Didactisch Handelen 1 - Toetsing

1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
DidactiekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Welkom!
 • In deze training gebruiken we LessonUp

 • Voor sommige opdrachten heb je een tweede scherm nodig, bijv. je smartphone, tablet of splitscreenfunctie van je pc/laptop.

 • Ga op je tweede scherm naar: lessonup.app of installeer de LessonUp-app. Bij mij staat onder in beeld de code van deze les. Deze code staat ook in de chat.

Slide 2 - Tekstslide

Werkvormen
Welke werkvorm heb jij de afgelopen twee weken uitgeprobeerd in je online les?

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen bijeenkomst 5 'Toetsen'

Slide 4 - Tekstslide

Je legt het begrip constructive alignment uit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 5 - Poll

Je kent het onderscheid tussen formatief toetsen en summatief toetsen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 6 - Poll

Je evalueert een toets aan de hand van de kwaliteitseisen van toetsing.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 7 - Poll

Leerdoelen bijeenkomst 5 'Toetsen'
Je legt het begrip constructive alignment uit.

Je kent het onderscheid tussen formatief toetsen en summatief toetsen.

Je evalueert een toets aan de hand van de kwaliteitseisen van toetsing.

Slide 8 - Tekstslide

Programma bijeenkomst 5 'Toetsen'
9.00 - 9.15
Welkom en leerdoelen
9.15 - 9.45
Toets maken (terugblik)
9.45 - 10.15
Constructive alignment
Toetsvormen en functie van toetsing
10.15 - 10.35
Pauze
10.35 - 11.30
Kwaliteitseisen van toetsing
Zelf analyseren in break-out rooms
11.30 - 12.00
Eindopdracht Didactisch Handelen 1
12.00 - 12.30
Vooruitblik en afronding

Slide 9 - Tekstslide

Maak de toets :-)

Je mag je camera en microfoon uitzetten, over 20 minuten zie ik je graag weer terug

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Opdracht (5 minuten)
 • Pak een vel papier
 • Teken op je vel papier 6 vakken
 • Schrijf in elk vak 1 vakinhoudelijk woord waarvan je verwacht dat het gezegd wordt tijdens de uitleg.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Wat is het doel van toetsen?

Slide 15 - Tekstslide

Wat is het doel van toetsen?
Het doel van toetsen is informatie verzamelen om te kunnen beoordelen of studenten de leerstof hebben begrepen en kunnen toepassen op het beoogde niveau.
 
Een toets is op te vatten als een steekproef uit alle mogelijke kennis/vaardigheden uit de leerstof.

Slide 16 - Tekstslide

Toetssoorten

Slide 17 - Tekstslide

Een oefentoets tijdens de les is een voorbeeld van...
A
ontwikkelingsgerichte toetsing
B
voorwaardelijk ontwikkelingsgerichte toetsing
C
examinerende toetsing

Slide 18 - Quizvraag

Een Proeve van Bekwaamheid is een voorbeeld van...
A
ontwikkelingsgerichte toetsing
B
voorwaardelijk ontwikkelingsgerichte toetsing
C
examinerende toetsing

Slide 19 - Quizvraag

Het kwalificatieportfolio aan het einde van de PDG is een voorbeeld van...
A
ontwikkelingsgerichte toetsing
B
voorwaardelijk ontwikkelingsgerichte toetsing
C
examinerende toetsing

Slide 20 - Quizvraag

Aantoonbaar feedback vragen voor je de eindopdracht mag inleveren is een voorbeeld van...
A
ontwikkelingsgerichte toetsing
B
voorwaardelijk ontwikkelingsgerichte toetsing
C
examinerende toetsing

Slide 21 - Quizvraag

Ontwikkelingsgericht toetsen (formatief)

Slide 22 - Tekstslide

Ontwikkelingsgericht toetsen (formatief)

Slide 23 - Tekstslide

Ontwikkelingsgericht toetsen (formatief)
Feed-up
Feedback
Feed-forward

Slide 24 - Tekstslide

Toetsvormen
Welke toetsvormen zien we in het mbo? 

