Soorten mengsels VWO 3

 Soorten mengsels 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

 Soorten mengsels 

Slide 1 - Tekstslide

Emulsies - Emulgator - Tweelagensysteem
Emulgator
Emulgator: Hulpstof om vet met water te kunnen mengen.
Emulsie
2
Suspensie
3
Oplossing
1
Emulsie
Emulsie: Troebel mengsel van twee vloeistoffen.
Tweelagensysteem
Tweelagensysteem: Doordat beide vloeistoffen een verschillende dichtheid hebben, gaat de ene vloeistof (met een kleinere dichtheid) op de andere drijven. 

Slide 2 - Tekstslide

Oplossing - Suspensie
Oplossing/Suspensie
Suspensie
Oplossing/suspensie
Oplossing
Troebel mengsel van een vaste stof in een vloeistof.
Een helder mengsel van een stof in een vloeistof.

Slide 3 - Tekstslide

Andere troebele mengsels
Rook (smog) = vaste stof in een gas
Schuim = gas in een vloeistof
Nevel = vloeistof in gas

Slide 4 - Tekstslide

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 5 - Quizvraag

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 6 - Quizvraag

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 7 - Quizvraag

Een suspensie is .....
A
Helder
B
Troebel

Slide 8 - Quizvraag

Een oplossing is ....
A
Helder
B
Troebel

Slide 9 - Quizvraag

Welke type mengsel(s) kan je scheiden m.b.v. bezinken/centrifugeren?
A
suspensie en emulsie
B
suspensie en oplossing
C
oplossing en emulsie
D
alleen suspensie

Slide 10 - Quizvraag

spa rood is een .....
A
suspensie
B
emulsie
C
oplossing
D
nevel

Slide 11 - Quizvraag

Een blijvende emulsie is een mengsel van..
A
Water en zout
B
water, olie en emulgator
C
Olie en bezine
D
water en olie

Slide 12 - Quizvraag

Wat voor soort mengsel is dit?
A
Oplossing
B
Zuivere stof
C
Suspensie
D
Emulsie

Slide 13 - Quizvraag

De benzine en het water zijn slecht te mengen, ze gaan steeds weer uit elkaar. Dit noem je een tweelagensysteem. Waardoor Ontstaat een tweelagensysteem?
A
Door een verschil in deeltjesgrootte
B
Doordat de vaste deeltjes zinken
C
Door een verschil in dichtheid
D
Geen idee

Slide 14 - Quizvraag

Benzine en water zijn dus slecht te mengen, ze gaan steeds weer uit elkaar. Je moet een stof toevoegen om dit mengsel egaal te houden, hoe heet zo'n stof?
A
Katalysator
B
Emulgator
C
Centrifigator
D
Extractie middel

Slide 15 - Quizvraag

Noem een voorbeeld van een mengsel van een gas in een vloeistof.
A
Nevel
B
Rook
C
Schuim
D
Schuimrubber

Slide 16 - Quizvraag

Gas
Vloeibaar
Vast
Sublimeren
Smelten
Stollen
Rijpen
Condenseren
Verdampen

Slide 17 - Sleepvraag

Een zuivere stof heeft een kookpunt

Slide 18 - Tekstslide

Een mengsel heeft een kooktraject

Slide 19 - Tekstslide