past continuous

Welcome back!
Today:
*Explanation Extensive Reading 
*Explanation Past Continuous 
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welcome back!
Today:
*Explanation Extensive Reading 
*Explanation Past Continuous 

Slide 1 - Tekstslide

Doel ...
Ik herken de verleden tijd. Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple het moet toepassen.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Duurvorm van de verleden tijd/Past continuous

 

Als je wilt zeggen dat iets in het verleden een tijdje aan de gang was gebruik je de duurvorm van de verleden tijd. In het Nederlands zeg je vaak 'was/waren aan het koken' of 'zij zaten te praten'

Slide 4 - Tekstslide

Duurvorm van de verleden tijd

I was playing a game in my room.

Ik was een spelletje aan het spelen in mijn kamer.

She was talking to her friend.

Ze was aan het praten met haar vriend.

We were cooking dinner.

Slide 5 - Tekstslide

Dus onthoud dit: 
Je maakt de vorm door eerst te kiezen uit was of were
I was
He was
She was 
It was
En daarna schrijf je het werkwoord op en zet je er ing achter!

Slide 6 - Tekstslide

Je was al tv aan het kijken op het 
 moment dat er werd gebeld.

Slide 7 - Tekstslide

They _________ their trip,
when they saw a giant spider.
A
was enjoying
B
were enjoying
C
enjoyed
D
did enjoy

Slide 8 - Quizvraag


Now let's practice them together:
past simple & past continuous

Slide 9 - Tekstslide

She ______ while she ______ the dishes yesterday evening.
A
was singing, was doing
B
sang, were doing
C
was singing, did
D
sang, did

Slide 10 - Quizvraag

I know how to use
the past continuous.
A
yes
B
no
C
kind of

Slide 11 - Quizvraag

I know how to use
the past simple.
A
yes
B
no
C
kind of

Slide 12 - Quizvraag