Theme 4; Grammar: questions with to do

Monday

1. Introduction

2. Grammar
3. Do: worksheet grammar
4. Save in your languageportfolio
5. Evaluation
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Monday

1. Introduction

2. Grammar
3. Do: worksheet grammar
4. Save in your languageportfolio
5. Evaluation

Slide 1 - Tekstslide

do / does / don't / doesn't

Slide 2 - Tekstslide

Very important: take notes!!
Vragen maken met de werkwoorden: - to be(am,are,is)
- have/has got>>>>werkwoordsvorm vooraan de zin zetten.
Am I late? 
Have you got a pet?
Has he got a new mobile phone?
Ontkenningen: 'not' (n't)achter het werkwoord zetten:
I am not late....I haven't got a pet. He hasn't got a  new mobile phone.....

Slide 3 - Tekstslide

(bijna)Alle andere werkwoorden:
  • Do/Does vooraan de zin zetten+ onderwerp+hele werkwoord: Do you have a pet? Do they live in a small village? 
  • Let op: does>>he/she/it (1 naam, 1 dier, 1 ding)
  • Does he have a pet? Does it have feathers? Does your brother live in Spain?

Slide 4 - Tekstslide

Je gebruikt DO / DOES bij vraagzinnen.

Slide 5 - Tekstslide

Je gebruikt DON'T / DOESN'T bij ontkennende zinnen.

Slide 6 - Tekstslide

DO / DOES

Do I walk?
Do you walk?
Does he/she/it walk? 
(zonder S achter WALK!)
Do we walk?
Do you walk?
Do they walk?
DON'T / DOESN'T

I don't walk.
You don't walk.
He/she/it doesn't walk.
(zonder S achter WALK!)
We don't walk.
You don't walk.
They don't walk.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

I _____ like films.
A
don't
B
doesn't

Slide 9 - Quizvraag


No, it _____ work. It's broken.
A
don't
B
doesn't

Slide 10 - Quizvraag

_____ Ann always call Sam?
A
Do
B
Does

Slide 11 - Quizvraag

_____ he live in Holland?
A
Do
B
Does

Slide 12 - Quizvraag

No, we _____ live in London.
A
don't
B
doesn't

Slide 13 - Quizvraag

_____ I work at Hema?
A
Do
B
Does

Slide 14 - Quizvraag

Maak een vraagzin:
We sit at our table.

Slide 15 - Woordweb

Guess the animal:
Cow
A
Koe
B
Kalf
C
Kat
D
Kuiken

Slide 16 - Quizvraag

Guess the animal:
Dog
A
Puppy
B
Kat
C
Cavia
D
Hond

Slide 17 - Quizvraag

Guess the word:
Farm
A
Dierenarts
B
Asiel
C
Dierentuin
D
Boerderij

Slide 18 - Quizvraag

Guess the word:
Bite
A
Bijten
B
Bijen
C
Beide
D
Geen van beide

Slide 19 - Quizvraag

Wat betekent het woord
"pets"?
A
dieren
B
huisdieren
C
petten
D
vee

Slide 20 - Quizvraag

Wat is "slang" in het Engels?
A
snake
B
snail
C
slang
D
small

Slide 21 - Quizvraag

Wat is "geit" in het Engels?
A
dog
B
goat
C
monkey
D
duck

Slide 22 - Quizvraag

What animals are all pets?
A
lion, snake,
B
cat, rabbit
C
dog, elephant
D
sheep, goat

Slide 23 - Quizvraag

The bird is in a .....
A
house
B
cage
C
cave
D
fence

Slide 24 - Quizvraag

this is an ......
A
eg
B
eig
C
egg
D
ei

Slide 25 - Quizvraag

This is a ......
A
mouse
B
mice
C
parrot
D
fly

Slide 26 - Quizvraag

What animal is this?
A
a pig
B
a big
C
a cow
D
a whale

Slide 27 - Quizvraag

Does this animal have wings?
A
yes
B
no

Slide 28 - Quizvraag

Can a whale swim?
A
yes
B
no

Slide 29 - Quizvraag

Maak een ontkennende (NOT) zin:
Jackie likes to watch TV.

Slide 30 - Woordweb

Guess the animal:
Bird
A
Eend
B
Vogel
C
Ooievaar
D
Reiger

Slide 31 - Quizvraag

Guess the animal:
Chicken
A
Kuiken
B
Haan
C
Kip
D
Kalkoen

Slide 32 - Quizvraag

Worksheet grammar
  • Do: worksheet (staat klaar onder bestanden Teams Engels)
  • If you have finished:
  • Take a photo and put in your language portfolio>>grammar
  • Hand in the photo (see next slide)

Slide 33 - Tekstslide

Hand in a photo of 2 worksheets grammar

Slide 34 - Open vraag

Worksheets
1. https://www.liveworksheets.com/xv1088428sl

2. https://www.liveworksheets.com/lo409671mh

3. https://www.liveworksheets.com/hs1217697de

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link

Extra oefenen met DO / DOES / DON'T / DOESN'T?
Extra oefenen met 
de Present Perfect?Slide 39 - Tekstslide