Hofballet - CKV

Hofballet - CKV
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
CKVMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 14 min

Onderdelen in deze les

Hofballet - CKV

Slide 1 - Tekstslide

https://youtu.be/xL0vp_Vo8YA?si=qQLVqv0xh0jezY4k 
Wat weten jullie al over hofballet?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hofballet
 • Ontstaan in de 15e eeuw
 • Italië en Frankrijk
 • Lodewijk XIV

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begin Hofballet
 • Renaissance - 15e eeuw
 • Italië
 • Elite
 • Feesten
 • Commedia Dell 'Arte
 • Catherina de Medici

Slide 4 - Tekstslide

Renaissance
In Italië, met name onder de elite, ontstond een waardering voor deze klassieke geschriften en de cultuur van de oudheid. Dit markeerde een verschuiving van een theocentrische samenleving naar een samenleving, waarin de aardse genoegens en de levensvreugde belangrijk werden. 

Dit tijdperk werd ook genoemd als renaissance in de 15de eeuw.

Elite
Vorsten hadden hofkunstenaars in dienst om hun rijkdom en macht te tonen, en ze organiseerden weelderige banketten en feesten om andere vorsten te imponeren. (Hiermee wilden ze indruk maken op andere vorsten.) 
Op die feesten moest er ook gedanst worden. 

Hoveling
De hovelingen, die opgroeide met bepaalde idealen, zoals dat ze moesten kunnen dansen, instrument bespelen en kennis hebben over kunst en wetenschap 

Moesten ook hun dans skills laten zien tijdens de feesten. 
Feesten
Dansfestijnen in de Renaissance, waaronder banketten en maskerades, werden steeds belangrijker in de elitaire samenleving. 

Deze festiviteiten combineerden muziek, dans, theater, en prachtige decors en zorgden voor vermaak en verfijning aan het hof. 

Commedia
De Commedia Dell 'Arte, een groep rondreizende acteurs met zangers, dansers, mimespelers en meer, voerde kluchten op en had een directe invloed op de ontwikkeling van de theaterdans.

Door Commedia Dell ‘Arte’s geweldige voorstellingen en de idealen waarmee de hovelingen zijn opgegroeid, legden de basis voor de hofballet en de verdere evolutie van de westerse theaterdans. 


de Koningin
Cathérina de Medici bracht de Renaissancekunsten, waaronder dans, naar Frankrijk in de 16e eeuw toen ze met Hendrik II trouwde. Ze stond bekend om haar passie voor kunst en dans. Ze introduceerde balletten en dansvoorstellingen aan het hof.


Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hofballet in Frankrijk en Lodewijk de Zonnekoning

 • Oprichting Académie Royale de Danse in 1661 
 • Invloeden van de Italiaanse Commedia dell'arte
 • Middel om politieke boodschappen over te dragen en macht uit te drukken

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Verspreiding en ontwikkeling
 • Cathérina de Medici
 • 1e ballet: Ballet Comique de la Reine
 • Verhalend ballet van de koningin
 • Combinatie van groepsdansen, muziek en acteren

 • Lodewijk XIV: Le Ballet de la Nuit


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jean-Baptiste Lully
 • Componist/hofmeester
 • La Ballet de la Nuit
 • Cruciale rol 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jean-Baptiste Lully
 • 4 nachtwakes
 • Mythologische figuren/straatboeven
 • Ernst/luim 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Molière
 • Frans toneelschrijver/acteur
 • Dom Juan 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Molière
 • Spot religieuze mensen
 • Vrijheid
 • Aanhanger vrijzinnigheid 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Speler 1

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 1
Wie introduceerde het hofballet aan Frankrijk?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Antwoord 1
Catherina De Medici

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Speler 2

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 2
Waarom heette Lodewijk de Zonnekoning?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Antwoord 2
Hij speelde altijd de zon in balletstukken

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Speler 3

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 3
Hoe heette het eerste ballet?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Antwoord 3
le ballet comique de la reine

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Speler 4

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 4
Waarom heeft Molière het toneelstuk Dom Juan geschreven?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Antwoord 4
Om spot te drijven met de streng religieuze mensen uit die tijd

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Le fin

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies