De theorie van alles - De Nationale Opera

DE THEORIE VAN ALLES
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Instructies

Met dit lesmateriaal bereidt u de leerlingen voor op een bezoek aan De theorie van alles.

Instructies

Onderdelen in deze les

DE THEORIE VAN ALLES

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het verhaal
In De theorie van alles zie je de 11-jarige Nia, die op zoek is naar méér tijd. Ze wil graag haar oma helpen, die met natuurkunde een theorie wil vinden die álles in de wereld kan verklaren. Maar haar tante wil juist dat ze volledig gaat voor haar danstalent.

Nia heeft niet genoeg tijd om én in het laboratorium, én in de dansstudio te zijn. Wat moet ze doen?
___________

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Nia moet kiezen: helpt ze haar oma in de wetenschap, of gaat ze verder met haar tante in de dans? Wat vind jij dat ze moet doen?
Kiezen voor oma
Kiezen voor haar tante
Kiezen voor geen van beiden
Kiezen voor allebei
Iets anders...

Slide 3 - Poll

Hier kunnen de leerlingen op hun eigen device aangeven wat ze vinden dat Nia zou moeten doen. U kunt de vraag ook 'gewoon' klassikaal bespreken.
Oma
Nia
Tante
Wie zijn de belangrijkste personages?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

NIA

"Een klein beetje meer tijd
Voor wat kwadraten en danspassen
Voor de theorie van alles
Voor het oplossen ervan"

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dilemma's
Nia heeft een lastige keuze te maken.

Heb jij ook wel eens voor zo'n dilemma gestaan?
__________

Slide 6 - Tekstslide

Hier kunt u met de klas in gesprek gaan over moeilijke keuzes die je soms moet maken. Zijn er leerlingen die wel eens hebben moeten kiezen tussen twee vrienden die ruzie met elkaar hadden, bijvoorbeeld? Of kinderen wiens ouders zijn gescheiden, die zelf hebben moeten kiezen bij wie ze wilden gaan wonen?
Wat bepaalt uiteindelijk waar je voor kiest?

Opera & spoken word
In De theorie van alles komen opera en spoken word samen. Maar wat betekenen die woorden eigenlijk? En wat is het verschil ertussen? Je ontdekt het in deze video.
_______________
_____

Slide 7 - Tekstslide

Als u het meer wil hebben over wat spoken word is kunt u met de leerlingen deze video bekijken: https://youtu.be/TTEUOH90txE (tot 1 minuut 23)

Voor een video die wat dieper ingaat op wat opera is kunt u hier terecht: https://youtu.be/qP6nPLcva-I
Wat heb jij onthouden over de verschillen en overeenkomsten tussen opera en spoken word?

Slide 8 - Woordweb

Het woordweb
De leerlingen kunnen zoveel antwoorden geven als ze willen. 

TIPS
  • Als je een antwoord hebt geopend en je klikt er nogmaals op, zie je wie dit antwoord heeft gegeven
  • Je kunt antwoorden verslepen (en categoriseren)
  • Je kunt vervelende antwoorden verwijderen door deze naar het prullenbakje te slepen


Wetenschap
Nia's oma is een wetenschapper in de natuurkunde. Maar wat houdt dat eigenlijk in? En wat is die theorie van alles?
____________

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'Superpositie': dat is een nogal ingewikkelde term - ook voor volwassenen! Maar wat betekent het?
Stel je een gesloten doos voor, die volledig geluidsdicht is. In de doos heb je een radio gedaan en aangezet, waarvan de batterij bijna leeg is. Maar je weet pas of de radio is uitgevallen als je doos weer opendoet en het controleert. Tot die tijd is de radio het eigenlijk allebei: aan én uit! Superpositie is, een beetje zoals bij de radio, wanneer dingen op hetzelfde moment in verschillende staten kunnen zijn totdat we ze bekijken. 

Slide 10 - Tekstslide

Hier kunt u de leerlingen uitleggen wat het woord superpositie (in de basis) betekent. Een soortgelijke uitleg komt ook in de opera voor, maar kan nog wat abstract zijn voor de leerlingen. U kunt eventueel ook iets meer vertellen over kwantummechanica:

Stel je voor dat je een bijzondere gereedschapskist hebt die je helpt om te begrijpen hoe de allerkleinste deeltjes in de wereld werken, zoals atomen. In die gereedschapskist zitten allemaal formules en rekensommen die vertellen hoe die kleine deeltjes bewegen, waar ze van zijn gemaakt, en hoe ze zich soms heel anders gedragen dan we gewend zijn.

