G3 Grieks Argo les 22

woorden en grammatica les 22 goed geleerd?
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

woorden en grammatica les 22 goed geleerd?

Slide 1 - Tekstslide

Sleep de volgende ww-vormen uit de tekst naar het juiste blok onderaan:
praesens
imperfectum
aoristus
Ἔβλεψεν
ἔμενον
Ἁμαρτάνεις
εἶπεν
ἦν
ἦσαν
ἔξεστι
ἐγέλασεν
νομίζει
εἰσβῆναι

Slide 2 - Sleepvraag

timer
1:00
ὁ δοῦλος
ἄρα
ὡς
καθαρός
αὐτὸς
ἁμαρτάνω
κενός
 ὁ κόσμος
zich vergissen
ieder, elk
die,dat
(wereld)orde
schoon
zelf
leeg
soms
slaaf
hoe/wat!

Slide 3 - Sleepvraag

rijtje αὐτός (zelf)
timer
1:00
αὐτῷ
αὐτάς
αὐτούς

αὐτόν
αὐτός


αὐτό
αὐταί

Slide 4 - Sleepvraag

Het aanwijzend vnw. ὅδε, ἥδε, τόδε: vul aan 
timer
0:25
αὐτῷ
τάδε
τοισδε

τόνδε
τόδε


οἱδε
τάσδε

Slide 5 - Sleepvraag

Vertaal:
ὁ δοῦλος αὐτὸς
timer
0:15
A
De slaaf zelf
B
Dezelfde slaaf
C
De eigen slaaf
D
De slaaf van hem

Slide 6 - Quizvraag

Vertaal:
ὁι αὐτοί δοῦλοι
timer
0:15
A
De slaven zelf
B
Dezelfde slaven
C
De eigen slaven
D
De slaven van hen

Slide 7 - Quizvraag

Vertaal:
ὁ δοῦλος αὐτοῦ
timer
0:15
A
De slaaf zelf
B
Dezelfde slaaf
C
De eigen slaaf
D
De slaaf van hem

Slide 8 - Quizvraag

οὗτος ὁ ἄνθρωπος
timer
0:15
A
de mens zelf
B
dezelfde mens
C
deze/dit mens
D
die/dat mens

Slide 9 - Quizvraag

Kies de juiste vertaling:

Αὐτὸς τούτους τούς λογους οὐκ ἐγνων, ὅτι φαῦλός (=lui) εἰμι καὶ ἕκαστον πόνον φεύγω
timer
1:00
A
Ik ken zelf diezelfde woorden niet, omdat ik lui ben en vlucht voor elke inspanning
B
Zelf kennen wij dezelfde woorden niet, omdat we lui zijn en wegvluchten voor elke inspanning
C
Zelf ken ik die woorden niet, omdat ik lui ben en vlucht voor elke inspanning
D
Zelf kennen wij die woorden niet, omdat we lui zijn en wegvluchten voor elke inspanning

Slide 10 - Quizvraag

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
pandemie
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 11 - Quizvraag

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
vaccinatie, incubatie en quarantaine
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 12 - Quizvraag

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
social distancing,
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 13 - Quizvraag

Corona-weetjes:
Is het woord afkomstig uit het Grieks, Latijn, of geen van beide?
symptoom + viroloog
timer
0:10
A
Grieks
B
Latijn
C
Geen van beide

Slide 14 - Quizvraag

Maak nu de vertaling van les 22

Slide 15 - Tekstslide