unit 3 - present simple

6 December
    
BT1A
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

6 December
    
BT1A

Slide 1 - Tekstslide

 • Hoe zat het ook weer? Vertel elkaar over de present simple!
 • Je moet de volgende dingen weten:
 1. Je gebruikt deze tijd voor feiten en gewoontes
 2.  Je zet een 's' achter het werkwoord bij 'he', 'she' en 'it'
 • Let op wat spellingsbijzonderheden bij die 's':
 1. Achter een sisklank én achter een 'o':   -es       --> catches, does
 2. Achter medeklinker + y --> try - tries , maar play - plays
Present simple!

Slide 2 - Tekstslide

 • Hoe vraag je: Houd jij van films?
 • Do you like films?
 • En hoe vraag je: Houdt je broer van films?
 • Does your brother like films?
 • Ga met z'n tweeën nadenken over de regel. Hoe werkt dat in het Engels?                                                                                     ->
Nu de vragen en ontkenningen...

Slide 3 - Tekstslide

 • Om een vraag te maken in het Engels heb je (op één uitzondering na: to be ) een hulpwerkwoord nodig. Je hebt dat al een keer gedaan:
 • My aunt has got a wonderful car. --> maak hier eens een vraag van.
 • Has my aunt got a wonderful car?
 • Je hebt het hulpwerkwoord naar voor gehaald!            ->
Stap voor stap...

Slide 4 - Tekstslide

 • Maar wat doe je nu als je geen hulpwerkwoord tot je beschikking hebt? 
 • Dan gebruik je do en does!  Trouwens, wanneer  gebruik je does?
 • Precies, bij he, she en it!                                           ->
Stap voor stap...

Slide 5 - Tekstslide

Let's try this! Make questions:
 • You like your family.
 • My nephew walks to school.
 • They love baking.
 • Your dog eats its cookies every night.
Stap voor stap...

Slide 6 - Tekstslide

Let's try this! Make questions:
 • You like your family.    Do you like your family?
 • My nephew walks to school.    Does your nephew walk ...?
 • They love baking.      Do they love baking?
 • Your dog eats its cookies every night.   Does your dog eat ...?
 • LET OP: de 's' is verplaatst naar do, en staat dus niet meer achter het hoofdwerkwoord!
Stap voor stap...

Slide 7 - Tekstslide

Let's try this! Make negatives! Of: maak ontkennend. Ik denk dat je dat kunt: overleg met je buurpersoon!
 • You like your family.
 • My nephew walks to school.
 • They love baking.
 • Your dog eats its cookies every night.
Stap voor stap...

Slide 8 - Tekstslide

 • You like your family.    You don't (do not) like your family.
 • My nephew walks to school.    Your nephew doesn't walk to school.
 • They love baking.      They don't love baking.
 • Your dog eats its cookies every night.   Your dog doesn't eat its cookies every night.
Stap voor stap...

Slide 9 - Tekstslide

Maak opdrachten:
4, 5, 6, 7a
Leer: blz. 91 en 92 uit je boek
Maak daarna opdrachten:
3 en 10
nu verder...

Slide 10 - Tekstslide