H10.4 - Spectrofotometrie (Colorimetrie)

H10.4 - Spectrofotometrie
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H10.4 - Spectrofotometrie

Slide 1 - Tekstslide

Planning
 • Vragen stellen & Voorkennis ophalen (vorige lessen)

 • Leerdoelen

 • Uitleg §2.5
 • -> Zelfstandig + filmpje
 • => Uitleg door docent

 • Aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Een infraroodspectrum toont een hele brede piek rond 3000 1/cm.
Welke groep verwacht je in de stof?
A
=C=O
B
-OH
C
=NH
D
-COOH

Slide 3 - Quizvraag

Voor welke karakteristieke groepen zie je in dit ir-spectrum een aanwijzing?


(meerdere mogelijkheden)
A
O-H
B
C=O
C
C=C
D
C-H

Slide 4 - Quizvraag

Vragen?

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
Na deze paragraaf weet ik...:
 • wat colorimetrie is

Na deze paragraaf kan ik...:
 • uitleggen wat wordt verstaan onder extinctie;
 • uitleggen hoe je de extinctie meet met een colorimeter;
 • uitleggen wat een blanco is en een ijklijn gebruiken bij kwantitatieve analyse.

Slide 6 - Tekstslide

Uitleg
=> Uitleg van de docent

=> Zelfstandig

Slide 7 - Tekstslide

Filmpje
Bekijk het volgende filmpje

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Waarom werkt concentratiebepaling middels colorimetrie alleen met gekleurde oplossingen?

Antwoord: omdat kleurloze oplossingen...
A
al het zichtbare licht absorberen
B
helemaal geen zichtbaar licht absorberen
C
altijd een te lage concentratie opgeloste stof hebben
D
een chemische reactie ondergaan o.i.v. zichtbaar licht

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Tekstslide

Deze hebben wij op school!

Slide 14 - Tekstslide

klik hier

Slide 15 - Tekstslide

klik hier

Slide 16 - Tekstslide

De extinctie E van de blanco oplossing is
A
0
B
1
C
100%
D
maximaal

Slide 17 - Quizvraag

klik hier

Slide 18 - Tekstslide

De extinctie E van een oplossing met een intensere kleur is
A
lager dan van een oplossing met een minder intense kleur
B
hoger dan van een oplossing met een minder intense kleur

Slide 19 - Quizvraag

Wanneer je de extinctie meet van dezelfde oplossing, maar nu met een bredere cuvet (grotere l), wat kun je dan zeggen over de twee gemeten extinctiewaarden?
A
beide extinctiewaarden zijn gelijk, het is immers dezelfde oplossing
B
de extinctiewaarde bij grotere l is kleiner
C
de extinctiewaarde bij grotere l is groter
D
er is te weinig informatie om hier iets over te zeggen

Slide 20 - Quizvraag

klik hier

Slide 21 - Tekstslide

Zie het absorptiespectrum.
Bij welke golflengte ga je de concentratiemetingen van "stof X" meten?
A
400 nm
B
500 nm
C
650 nm
D
800 nm

Slide 22 - Quizvraag

klik hier

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

klik hier

Slide 25 - Tekstslide

klik hier

Slide 26 - Tekstslide

klik hier

Slide 27 - Tekstslide

Volgens de Europese norm mag drinkwater maximaal 50 mg nitraat per L bevatten. Aan 25 mL Voorburgs drinkwater wordt 25 mL demi-water toegevoegd. De extinctie van de verkregen oplossing bedraagt 0,45. Bereken het nitraatgehalte (in mg per L) van Voorburgs drinkwater om te controleren of dit aan de Europese norm voldoet. Gebruik de gegeven ijklijn.

Slide 28 - Open vraag

Belangrijke begrippen
 • Monster: te onderzoeken stof
 • Blanco: alle stoffen behalve de te onderzoeken stof
 •       : intensiteit door het monster
 •       : intensiteit door de blanco
 • T: transmissie (I/I(o))
 • E: extinctie (uitdoving)
I
I0

Slide 29 - Tekstslide

Werkwijze - Colorimetrie
 • Maak een blanco
 • Maak een ijkreeks
 • Bepaal de intensiteit van blanco, ijkreeks en monster
 • Bereken de transmissie en extinctie.
 • Maak het diagram
 • Bepaald met behulp van het diagram de concentratie in het monster.

Slide 30 - Tekstslide

Leerdoelen
Na deze paragraaf weet ik...:
 • wat colorimetrie is

Na deze paragraaf kan ik...:
 • uitleggen wat wordt verstaan onder extinctie;
 • uitleggen hoe je de extinctie meet met een colorimeter;
 • uitleggen wat een blanco is en een ijklijn gebruiken bij kwantitatieve analyse.

Slide 31 - Tekstslide

Huiswerk
 • MAAK: Opgave 19 t/m 23 
 • LEES: practicum 'Ziek van Cassave'

Slide 32 - Tekstslide