H3 Chap 6 ABC

1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Overzicht resterende cijfers:

Week 24: Toets FA Chap 6               2x
Week 26: Toets leesvaardigheid    2x
De toets in week 24 wordt op school afgenomen.
De toets in week 26 wordt tijdens de toetsweek ingedeeld.

Slide 2 - Tekstslide

Chapitre 6
Bloc A luistervaardigheid
Bloc B leesvaardigheid
Bloc C grammaire
Oefenen.... geleerd..... wat ken je?

Slide 3 - Tekstslide

Vocabulaire 6A en 6B
Frans --> NL

Slide 4 - Tekstslide


Vertaal:
un oeuvre d'art

Slide 5 - Open vraag


Vertaal:
les arts plastiques

Slide 6 - Open vraag


Vertaal:
un tableau

Slide 7 - Open vraag


Vertaal:
le peintre

Slide 8 - Open vraag


Vertaal:
toujours

Slide 9 - Open vraag


Vertaal:
un métro

Slide 10 - Open vraag


Vertaal:
accessible

Slide 11 - Open vraag


Vertaal:
découvrir

Slide 12 - Open vraag


Vertaal:
le rond-point

Slide 13 - Open vraag

Vocabulaire 6A en 6B
NL --> français

Slide 14 - Tekstslide


Vertaal:
met de fiets

Slide 15 - Open vraag


Vertaal:
lopend

Slide 16 - Open vraag


Vertaal:
ik ga vertrekken

Slide 17 - Open vraag


Vertaal:
terugvinden

Slide 18 - Open vraag


Vertaal:
de brug

Slide 19 - Open vraag


Vertaal:
rechtsaf

Slide 20 - Open vraag


Vertaal:
linksaf

Slide 21 - Open vraag


Vertaal:
dichtbij

Slide 22 - Open vraag

De weg vragen...

Vous pouvez m'aider?
Pouvez-vous m'indiquer le chemin?
Pour aller à    ....           s'il vous plaît?
De weg uitleggen....

Pour aller ...
- au        musée du Louvre
- à la       tour Eiffel

            ....  tournez à gauche / droite
            ....  allez tout droit

à + le  => au

Slide 23 - Tekstslide

Zinnen om de weg te wijzen in het Frans
"Neem de eerste weg rechts", "Ga rechtdoor"...


Leren de weg te vragen en de uitleg te verstaan is belangrijk bij het reizen, ondanks het bestaan van de moderne navigatiemiddelen. 
Hierbij een lijstje nuttige zinnen voor die situaties.

Slide 24 - Tekstslide

sla linksaf 
sla rechtsaf
ga rechtdoor
rechtsaf bij de volgende verkeerslichten
ga de trap op
ga de trap af
op de eerste verdieping
achter
rechts van
links van
vlak voor
direct om de hoek
tournez à gauche
tournez à droite
allez tout droit
tournez à droite au prochain feu
montez les escaliers
descendez les escaliers
au premier étage
derrière
à droite de
à gauche de
en face de
juste au coin de la rue

Slide 25 - Tekstslide

Belangrijke werkwoorden:


aller*
prendre*
tourner
traverser
changer
descendre
monter

gaan
nemen
afslaan / draaien
oversteken
overstappen / veranderen
uitstappen / omlaag gaan
opstappen / omhoog gaan

Met de trap bijv.

Slide 26 - Tekstslide

De weg wijzen...

traverse         1 persoon : jij
traversez       1 persoon : u
traversez       meerdere personen

va     allez     allons
tourne     tournez     tournons
prends     prenez     prenons
traverse     traversez     traversons
la rue                  - de straat
le boulevard      - de boulevard
le chemin           - de weg

ga
sla af
neem
steek over

Slide 27 - Tekstslide

Vocabulaire 6A en 6B
Zinnen - Phrases
NL --> français

Slide 28 - Tekstslide


Vertaal:
Vous pouvez m'aider?

Slide 29 - Open vraag


Vertaal:
Pardon, vous pouvez m'indiquer le chemin?

Slide 30 - Open vraag


Vertaal:
Où est la station de métro?

Slide 31 - Open vraag


Vertaal:
Où est le musée du Louvre?

Slide 32 - Open vraag


Vertaal:
Faut-il traverser la rue?

Slide 33 - Open vraag


Vertaal:
Est-ce qu'il faut changer de métro?

Slide 34 - Open vraag

Je vraagt de weg....
Welk antwoord komt er op je vraag....

Kijk op de volgende dia:
Geef het antwoord op die vraag, schrijf het op!

Slide 35 - Tekstslide

 • Net de trein uitgestapt...
 • Lopend naar je hotel: Passage du désir

Je ziet een persoontje van jouw leeftijd:


Vous pouvez / Tu peux  m'aider.....
Je cherche le "Passage du Désir"...
Je vais à pied.

Slide 36 - Tekstslide

Je vraagt de weg....
Welk antwoord komt er op je vraag....

Het antwoord is uitgeschreven, check dit.
Zou jij deze weg kunnen volgen?
Snap jij wat ze zeggen?

Slide 37 - Tekstslide

 1. Prendre la direction sud sur Rue d'Alsace (201m)
 2. Tourner à gauche sur Place du 11 Novembre 1918 (26m)
 3. Tourner à droite sur Boulevard de Strasbourg (195m)
 4. Rester sur la file de gauche pour rejoindre Boulevard de Strasbourg (138m)
 5. Tourner à gauche pour aller au Passage du Désir (8m)

Slide 38 - Tekstslide

De gebiedende wijs:

De werkwoorden staan nog niet goed in het gesprek.....
Schrijf de werkwoorden in de juiste "gebiedende wijs".

 1. Prendre la direction sud sur Rue d'Alsace (201m)
 2. Tourner à gauche sur Place du 11 Novembre 1918 (26m)
 3. Tourner à droite sur Boulevard de Strasbourg (195m)
 4. Rester sur la file de gauche pour rejoindre Boulevard de Strasbourg (138m)
 5. Tourner à gauche pour aller au Passage du Désir (8m)

Slide 39 - Tekstslide

 1. Prends la direction sud sur Rue d'Alsace (201m)
 2. Tourne à gauche sur Place du 11 Novembre 1918 (26m)
 3. Tourne à droite sur Boulevard de Strasbourg (195m)
 4. Reste sur la file de gauche pour rejoindre Boulevard de Strasbourg (138m)
 5. Tourne à gauche pour aller au Passage du Désir (8m)

Slide 40 - Tekstslide