les 2 Nederlandse stadswijken

Les 2 Nederlandse stadswijken
Welkom! 
Lees blz. 6, 7 en 8
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Les 2 Nederlandse stadswijken
Welkom! 
Lees blz. 6, 7 en 8

Slide 1 - Tekstslide

Weekopener

Slide 2 - Tekstslide

Vorige les
 • Wat is een stad?
 • urbanisatie
 • suburbanisatie
 • re urbanisatie
 • gentrificatie

Slide 3 - Tekstslide

Wat doen we vandaag
 • Introductie
 • leerdoelen
 • uitleg leerdoelen
 • verwerkingsopdrachten
 • check up

Slide 4 - Tekstslide

leerdoelen
 • Je kunt wijken uit zes verschillende perioden herkennen.
 • Je kunt verschillen tussen wijken en woningen uit zes verschillende perioden verklaren.

Slide 5 - Tekstslide

Paragraaf 3: Nederlandse stadswijken

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht
Op je werkblad staan straten in Amsterdam. Ga naar google earth en zoek de straat op. Loop een rondje noteer de volgende kenmerken.
- Is er veel groen, een parkje?
- Staan de huizen dicht op elkaar?
- Zijn er verschillen de soorten huizen?
- Wat is de kwaliteit van de huizen?
- Zijn er voorzieningen?Weet je in welke wijk je bent? Kies uit:
 • centrum
 • arbeiderswijk
 • voor oorlogsewijk
 • na oorlogse wijk
 • jaren 70 wijk
 • nieuwbouwwijk
 • Bij twijfel kijk in je theorie.

Slide 7 - Tekstslide

Het stadscentrum
Het stadscentrum:

 • Hart van de stad
    - winkels, kantoren, horeca

 • Oudste deel van de stad
    - vanaf de middeleeuwen
    - smalle straatjes
    - grachtjes
    - dicht op elkaar staande gebouwen
    - kerk, marktplein, stadsmuur

Slide 8 - Tekstslide

De arbeiderswijken
Gebouwd na 1850:
 
- dicht bij de fabrieken
- slechte kwaliteit
- dicht op elkaar
- weinig groen

Slide 9 - Tekstslide

Vooroorlogse wijken
 • 1910-1940
 • Tuinwijken (veel groen)
 • Goede kwaliteit
 • klein voortuintje
 • Vooral om te wonen

Slide 10 - Tekstslide

Na oorlogse wijken
- hoogbouw (veel huizen voor de groeiende bevolking)
- ruim opgezet
- veel groen
- parkeerplaatsen

Slide 11 - Tekstslide

Jaren-70-wijken
 • Verder van het stadscentrum
 • Eengezinswoningen
 • Meer groen, rust en ruimte
 • Woonerven (bloemkoolwijken)

Slide 12 - Tekstslide

Nieuwbouwwijken
Vanaf 1985:
 • Veel verschillende soorten grote huizen
 • Veel groen, parkeerplaatsen, speelplekken
 • weinig bedrijven en kantoren, maar wel scholen, winkelcentra en sportvoorzieningen.

Slide 13 - Tekstslide

Bedrijven en kantoren
 • Bereikbaarheid
 • Rand van de stad
    - dicht bij snelweg
    - goedkopere grond

Slide 14 - Tekstslide

opdrachten maken
 • verwerkingsblad les 2
 • check up zie classroom 
 • 3 foto's van 3 wijken maken

Slide 15 - Tekstslide