Unit 2 past simple and past continuous

Welcome 2m2!
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welcome 2m2!

Slide 1 - Tekstslide

Unit 2 'Extremes'

Slide 2 - Tekstslide

Lesson 1.1 What is a cyclone?

Slide 3 - Tekstslide


Past simple and past continuous
Focus 2 unit 2.2

Slide 4 - Tekstslide

Past simple: how/when do you use it?
Use an example sentence.

Slide 5 - Open vraagrecap past simple & explanation past continuous

Slide 6 - Tekstslide

Past Simple - Regular Verbs
After a regular verb you put '-ed'

I walk -> I walked
He walks -> He walked
They walk -> They walked

Slide 7 - Tekstslide

Past Simple - Regular verbs

Spelling:
A verb ending on a consonant + -y, ---> -y in -ie:

  • I carry - I carried

No change with a vowel + -y :

  • I play - I played

When a verb ends with an -e, then just + -d 

  • I live - I lived

Final consonant is doubled when it ends with vowel + consonant:

  • I drop - I dropped
VOWELS

Slide 8 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Emily and I _____ to the zoo yesterday.
A
went
B
go
C
was going
D
goed

Slide 11 - Quizvraag

Anna and Charles ______
a game last week.
A
play
B
played
C
did play
D
were playing

Slide 12 - Quizvraag

_____ you ____ the new David Attenborough last night on Netflix?
A
do / watch
B
did / watched
C
did / watch
D
were / watching

Slide 13 - Quizvraag

Kim _______ to never go
to a haunted house again.
A
decided
B
decide
C
did decide
D
was deciding

Slide 14 - Quizvraag

____ he ____ the guitar
when he was young?
A
did / plays
B
did / played
C
did / play
D
was / playing

Slide 15 - Quizvraag

I know how to use
the past simple.
A
yes
B
no
C
kind of

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de past simple?
Meerdere antwoorden mogelijk!
A
Als iets is begonnen en is afgelopen.
B
Als je iets gedurende een langere tijd deed.
C
Als de zin in de verleden tijd is, en er een tijd bekend is.
D
Als iets nog moet gebeuren.

Slide 18 - Quizvraag

Wanneer gebruik je de past continuous?
A
Als iets in het verleden is begonnen en nog steeds zo is.
B
Als je in het Nederlands was/waren het... kunt zeggen.
C
Als iets in het verleden is begonnen en nu niet meer zo is.
D
Als iets al langer duurde.

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Video

Schrijf op wat je allemaal nog hebt onthouden in het filmpje. Maak de zin af: I saw that.......

Slide 21 - Open vraag

Klik op het gele vakje zometeen en maak de quiz over de past simple. Het zijn vijf vragen.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Nu ga je hetzelfde doen voor vragen over de past continuous.

Good luck!

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link

En nu de twee tijden samen.
Klik zometeen op het gele vakje en maak de quiz.

Good luck!

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

Any questions?

Slide 28 - WoordwebThe end

Slide 29 - Tekstslide