Ec. Bekeken 2th: §7.1

§7.1 Vraag en aanbod
Na deze les kun je:
-Arbeidsplaatsen                      -Aanbod van arbeid
-Vacature
-Werkgelegenheid
-Vraag naar arbeid
-Arbeidsjaren
-Beroepsbevolking
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

§7.1 Vraag en aanbod
Na deze les kun je:
-Arbeidsplaatsen                      -Aanbod van arbeid
-Vacature
-Werkgelegenheid
-Vraag naar arbeid
-Arbeidsjaren
-Beroepsbevolking

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Op zoek naar werk
Vacature: een baan waarvoor iemand wordt gezocht 
Solliciteren: een werkgever laten weten dat jij die baan graag wilt. 
Arbeidsmarkt: vraag naar werk en aanbod van werk komen samen. 
 - vraag naar werk: bedrijven hebben werknemers nodig. 
 - aanbod naar werk: mensen die werken of op zoek zijn naar werk. 

Slide 3 - Tekstslide


Vacature

Als je op zoek bent naar werk, kan je reageren op een vacature.

Slide 4 - Tekstslide

Arbeidsplaatsen
 Alle beschikbare betaalde banen bij elkaar zijn de arbeidsplaatsen
De arbeidsplaatsen zijn bezet of onbezet. Dan is er sprake van een vacature.

Werkgelegenheid = alle bezette en onbezette arbeidsplaatsen bij elkaar.

Slide 5 - Tekstslide

Werkgelegenheid

Het aantal arbeidsplaatsen dat beschikbaar is bij bedrijven en de overheid. 


De werkgelegenheid kan:

stijgen: door nieuwe bedrijven die starten of bedrijven die uitbreiden
dalen: door bedrijven die failliet gaan of bedrijven die inkrimpen


Slide 6 - Tekstslide

Werklozen
Beroepsbevolking

Beroepsbevolking:
Alle mensen tussen 15 en pensioen-leeftijd die werken of werkloos zijn!!


Werkzame    beroepsbevolking:
Het werkzame deel van de beroepsbevolking

Slide 7 - Tekstslide

Waaruit bestaat de beroepsbevolking?
A
Mensen die op zoek zijn naar een baan in de marktsector
B
Mensen die een baan hebben in de collectieve sector
C
Mensen die betaald werk hebben in de collectieve of marktsector
D
Mensen die betaald werk hebben of op zoek zijn naar een baan

Slide 8 - Quizvraag

Alle bezette en onbezette arbeidsplaatsen bij elkaar opgeteld noem je de:
A
Arbeidsmarkt
B
Beroepsbevolking
C
Werkeloosheid
D
Werkgelegenheid

Slide 9 - Quizvraag

in welke leeftijdsgroep kun je tot de beroepsbevolking behoren
A
0- 20 jaar
B
15-45 jaar
C
15-67 jaar
D
67 jaar en ouder

Slide 10 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de werkgelegenheid bij mechanisatie en automatisering?
A
Neemt toe
B
Neemt af
C
Blijft gelijk

Slide 11 - Quizvraag

Wat is een vacature
A
Een baan die niet beschikbaar is
B
Iemand die werk zoekt
C
Een openstaande baan waar niemand voor gezocht wordt
D
Een openstaande baan waar iemand voor wordt gezocht.

Slide 12 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de werkgelegenheid wanneer een bedrijf failliet gaat?
A
Stijgt
B
Daalt

Slide 13 - Quizvraag

Wie horen er bij de werkgelegenheid?
A
Vacatures + werkenden
B
werklozen + werkenden
C
Vacatures + werklozen

Slide 14 - Quizvraag