cross

v5_11_Redox

H11 Redoxreacties 
Elektronenoverdracht
Redoxkoppels
Redoxreacties in oplossing
Toepassingen

1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H11 Redoxreacties 
Elektronenoverdracht
Redoxkoppels
Redoxreacties in oplossing
Toepassingen

Slide 1 - Tekstslide

Vindt hier wel of geen redoxreactie plaats?
A
WEL een redoxreactie
B
GEEN reactie
C
WEL reactie, geen redox
D
Kleur wordt lichter door verdunning

Slide 2 - Quizvraag

Vindt hier wel of geen redoxreactie plaats?
A
WEL een redoxreactie
B
GEEN reactie
C
WEL reactie, geen redox
D
Dit is een reactie met zuurstof dus geen redox

Slide 3 - Quizvraag

Redoxreacties

Slide 4 - Woordweb

wat weet je van redox reacties?
A
er wordt H+ overgedragen
B
er wordt e- overgedragen
C
er treedt een reactie met zuurstof op
D
er komt energie bij vrij

Slide 5 - Quizvraag

Elektronenoverdracht
Wat is een redoxreactie?
Reductor en Oxidator
Halfreactie en  Totaalreactie
Redoxreacties kloppend maken

Slide 6 - Tekstslide


Deze reactie is een...
A
Totaalreactie
B
Halfreactie (reductor)
C
Zuur-basereactie
D
Halfreactie (oxidator)

Slide 7 - Quizvraag


Deze reactie is een...
A
Totaalreactie
B
Halfreactie (reductor)
C
Zuur-basereactie
D
Halfreactie (oxidator)

Slide 8 - Quizvraag

Geef de halfreacties van de reactie hiernaast

Slide 9 - Open vraag

Geef de totaalreactie van de halfreacties hiernaast

Slide 10 - Open vraag

Redoxreactie
Géén redox

Slide 11 - Sleepvraag

In je boek staat wat er gebeurt als een reductor met zuur reageert (blz. 116, Mg). Geef de reactievergelijking van de reactie tussen een oxidator en een base (Ag+ en OH-).
Hint: bij deze reactie komt O2 vrij, maar geen H2.

Slide 12 - Open vraag

Wat vind je nog moeilijk aan Redox?

Slide 13 - Open vraag

Redoxkoppels
Edele en onedele metalen
Standaardelectrodepotentialen (Binas 48)
Wanneer krijg je een reactie?

Slide 14 - Tekstslide

Edele en onedele metalen
Ag, Au, Pt        vs.          Fe, Cu, Zn
3 Fe2+ + 2 Au    -->    2 Au3+ +  Fe
OF?
2 Au3+ + Fe    -->    3 Fe2+ + 2 Au

Tabel 48!

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Kies de redoxreactie:
A
Ca2++2OHCa(OH)2
B
2H3O++CO323H2O+CO2
C
3O22O3
D
H2+2Cu2+2H++2Cu+

Slide 17 - Quizvraag

Geef de redoxreactievergelijking en vermeld de waarnemingen van:
Zwaveldioxide + aangezuurd kaliumdichromaat

Slide 18 - Open vraag

Voorspel of er een redoxreactie zal plaatsvinden tussen water en natrium.

Slide 19 - Open vraag

Welke tabellen heb je vaak nodig bij opgaven over redoxreacties?

Slide 20 - Open vraag

Aan een basische oplossing van natriumnitriet wordt een oplossing van kaliumpermaganaat toegevoegd.
Verloopt er een redoxreactie? Zo ja, geef de halfreacties.

Slide 21 - Open vraag

Aan salpeterzuuroplossing wordt een stukje aluminium toegevoegd.
Leg uit of er een redoxreactie verloopt. Zo ja, geef de halfreacties.

Slide 22 - Open vraag

Als ijzer(II)oxalaat wordt verwarmt, zal het ontleden in ijzer en koolstofdioxide. Stel de redoxreactie op. De halfreactie van oxalaat zul je zelf moeten opstellen.

Slide 23 - Open vraag

Geef de halfreacties + totaalvergelijking van de redoxreactie tussen aluminium en aangezuurd waterstofperoxide.

Slide 24 - Open vraag

De e- in een redoxreactie gaan van de ... naar de ... .
A
oxidator naar de reductor
B
oxidator naar de emulgator
C
emulgator naar de reductor
D
reductor naar de oxidator

Slide 25 - Quizvraag

11.4 Toepassingen
Alcoholen als reductoren
Redoxtitraties

Slide 26 - Tekstslide

Oxidatiereacties aan alcoholen
 • Ongesubstitueerd/primair alcohol -> aldehyde -> carbonzuur
 • Secundair alcohol -> keton 
 • Tertiair alcohol -> kan niet

Slide 27 - Tekstslide

Primair, secundair en tertiair
 1. Ongesubstitueerd alcohol
 2. Primair alcohol 
 3. Secundair alcohol
 4. Tertiair alcohol

Slide 28 - Tekstslide

primaire alcohol als reductor stap 1
 • primair alcohol -> aldehyde
 • Waarom kan dit niet bij een tertiair alcohol?

Slide 29 - Tekstslide

Oxidatie alcohol - stap 2
 • Stap 2: aldehyde -> carbonzuur

 • Waarom kan dit niet bij een secundair alcohol? 

Slide 30 - Tekstslide

Oxidatie alcohol - stap 1
 • Ongesubstueerd/primair alcohol -> aldehyde
 • Wat verwacht je bij een secundair alcohol?
 • Waarom kan dit niet bij een tertiair alcohol?

Slide 31 - Tekstslide

Een 'secundair' C-atoom in een molecuul heeft altijd de volgende eigenschap:
A
is verbonden aan 2 andere C-atomen
B
heeft een dubbele binding
C
het molecuul is vertakt
D
is verbonden aan 2 zuurstofatomen

Slide 32 - Quizvraag

Wat is het resultaat als je een primair alcohol oxideert?
A
Een aldehyde
B
Een keton
C
Een zuur
D
Een alcohol

Slide 33 - Quizvraag

Wat is het resultaat als je een secundair alcohol oxideert?
A
Een aldehyde
B
Een keton
C
Een zuur
D
Een alcohol

Slide 34 - Quizvraag

Wat is het resultaat als je een
tertiair alcohol oxideert?
A
Een aldehyde
B
Een keton
C
Een zuur
D
Een alcohol

Slide 35 - Quizvraag

Wat zijn de producten van een reactie tussen butaandizuur en chroom?
A
butaan-1,4-diol en Chroom
B
butaan-2,3-diol en Chroom(III)-ionen
C
butaan-1,4-diol en Chroom(III)-ionen
D
butaan-2,3-diol en Chroom(VI)-ionen

Slide 36 - Quizvraag

 Wat voor soort alcohol is het?
Sleep de structuur naar de juiste plek. 
Primair
Secundair
Tertiair

Slide 37 - Sleepvraag

Geef de reactievergelijking in structuurformules van de volledige oxidatie van propaan-2-ol (in neutraal milieu)

Slide 38 - Open vraag

Geef de halfreactie in structuurformules van de volledige oxidatie van butaan-1,4-diol in basisch milieu (overmaat base)

Slide 39 - Open vraag

Redox-titraties
Deze reacties werken niet met een kleur-omslag van een pH-indicator, maar met een kleuromslag in een halfreactie:

Bijvoorbeeld: MnO4- (permanganaat) is paars en een (sterke) oxidator, als je dit bij een reductor druppelt, zal de oplossing pas gaan kleuren als de reductor op is!

Slide 40 - Tekstslide