les 1 Krachten herkennen

 • Binnen is beginnen
 • Mobiel uit en in de juiste plek in de telefootas. 
 • Ga rustig op je eigen plek zitten
 • Lees H3.1 op blz. 128 t/m 130


1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 • Binnen is beginnen
 • Mobiel uit en in de juiste plek in de telefootas. 
 • Ga rustig op je eigen plek zitten
 • Lees H3.1 op blz. 128 t/m 130


Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 3 Krachten

Slide 2 - Tekstslide

Maak digitaal de introductie van H3 Krachten

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen

Paragraaf 1: krachten 

3.1.1 Je kunt de effecten van een kracht benoemen.
3.1.2 Je kunt verschillende soorten krachten beschrijven.
3.1.3 Je kunt de drie eigenschappen van een krachtenpijl benoemen.
3.1.4 Je kunt een kracht tekenen als een pijl met het juiste aangrijpingspunt en de juiste richting.
3.1.5 Je kunt het verschil beschrijven tussen elastische en plastische vervorming. (extra stof)

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen

Paragraaf 1: krachten 

10.1.1 Je kunt de uitwerkingen van een kracht benoemen.
10.1.2 Je kunt verschillende soorten krachten herkennen.
10.1.3 Je kunt de werking en toepassing van verschillende soorten krachten beschrijven.
10.1.4 Je kunt drie onderdelen van een krachtpijl benoemen.
10.1.5 Je kunt de grootte van een kracht berekenen met een formule.
10.1.6 Je kunt een kracht tekenen door gebruik te maken van een formule.

Slide 5 - Tekstslide

Uitwerking van krachten.

Krachten kan je normaal niet gelijk zien maar de uitwerking wel.

De kracht bepaald de richting maar ook een snelheid. De vorm van een voorwerp wordt ook veranderd dit hoeft niet voor altijd te zijn. 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Soorten krachten.
Er bestaan verschillende soorten krachten.

je kan vaak aan de naam al zien wat voor kracht het is denk hierbij aan:
spierkracht, veerkracht, spankracht, zwaartekracht, wrijvings-kracht, magnetische kracht en elektrische kracht.

Slide 8 - Tekstslide

Spierkracht

Deze kracht vind je bij mensen en dieren. 

De kracht komt uit de spieren.


Slide 9 - Tekstslide

Veerkracht.

Veerkracht komt uit een materiaal of een voorwerp.

Een elastiek heeft veel veerkracht. 
Als je een elastiek uitrekt veranderd de vorm en laat je het los keert de vorm weer terug.

Slide 10 - Tekstslide

spankracht.
Spankracht zit in een touw, kabel of ketting.

Als je aan een touw trekt komt deze strak te staan zo ontstaat er spankracht

Slide 11 - Tekstslide

Zwaartekracht.


Zwaartekracht is de kracht waarmee aarde voorwerpen aantrekt.

Door zwaartekracht val je altijd naar beneden.


Slide 12 - Tekstslide

Wrijvingskracht.
Als twee voorwerpen langs elkaar wrijven onstaat er wrijving. 

Door wrijving kan iets beter voortbewegen of juist slechter.

Slide 13 - Tekstslide

Magnetische kracht.

Magnetische kracht zit de kracht in een magneet.

Een magneet kan iets aantrekken of juist afstoten.

Slide 14 - Tekstslide

Elektrische kracht.
Als een voorwerp een elektrische lading ontstaat zit er ook een elektrische kracht in.

De elektrische lading trekt iets aan. de kracht die op het iets wordt uitgeoefend noemen we elektrische kracht.

Slide 15 - Tekstslide

Een pijl.

We tekenen krachten met pijlen.

De pijl laat de richting zien van de kracht en de lengte de grootte van de kracht.


De pijl wordt getekend vanuit het aangrijpingspunt.

 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Sleepvraag

Force
We schrijven in de natuurkunde geen kracht op maar daar gebruiken we een letter (Symbool) voor.

De letter F betekent kracht

Slide 18 - Tekstslide

Fv = de kracht van de veer
Fz = zwaartekracht (vanuit het zwaartepunt)

Slide 19 - Tekstslide

Zelfstandig werken
 • Wat: lees paragraaf 3.1 op blz. 128 t/m 130 en maak  opgaven 1 t/m 6 op blz. 131 
 • Hoe: helemaal stil!
 • Hulp: docent
 • Tijd: ???? minuten lang
 • Huiswerk: opdrachten 1 tm 13 van H3.1 op blz. 131 t/m 134
 • Klaar? kijk de opgaven digitaal na 
timer
20:00

Slide 20 - Tekstslide

Onthoud
• Krachten kun je niet zien. Je kunt alleen de effecten van krachten zien. Krachten kunnen:
– de snelheid van een voorwerp veranderen;
– de richting van een voorwerp veranderen;
– de vorm van een voorwerp veranderen.
• Er zijn allerlei soorten krachten, zoals spierkracht, veerkracht, spankracht, zwaartekracht en magnetische kracht.
• Een kracht kun je tekenen als een pijl.
– Het aangrijpingspunt van de pijl geeft aan waar de kracht wordt uitgeoefend.
– De richting van de pijl geeft aan in welke richting de kracht werkt.
– De lengte van de pijl geeft aan hoe groot de kracht is.

Slide 21 - Tekstslide