DO 2 - les 5: "Didactische werkvormen" (2)


Les 5: 
Didactische werkvormen
(deel 2)
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


Les 5: 
Didactische werkvormen
(deel 2)

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Hoekenwerk: werkwijze
  • 6 hoeken in totaal 
  • Materiaal:
- werkvormenfiches (pp. 101-114) 
- invulbladen (pp. 138-143) 
- materiaal in de hoek 
- correctiesleutel bij docent 
  • Groep: 2-3 studenten 
  • Timing: 12' per hoek
Tijd over? 
Check de werkvormenfiche en/of het kruiswoordraadsel

timer
12:00

Slide 3 - Tekstslide

Hoekenwerk: evaluatie

Slide 4 - Tekstslide

Quiz!
We spelen een korte quiz bestaande uit 7 vragen. Deze quiz evalueert je verworven kennis van het hoekenwerk omtrent didactische werkvormen. Bij iedere vraag hoort maximaal 1 minuut denktijd. Veel succes!

Slide 5 - Tekstslide

In welk gesprek tussen de leerkracht en de leerlingen staan de door de leerlingen gehanteerde oplossingsmethoden centraal?
A
Onderwijsleergesprek
B
Leergesprek
C
Klasgesprek/ Kringgesprek
D
Probleemgerichte groepsdiscussie

Slide 6 - Quizvraag

Waarvoor kan je een klasgesprek/kringgesprek niet gebruiken?
A
Peilen naar de beginsituatie
B
Bevorderen van creatief denken
C
Aanbrengen van leerinhouden
D
Oefenen van sociale vaardigheden

Slide 7 - Quizvraag

In de probleemgerichte groepsdiscussie zullen leerlingen de pro's en contra's van mogelijke oplossingen afwegen. In welke fase van het proces hoort dit thuis?
A
Beeldvorming
B
Oordeelvorming
C
Besluitvorming
D
Geen van allen

Slide 8 - Quizvraag

Dit hoekenwerk is een voorbeeld van een complementair groepswerk.
A
Juist
B
Fout

Slide 9 - Quizvraag

De leerkracht deelt aan alle duo’s in de klas twee kaartjes uit. Op deze kaartjes staat een situatieschets en een beschrijving van een personage, zijn opvattingen, zijn bedoelingen, … In deze les zijn het allemaal situaties die met drank- en drugsgebruik te maken hebben. Dit is een...
A
Rollenspel
B
Simulatiespel
C
Leerspel
D
Onderwijsleergesprek

Slide 10 - Quizvraag

Simulatiespel: in tegenstelling tot een rollenspel zijn de spelers niet altijd individuen die op hun eigen manier reageren, maar kunnen ze ook een partij, een belangengroep of een organisatie vertegenwoordigen waartussen zich bepaalde processen afspelen.
A
Juist
B
Fout

Slide 11 - Quizvraag

In welke fase van de les zal een leerspel meestal ingezet worden?
A
Sfeerschepping/Instap
B
Verwervingsfase
C
Verwerkingsfase
D
Evaluatie/Slot

Slide 12 - Quizvraag

Examentaak
Didactische werkvormen in je lesvoorbereiding?

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Vooruitblik op volgende les: leerinhouden
  • Cursustekst leerinhouden doornemen (p. 57-79) + bijhorende toets op Canvas maken
  • Ten laatste op dinsdag 3/05

  • 11/05: werkcollege!

Slide 18 - Tekstslide