Soms volgen deze superkleine deeltjes niet dezelfde 'regels' als veel grotere dingen die we elke dag zien, zoals een appel of een voetbal, of water. Ze kunnen bijvoorbeeld op meerdere plekken tegelijk zijn, en er zijn nog meer gekke, verrassende dingen die ze kunnen doen. Kwantummechanica, die grote gereedschapskist dus, helpt wetenschappers om dat gekke gedrag van die allerkleinste deeltjes te gaan begrijpen en voorspellen.
Waar horen deze woorden bij? Sleep ze naar het goede vak!
DANS
WETENSCHAP
spagaat
superpositie
pas de bourrée
formule
kwantum-mechanica
materie
ritme
universum
choreografie
energie
pirouette

Slide 11 - Sleepvraag

Laat de leerlingen individueel de woorden naar het juiste vak slepen, of doe dit gezamenlijk op het grote scherm.

WOORDENLIJST
universum = de hele wereld, inclusief het heelal en alle sterren en planeten die zich daarin bevinden.
pirouette = een snelle draai op één been. 
spagaat = een zithouding waarbij het ene been recht naar voren en het andere recht naar achteren is gestrekt.
superpositie = als bijvoorbeeld een microscopisch deeltje tegelijkertijd op de ene én de andere plek kan zijn: twee staten van zijn op hetzelfde moment.
ritme = een regelmatige herhaling van bijvoorbeeld beats of danspassen die voelen als een doorgaande 'beweging'.
formule = een ingewikkelde wiskundige vergelijking.
energie = de kracht die alles in beweging houdt, maar die bijvoorbeeld ook bestaat in de vorm van warmte.
pas de bourrée = een balletpas waarmee je van richting kunt veranderen.
kwantummechanica = natuurkunde die gaat over hoe de állerkleinste atomen en elektronen zich gedragen.
choreografie = hoe verschillende dansbewegingen achter elkaar worden gezet en samen één geheel vormen.
materie = alle tastbare deeltjes die ruimte innemen en onze wereld vormen. Ook lucht is materie; als er geen materie is, ontstaat er een vacuüm.
Zo zien de kostuums van de pianist, Nia's tante, en een danseres eruit. Als je goed kijkt naar de patronen op de kleding zie je bijzondere vormen...
Het patroon bestaat uit allemaal vormen die in dansnotatie worden gebruikt! Dat is een manier om dansbewegingen op te schrijven.

Slide 12 - Tekstslide

Klik op de button om de extra tekst en foto tevoorschijn te laten komen.

In dansnotatie wordt een speciaal ontwikkeld 'schrift' gebruikt om dansbewegingen te noteren, bijvoorbeeld in relatie tot de bladmuziek (zoals in dit voorbeeld te zien is). Zo kan een choreograaf goed bijhouden wat zij of hij bedenkt en een choreografie makkelijker vastleggen en overbrengen aan dansers.

U kunt op het plaatje klikken om hem te vergroten en de dansnotatie beter te kunnen laten zien.
Tijd maken
De makers van de voorstelling vertellen waar zij zelf graag meer tijd voor zouden willen maken.

Als jij meer tijd zou hebben, wat zou je dan kiezen om te gaan doen?
___________

Slide 13 - Tekstslide

Hier kunt u de leerlingen vragen wat ze zouden willen doen waar ze nu nog geen tijd voor (denken te) hebben. Hoe zouden ze hun leven inrichten als er meer tijd was? 

En zijn er ook dingen die ze eigenlijk wel meer zouden willen doen, maar waar ze nu gewoon nog geen prioriteit aan geven?

Hoeveel zin heb je nu om naar de voorstelling te gaan?
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

De poll (schaal)
Door middel van de schaal kun je leerlingen vragen een getal in te voeren. Geef zelf de minimum- en maximumgetallen in en laat de leerlingen de rest doen. Leerlingen beantwoorden deze vraag middels een zogenaamde slider, die ze zelf kunnen verplaatsen. 

Met de poll kun je leerlingen bevragen met stellingen tijdens de (klassikale of gedeelde) les. Deze stellingen hebben geen goede of foute antwoorden, maar kunnen juist gebruikt worden om discussies te starten en meningen uit te vragen.
Veel plezier bij de voorstelling
De theorie van alles!
EINDE

Slide 15 - Tekstslide

We zouden graag horen wat uw ervaring is met dit lesmateriaal en de voorstelling. Zou u hiervoor een korte enquête kunnen invullen? Deze vindt u via deze link: https://www.survio.com/survey/d/G4K2L7I1A0X8A9G1W