צפיפות

צפיפות
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

צפיפות

Slide 1 - Tekstslide

צפיפות
המסה של החומר ליחידת נפח
הצפיפות מסומנת על ידי האות היוונית רו
ρ

Slide 2 - Tekstslide

צפיפות = מסה סגולית
 
תכונה ייחודית של חומר
 לכל חומר צפיפות האופיינית לו

ניתן לחשב צפיפות על ידי חלוקת המסה בנפח

Slide 3 - Tekstslideצפיפות - ρ
גרם למיליליטר או קג לליטר
 מסה - m
נפח - V

Slide 4 - Tekstslide

המסה של 2 סמ"ק של אבן היא 5 גרם
מה תהיה הצפיפות
A
2.5 g/mL
B
0.4 g/mL
C
10 g/mL
D
5 g/mL

Slide 5 - Quizvraag

המסה של האבן מימין היא 18 גרם
מה תהיה הצפיפות
A
24 g/mL
B
1.8 g/mL
C
10 g/mL
D
18 g/mL

Slide 6 - Quizvraag

חשבו את הצפיפות
A
0.37 g/cm3
B
2.7 kg/m3
C
2.7 g/cm3
D
0.37 kg/m3

Slide 7 - Quizvraag

צפיפות של מתכת מסוימת היא
2.5 g/cm3
הנפח הוא
4 cm3
מה המסה
A
4 : 2.5 = 1.6 g
B
2.5 : 4 = 0.625 g
C
2.5 x 4 = 10 g

Slide 8 - Quizvraag

הצפיפות של גז מסוים היא 3.2 גרם לסמ"ק
המסה שלו היא 25 גרם
מה הנפח
A
80 L
B
7.8 L
C
7.8 mL
D
80 mL

Slide 9 - Quizvraag

3

Slide 10 - Video

01:10
כמות המים שגלשה שימשה את ארכימדס למדידת ה
A
צפיפות
B
המסה
C
הנפח
D
ניקיון

Slide 11 - Quizvraag

01:40
מה היתה הבעיה של ארכימדס
A
המסה של הכתר היתה לא ידועה
B
ההבדל בין הצפיפות של הזהב והכסף היה לא ידוע
C
הנפח של הכתר היה לא ידוע
D
לא היו מספיק מים באמבטיה

Slide 12 - Quizvraag

02:16
למה לדעת מה הנפח יעזור לארכימדס

Slide 13 - Open vraag

טבלאות צפיפות של חומרים
כדי שתתאפשר השוואה
אחידה בן החומרים
המדידות נערכות בתנאי סביבה קבועים : בלחץ ובטמפרטורה מוגדרים

Slide 14 - Tekstslide

זכוכית תצוף על מים או תשקע
A
תצוף
B
תשקע
C
לא ניתן לדעת

Slide 15 - Quizvraag

ציפה
חומר במצב מוצק או נוזל ישקע בנוזל בעל צפיפות
קטנה יותר, ויצוף בנוזל בעל צפיפות גדולה יותר

Slide 16 - Tekstslide

קרח יצוף על מים או ישקע
A
יצוף
B
ישקע
C
לא ניתן לדעת

Slide 17 - Quizvraag

האנומליה של המים
כאשר מים (נוזל) קופאים לקרח (מוצק) נפחם גדל

תופעה זו הפוכה לרוב החומרים בהם הנפח קטן במעבר מנוזל למוצק

Slide 18 - Tekstslide

אם הנפח גדל הצפיפות
A
קטנה
B
גדולה
C
תלוי במסה

Slide 19 - Quizvraag