 • Schriftelijke kennistoets 
 • Verslag / werkstuk
 • Praktijkopdracht / practicum / praktijksimulatie
 • Presentatie
 • Portfolio

Slide 25 - Tekstslide

Stappenplan toetsing
Keuze:

A: Je volgt de klassikale toelichting waarin we het stappenplan toetsing samen bespreken. 

B: Je maakt zelfstandig een oefening waarin je het stappenplan toetsing bekijkt

Slide 26 - Tekstslide

 1. Bepaal de leerdoelen
 2. Plaats de leerdoelen in een toetsmatrijs / taxonomie
 3. Bepaal toetssoort (formatief / summatief)
 4. Bepaal toetsvorm
 5. Bepaal lengte / omvang toets
 6. Bepaal beoordelingscriteria, normen en cesuur
 7. Schrijf instructies voor de student
 8. Laat de toets door een collega beoordelen
 9. Voer de toets uit en bepaal de uitslag
 10. Evalueer de toets met studenten
 11. Verbeter je toets
Stappenplan toetsing

Slide 27 - Tekstslide

Stappenplan toetsing
stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
stap 5
stap 6
stap 7
stap 8
stap 9
stap 10
stap 11
Bepaal de leerdoelen
Plaats de leerdoelen in een toetsmatrijs/taxonomie
Bepaal toetssoort (formatief / summatief)
Bepaal toetsvorm
Bepaal lengte / omvang toets
Bepaal beoordelingscriteria, normen en cesuur
Schrijf instructies voor de student
Laat de toets door een collega beoordelen
Voer de toets uit en bepaal de uitslag
Evalueer de toets met studenten
Verbeter de toets

Slide 28 - Sleepvraag

 1. Bepaal de leerdoelen
 2. Plaats de leerdoelen in een toetsmatrijs / taxonomie
 3. Bepaal toetssoort (formatief / summatief)
 4. Bepaal toetsvorm
 5. Bepaal lengte / omvang toets
 6. Bepaal beoordelingscriteria, normen en cesuur
 7. Schrijf instructies voor de student
 8. Laat de toets door een collega beoordelen
 9. Voer de toets uit en bepaal de uitslag
 10. Evalueer de toets met studenten
 11. Verbeter je toets
Stappenplan toetsing

Slide 29 - Tekstslide

Kwaliteitseisen toets

Slide 30 - Tekstslide
Optie A
 • 30 min.
  Je analyseert samen met je leerteam jullie meegenomen toetsen aan de hand van de kwaliteitseisen.
 • Als je na 30 min. terugkomt: Deel met de rest van de groep het belangrijkste inzicht uit jullie gesprek in twee zinnen.
 • Mogelijke hulpmiddelen: kennisclip, Handboek voor lerarenOptie B
 • 15 min.
  Plenaire bespreking van de kwaliteitseisen, ruimte om vragen te stellen.
 • 15 min. 
  Je analyseert samen met je leerteam 1 meegenomen toets op validiteit of betrouwbaarheid.
 • Als je terugkomt: Deel met de rest van de groep het belangrijkste inzicht uit jullie gesprek in twee zinnen.

Opdracht (keuze met leerteam)

Slide 31 - Tekstslide

Kwaliteitseisen toets
Validiteit
Meet je wat je wilt meten?
a) Gaat de toets over alle leerstof?
b) Meet je op het niveau dat je wilt meten?
Transparant
Is de toets voor alle betrokkenen transparant georganiseerd? Denk aan:
a) instructie
b) cesuur
c) beschikbare tijd
d) toegestane hulpmiddelen
Betrouwbaarheid
Is het resultaat van de toets bij herhaalde meting hetzelfde?
Representatief
Zijn er verantwoorde keuzes gemaakt?
a) Past de toets bij het niveau van de studenten?
b) Past de toets bij de beroepstaak uit het kwalificatiedossier?
c) Past de toets bij de beginsituatie van de studenten? 

Slide 32 - Tekstslide

Wat was jullie belangrijkste inzicht in het gesprek in de breakoutroom?

