1 bk/kgt unit 2 lesson 1

unit 2 
music 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

unit 2 
music 

Slide 1 - Tekstslide

Would you like to be a dj? 

Slide 2 - Tekstslide

Djs
Which famous djs do you know? 

Do you have a favourite dj? 

Would you like to be a dj? 

Slide 3 - Tekstslide

being a dj

Slide 4 - Woordweb

work work work  unit 2 lesson 1 
basis:     blz.  57              lees de tekst en de woordenlijst
                  blz. 58 + 59    maken opd. 3 t/m 7 

kader:     Textbk blz. 90   woordenlijst
                                 blz.  20-21  tekst 
                   Workbk blz.  49-50   maken opd. 3 t/m 6

Slide 5 - Tekstslide

to do                  unit 2 les 1 
basis:   maken opd.  2 t/m 7
                leren  woorden  (boek en/of Quizlet) 


kgt:    maken opd. 2 t/m 6 
            leren woorden  (boek en/of Quizlet) 

Slide 6 - Tekstslide

Grammar
-   rangtelwoorden    (eerste, tweede, derde) 
-  dagen en   maanden

Slide 7 - Tekstslide

 Wat zijn rangtelwoorden?

Rangtelwoorden (ordinal numbers) gebruik je om een volgorde aan te geven.


Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Een rangtelwoord maak je (bijna !) altijd door er   
-th achter te zetten.
Voorbeeld:

Four  -  Fourth 
Six  -   Sixth
 Seven  -  Seventh 
sixteen - sixteenth

Slide 10 - Tekstslide

Uitzonderingen:
First - Second - Third (en twenty-first, thirty-second, etc.).
five - fifth 
eight - eighth
nine - ninth
twelve - twelfth
twenty - twentieth
(thirty - thirtieth, forty -  fortieth enz..)

Slide 11 - Tekstslide

Days of the week

Slide 12 - Tekstslide

Rangtelnummers (ordinal numbers)

Slide 13 - Tekstslide

Months of the year

Slide 14 - Tekstslide

datum
zaterdag  25 februari   =  Saturday  February 25th 

maandag 7 mei        =    Monday  May 7th

donderdag 22 augustus  =   Thursday  August 22nd


Slide 15 - Tekstslide

oefenen! 
* Maak een lijst van de getallen 1 t/m 20
* Schrijf ze daarna voluit in het Engels. 
* Schrijf daarna het rangtelwoord erachter. 
*  Schrijf dan de afkorting van het rangtelwoord op. 

1 - one    first     1st 
17 -  seventeen  seventeenth   17th

Slide 16 - Tekstslide

To do!            unit 2 lesson 1 
basis:   maken opd.  8 + 9   +  Practise More kgt:   maken opd.  7 + 8   +  Practise More  
                           opd. 1 t/m 6 

Slide 17 - Tekstslide

4th
A
forth
B
fourth

Slide 18 - Quizvraag

Numbers (en rangtelwoorden).

I was ______ in the race!
A
one
B
first

Slide 19 - Quizvraag

Welke van de volgende rangtelwoorden is verkeerd geschreven?
A
first
B
second
C
thirth
D
fourth

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Link