Muziek 1 bijeenkomst 5 2021

Even geduld...
Camera aan
Microfoon uit
Ukelele gestemd
Pen en papier klaarleggen
Telefoon of tablet bij de hand (geen ander tabblad)
Focus op de les
Muziek
timer
1:00
Wachtmuziekje
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MuziekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Even geduld...
Camera aan
Microfoon uit
Ukelele gestemd
Pen en papier klaarleggen
Telefoon of tablet bij de hand (geen ander tabblad)
Focus op de les
Muziek
timer
1:00
Wachtmuziekje

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Hoort het volgende lesdoel bij klank, vorm of betekenis? 'Aan het einde van de les kunnen de leerlingen het lied Nima naja zingen op de juiste toonhoogte en melodie'
A
Klank
B
Vorm
C
Betekenis

Slide 5 - Quizvraag

Hoort het volgende lesdoel bij klank, vorm of betekenis? 'Aan het einde van de les kunnen de leerlingen verwoorden welke sfeer filmmuziek bij verschillende filmscenes oproept'
A
Klank
B
Vorm
C
Betekenis

Slide 6 - Quizvraag

Hoort het volgende lesdoel bij klank, vorm of betekenis? 'Aan het einde van de les kennen de kinderen de begrippen hard en zacht en kunnen ze dit toepassen tijdens het zingen van een lied'.
A
Klank
B
Vorm
C
Betekenis

Slide 7 - Quizvraag

Waar of niet waar: de muzikale werkvormen die ik gebruik in mijn muziekles vallen onder het begrip 'vorm' van de binnenring van het KVB-model
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Doelen bijeenkomst 4
 • Heb je kennis gemaakt met het aanleren van een lied aan een basisschoolklas volgens de weggeefmethode. 
 • Heb je een begin gemaakt met jouw liedlijst voor de toets van Muziek 1
 • Heb je een start gemaakt aan het filmpje voor jouw datapunt

Slide 9 - Tekstslide

Welke woorden hoor je in het
lied Nima naja?

Slide 10 - Woordweb

Welk woord hoor je het vaakste?

Slide 11 - Open vraag

Zet de tekst van de eerste regel van het lied in de juiste volgorde
Nima molokai
Nima  njet
Nima paparosjka
Nima naja

Slide 12 - Sleepvraag

Nima naja
Docent zingt het lied wederom voor.
Voer ondertussen dit klapspel uit:

1. Klap 2. Klap op rechterknie 3. Klap 4. Klap op linkerknie



Slide 13 - Tekstslide

Lied aanleren
Witte zinnen zingt de docent, gele zinnen zingen jullie

Nima naja, nima paparosjka, nima njet, nima molokai
Nima naja, nima paparosjka, nima njet, nima molokai
Ai ai ai ai nima paparosjka, ai ai ai ai nima molokai
Ai ai ai ai nima paparosjka, ai ai ai ai nima molokai


Slide 14 - Tekstslide

Lied aanleren
Zing het lied nu helemaal

Nima naja, nima paparosjka, nima njet, nima molokai
Nima naja, nima paparosjka, nima njet, nima molokai
Ai ai ai ai nima paparosjka, ai ai ai ai nima molokai
Ai ai ai ai nima paparosjka, ai ai ai ai nima molokai


Slide 15 - Tekstslide

Wat viel je op bij het aanleren van het lied Nima naja? Denk aan: lengte aanleren, wat heb je allemaal gedaan? etc.

Slide 16 - Open vraag

Lied aanleren 'weggeefmethode'
Fase
Inhoud
1. Introductiefase
Brengt de kinderen in de juiste sfeer: Voorzingen lied, gesprek, inzingen, drama-werkvorm, verhaal, klankspel etc.
2. Presentatie
Luister- en activeringsopdrachten
3. Weggeeffase
Didactische werkvormen, wisselzang en weggeefmethode. De kinderen zingen steeds meer.
4. Afsluitfase
Muzikale afsluiting of reflectie: zelfstandig zingen van het lied, zingen van een ander lied, reflectie op het aanleerproces
Vrolijk, 2017, p. 116-118

Slide 17 - Tekstslide

Het klapspel bij Nima naja is een activeringsopdracht passende bij
A
1. Introductiefase
B
2. Presentatie
C
3. Weggeeffase
D
4. Afsluiting

Slide 18 - Quizvraag

Strategie weggeefmethode
 • Lied blijft een geheel.
 • Lang actief luisteren door het gebruik van verschillende luistervragen en/of activeringsopdrachten. Lied kan wel tien keer voorgezongen worden.
 • Gebruik van wisselzang: docent zingt of kinderen zingen.
 • Strategie voor weggeven van de zinnen/doordachte opbouw bedenken. 
 • Visuele ondersteuning, maar vooral auditief werken.
 • Bekijk waar de moeilijkheden en mogelijkheden van het lied liggen.
 • Aanleren lied duurt maximaal 10 minuten (intensief werken).


Slide 19 - Tekstslide

Toetsopdracht Muziek 1
Doelen:
 • Je bent in staat liederen met presentatie voor te zingen voor een groep en kunt je zangstem effectief inzetten in de muziekles.
 • Je bent in staat om een eenvoudige akkoordbegeleiding uit te voeren op de ukelele.
 • Je beheerst een repertoire van tenminste dertig liederen die passen bij het niveau van de basisschool.
 • Je bent in staat een beginmotief van een lied te spelen op ukelele. Je kunt dit motief zelf overnemen en over laten nemen door een groep.
 


Slide 20 - Tekstslide

Toetsopdracht Muziek 1
Opdracht:
 • Je stelt een liedlijst samen die voldoet aan de volgende kenmerken:
 • De liederen zijn gelijkmatig verdeeld over onderbouw, middenbouw en bovenbouw en helpen kinderen bij de ontwikkeling van hun zangstem.
 • De liederen zijn bruikbaar voor je eigen stagepraktijk.
 • De liederen zijn ook gelijkmatig verdeeld wat betreft thema’s/seizoenen/feesten/vieringen etc.
 • De liederen zijn afkomstig uit bronnen die je bij Muziek 1 aangereikt krijgt. Bij afwijkende bronnen overleg je met de betreffende muziekdocent. Daarnaast lever je bij afwijkende liederen bladmuziek aan.

Slide 21 - Tekstslide

Datapunten
Aan het eind van periode 2 lever je in: 

 1. één filmpje met twee liedjes met alleen zang (op de juiste toonhoogte);
 2. één filmpje met drie liedjes met zang en ukelele.

Dit lever je in Teams in. Per studiecoachgroep een aparte map.

Slide 22 - Tekstslide

Vandaag start datapunten
 • We gaan zo aan de slag in breakout-rooms
 • Maak groepjes van 4 a 5 studenten (binnen jouw studiecoachgroep). Dit groepje wordt jouw feedbackgroepje voor muziek in periode 2 en 3.
 • Jullie starten zo met het aanmaken van jouw liedlijst

Slide 23 - Tekstslide

Pak je Ukelele!

Slide 24 - Tekstslide