Slide 33 - Open vraag

Eindopdracht Didactisch Handelen 1
Deel 1: lessenserie van 3 lessen 
Deel 2: verantwoording van je keuzes in de lessenserie + toetsanalyse

Proceseisen: 
 • Structuur en helder Nederlands
 • Bronverwijzingen APA-stijl
 • Gebruik Kallenberg
 • Aantoonbaar feedback van studenten

Slide 34 - Tekstslide

Hoe kun je in jouw lessenserie feedback vragen aan je studenten?

Slide 35 - Woordweb

Eindopdracht Didactisch Handelen 1
Deel 1: 3 volledig ingevulde lesvoorbereidingsformulieren (Kallenberg)


Onderdeel
Tips
Beginsituatie
Gebruik p. 64-67 (2.2.1) uit Handboek voor leraren (2020)
Leerdoelen
Essentieel: inhoud - actief werkwoord - randvoorwaarde/context
Voorbereiding
Individueel / groep / asynchroon / synchroon / offline / online
Onderwijsactiviteiten
Les met inleiding - kern - slot

Beschrijf werkvormen duidelijk (digitaal + fysiek)

Onderwijsactiviteiten sluiten aan op:
a) leerdoelen
b) beginsituatie

Laat zien hoe je differentieert op tempo en niveau

Slide 36 - Tekstslide

Eindopdracht Didactisch Handelen 1
Deel 2: verantwoording
Tip: deel je verantwoording in met de thema's van de trainingen7 = reactie op de feedback van je studenten
Onderdeel
Gedragsindicatoren
Krachtige leeromgeving
1 (leerdoelen & taxonomie)
Motiveren
3 (rekening houden met motivatie)
Differentiëren
Werkvormen
2 (voorbeelden blended leren)
4 (rekening houden met verschillen tussen studenten)
5 (keuze werkvormen + constructive alignment)
Toetsen
6 (beoordelen toets op kwaliteitseisen)

Slide 37 - Tekstslide

Eindopdracht Didactisch Handelen 1


Tip: maak gebruik van cursushandleiding & PPT / LessonUp trainingen voor (verdiepende) theorie en links
Onderdeel
Bronnen / theorie
Algemeen
Handboek voor leraren (Geerts & van Kralingen, 2020)
Didactisch coachen (Voerman & Faber, 2019)
Wijze lessen (Surma et al., 2019)
Krachtige leeromgeving
Kennisclip Lessen voorbereiden
Kwalificatiedossier 
Taxonomie van Bloom
Motiveren
Kennisclip Didactisch Coachen
CAR-model (Ryan & Deci, 2000)
Leertheorieën
Differentiëren
Werkvormen
Liefde voor leren H.14 (Ruijters, 2007)
Differentiatie in het mbo (OAB Dekkers, 2015)
Kennisclip werkvormen
Toetsen
Kennisclip Toetsen
Website Kennispunt Onderwijs & examinering mbo 

Slide 38 - Tekstslide

Vooruitblik
10 februari = studiedag

17 februari = start Pedagogisch Handelen 1
 • nieuwe tegel op Fronter: PED1
 • voorbereiding = literatuur + pedagogische autobiografie (opdracht in cursushandleiding)

3 maart = inleveren eindopdracht Didactisch Handelen 1

Slide 39 - TekstslideProfessioneel Handelen 1
Didactisch Handelen 1
Pedagogisch Handelen 1
Onderwijsontwikkeling 1
Professioneel Handelen 2
Maatwerkopdracht 1
Formatief lesbezoekDidactisch Handelen 2
Pedagogisch Handelen 2
Professioneel Handelen 3
Maatwerkopdracht 2
Onderwijsontwikkeling 2
Summatief lesbezoek
Portfolio-assessment


Waar staan we in de PDG?

Slide 40 - Tekstslide

Mijn belangrijkste eye-opener vandaag was...

Slide 41 - Open vraag

Wat ik prettig vond vandaag was...

Slide 42 - Open vraag

Welke actie ga jij binnen 24 uur voor Didactisch Handelen 1 ondernemen?

Slide 43 - Open vraag

Tot slot
Willen jullie de evaluatie van de cursus Didactisch Handelen 1 invullen? Onze dank is groot!

Slide 44 - Tekstslide