cross

Welvaart Wereldwijd? paragraaf 8.1

Tony chocolenely nieuwe smaak


Hierdoor stijgt dus het aanbod van de winkel. 
Je kunt immers 1 smaak extra kopen. 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Tony chocolenely nieuwe smaak


Hierdoor stijgt dus het aanbod van de winkel. 
Je kunt immers 1 smaak extra kopen. 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen bij deze paragraaf
1. Welke kenmerken hebben ontwikkelingslanden?
2. Waarom arme landen weinig exportinkomsten hebben
3. Wat arme landen doen tegen schommelende grondstofprijzen.

Slide 2 - Tekstslide

Lees het kader op bladzijde 236
Stel jezelf deze twee vragen:
1. Wanneer is er welvaart in een land?
2. Hoe kan je welvaart tussen landen vergelijken?

Slide 3 - Tekstslide

Antwoorden:
1. Als iedereen goed in zijn behoeften kan voorzien
2.  Verdient iedereen evenveel?
Wat is de koopkracht van het inkomen?
In welke mate is er zelfvoorziening?
Kijk ook naar kwaliteit onderwijs en gezondheidszorg

Slide 4 - Tekstslide

Noem eens een aantal kenmerken van ontwikkelingslanden?

Slide 5 - Open vraag

Leg uit wat een
monocultuur is?

Slide 6 - Woordweb

Antwoord:
Een land heeft maar 1 product wat zij exporteert bijv: Koffie, of steenkool of ijzererts etc.....

Slide 7 - Tekstslide

Waarom is dit nadelig voor een land?

Slide 8 - Open vraag

Antwoord:
Als de prijs van koffie gaat dalen. gaat het niet goed
met de Economie van dit land.

Slide 9 - Tekstslide

Wat is een buffer-
voorraad?

Slide 10 - Woordweb

Waarom legt men een buffer-
voorraad aan?

Slide 11 - Open vraag

Antwoord:
Als er meer geproduceerd word dan gevraagd legt men een
buffervoorraad aan.  Dit deel van de productie wordt opgeslagen en later weer verkocht als de prijs gaat stijgen. En uiteraard voor de oude prijs.
Zo blijven de prijzen stabiel.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Maak een foto van een koffiebranderij en plaats deze op de site

Slide 14 - Open vraag

Over welk begrip wil
je nog meer weten?

Slide 15 - Woordweb

Reflectie en terugkoppeling
Alleereerst boeken en schriften dicht.
1. Schrijf een kort verslag van deze les waarin je
ook de drie leerdoelen in terug laat komen.
2.  Drie leerlingen lezen hun verslag voor.

Slide 16 - Tekstslide

Einde van deze les
Huiswerk: de vragen van 8.1 maken.
Raadpleeg ook de studieplanner
Jij krijgen een nieuw stencil over hoofdstuk 8
Oefen thuis ook digitaal met de link die ik heb doorgestuurd.
Succes met alles

Slide 17 - Tekstslide