worden verwerkt. Denk dan aan de algemene feedback, maar ook feedback gericht op opdrachten en examens.

Slide 7 - Tekstslide

vervolg
- Tot slot formuleer je twee leerdoelen uit de beroepshoudingslijst en twee leerdoelen uit de interactievaardighedenlijst voor de komende tien a vijftien weken. Deze vier leerdoelen worden SMART uitgeschreven en per leerdoel beschrijf je twee actiepunten waarin je beschrijft hoe/waarmee jij het doel gaat bereiken.
Het verslag wordt voorzien van:
  1. Naam student en datum
  2. Stageplek en doelgroep
  3. Naam praktijkfunctionaris
- Het verslag wordt getekend voor gezien door de praktijkfunctionaris en daarna door de student ingeleverd in Teams en na goedkeuring mentor in ELO (foto goedkeuring).

Slide 8 - Tekstslide

LOB-opdrachten P6
- Motievenreflectie - Ontdek je passie betekent:
Nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan.
- Je wordt je bewust van wat je belangrijk vindt in je leven, opleiding en werk.
- Je ontdekt wat je voldoening geeft en wat je (nog) nodig hebt om zinvol en prettig te kunnen werken.

Slide 9 - Tekstslide

vijf opdrachten Motievenreflectie
1. Rode en groene momenten
2. Energie uit werk 
3. Ontdek je passie 
4. Visionboard
5. Zo werk ik over 5 jaar

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht
- Teams - Mentoraat/Loopbaan - LOB - P6

- Lees de opdrachten LOB P6 Motievenreflectie goed door

- Maak voor jezelf een keuze welke opdracht je gaat maken

- Bekijk goed of de opdracht individueel, in tweetal of in groepjes is > vermeld namen van medestudenten
timer
15:00

Slide 11 - Tekstslide

Welke LOB-opdracht ga jij in P6 uitvoeren?
1. Rode en groene momenten
2. Energie uit werk
3. Ontdek je passie
4. Visionboard
5. Zo werk ik over 5 jaar

Slide 12 - Poll

opdrachten P6
- BPV Rapportageformulier > voor je gesprek in Teams plaatsen
- BPV Tussentijdsverslag > 27 januari
BPV Beroepshoudingsaspectenlijst > 27 januari
- BPV Interactievaardighedenlijst > 27 januari
- LOB Keuze-opdracht Motievenreflectie > 27 januari
- Intervisie > Eindverslag > 27 januari

Slide 13 - Tekstslide

Presentaties studenten

Slide 14 - Tekstslide

Pitch - Wie ben jij?
- Wat zijn je toekomstdromen?
- Wat zijn je sterke kanten?
- Wat vind je lastig?
- Wat zijn je hobby’s?
- Wat wil je leren dit jaar?
 - Wat is jouw ˈguilty pleasureˈ☺?
 - De klas stelt een kritische vraag!


Slide 15 - Tekstslide

Aan het werk .....
- Overzicht resultaten P5 invullen

- Opdrachten inleveren in ELO

- Start opdrachten P6

Slide 16 - Tekstslide