Module zelfzorg_Lesaanbod Jeugd

Waar wil jij je nog verder in verdiepen rondom dit thema?
1 / 18
volgende
Slide 1: Open vraag

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Waar wil jij je nog verder in verdiepen rondom dit thema?

Slide 1 - Open vraag

Module zelfzorg
Lesaanbod Jeugd

Slide 2 - Tekstslide

Doel
Je hebt kennis van bij de doelgroep (jeugd) voorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, aandoeningen, comorbiditeit, seksualiteit, functioneringsproblemen en bijbehorende gezondheidsrisico’s

Slide 3 - Tekstslide

Onderzoek RIVM
In 2010 heeft er een grootschalig onderzoek plaats gevonden door het RIVM.
In dit rapport is geïnventariseerd welke langdurige ziekten, klachten en gezondheidsproblemen bij kinderen (0-18 jaar) veel voorkomen.

Slide 4 - Tekstslide

Tegenstrijdige beelden
Er bestaan twee tegenstrijdige beelden van de gezondheid van kinderen
(0-18 jaar) in Nederland.
1. Het gaat heel goed met de jeugd (grootste deel is gelukkig en gezond)
2. Kleine groep met ernstige, soms fatale, chronische ziekten die wordt behandeld in het ziekenhuis.

Slide 5 - Tekstslide

Chronische aandoeningen

Slide 6 - Woordweb

Beide beelden zijn juist, maar...
Er is nog een tussencategorie: kinderen met veel voorkomende chronische aandoeningen.
Deze kinderen stonden centraal in het onderzoek. 

Geef bij de volgende slite aan: Wat denk je dat de meest voorkomende chronische aandoeningen zijn onder kinderen (0-18 jaar)

Slide 7 - Tekstslide

Veel voorkomende aandoeningen
Eczeem, astma, hooikoorts, allergie, hoofdpijn, vermoeidheid, slaapproblemen, rugklachten, depressieve klachten, hyperactiviteit en ADHD, buikpijn, obstipatie en overgewicht

Slide 8 - Tekstslide

Het onderzoek is van 2010. In hoeverre denken jullie dat de resultaten nog relevant zijn?

Slide 9 - Open vraag

Onderzoek uit 2019
In Nederland heeft ruim een kwart van de kinderen en jongeren tot en met 25 jaar een chronische aandoening (onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut).

In dit onderzoek worden de volgende meest voorkomende aandoeningen genoemd;
Astma (meest voorkomende aandoening) (4,6%) / Angst – en stemmingsstoornissen (4,1%) / ADHD (3,6%) / buikpijn (2,8%) / eczeem (2,8%)

Slide 10 - Tekstslide

Onderscheid psychische - somatische aandoeningen
Er zijn bijna twee keer zoveel jongeren met een somatische aandoening dan met een psychische aandoening

Somatische aandoeningen stijgen over de leeftijdsjaren het
sterkst tot de leeftijd van 4 jaar (20%), daarna daalt het licht tot 17% van de 6-jarigen, waarna het zich stabiliseert rond 18% van de jongeren van 7 t/m 25 jaar. 

Slide 11 - Tekstslide

Psychische aandoeningen
Psychische aandoeningen stijgen tussen de 0 en de 14 jaar tot ruim 14% van de 14-jarigen. Daarna daalt het licht tot 11% van de 17-jarigen, waarna het licht schommelt rond de 11 à 12% van de jongeren van 18 t/m 25 jaar.

Slide 12 - Tekstslide

Verschillen tussen jongens en meisjes
Op 0-jarige leeftijd zijn er evenveel jongens als meisjes met een chronische aandoening. 
Daarna, tot 16 jaar, zijn er duidelijk meer jongens dan meisjes met een chronische aandoening. 
Vanaf 17 jaar slaat het beeld om en zijn er duidelijk meer meisjes dan jongens met een chronische aandoening.

Slide 13 - Tekstslide

Wat betekent Co- en multimorbiditeit?

Slide 14 - Open vraag

Aan de slag
Het is onmogelijk om alles vandaag aan bod te laten komen. Belangrijk is dat je jezelf kan verdiepen in de problematieken die bij jouw doelgroep het meest voorkomen.
Je gaat nu in een groepje op onderzoek uit.

Werk de opdracht op de volgende sheet uit

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht
  • Maak 2 tot 3-tallen.
  • Kies met elkaar 2 voorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, aandoeningen, comorbiditeit, seksualiteit, functioneringsproblemen en bijbehorende gezondheidsrisico’s bij jongeren.
  • Maak van beide een mindmap: Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en kenmerken. 

Slide 16 - Tekstslide

Plenaire terugkoppeling

Slide 17 - Tekstslide

Ik heb een beeld gekregen van de meest voorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, aandoeningen, comorbiditeit, seksualiteit, functioneringsproblemen en bijbehorende gezondheidsrisico’s bij jongeren.
Zeer oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Zeer eens

Slide 18 - Poll