KSC.1.33

KSC.1.33
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
BeveiligingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

KSC.1.33

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Beschrijft de procedure van een inwerktraject. Beschrijft de ontwikkelpunten in beroepsvaardigheden en kan verbeterpunten aangeven. Beschrijft hoe het inwerktraject wordt aangepast rekening houdend met de belangen van het object, de beveiliger en de opdrachtgever. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je al over een inwerktraject?

Slide 3 - Woordweb

Wat is een inwerktraject?
Een inwerktraject is een gestructureerd proces waarin nieuwe medewerkers worden ingewerkt in hun functie. Het omvat training, begeleiding en evaluatie.

Slide 4 - Tekstslide

Procedure van een inwerktraject
Een inwerktraject bestaat uit verschillende stappen, zoals kennismaking met collega's, introductie van taken en verantwoordelijkheden, training en begeleiding, en evaluatie van de voortgang.

Slide 5 - Tekstslide

Ontwikkelpunten in beroepsvaardigheden
Ontwikkelpunten zijn gebieden waarin een medewerker nog verbetering kan laten zien. Dit kunnen bijvoorbeeld communicatievaardigheden, klantgerichtheid of probleemoplossend vermogen zijn.

Slide 6 - Tekstslide

Verbeterpunten aangeven
Om verbeterpunten aan te geven, is regelmatige evaluatie en feedback essentieel. Dit helpt medewerkers inzicht te krijgen in hun sterke punten en gebieden waarop ze kunnen groeien.

Slide 7 - Tekstslide

Aanpassen van het inwerktraject
Het inwerktraject kan worden aangepast rekening houdend met de belangen van het object, de beveiliger en de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er specifieke trainingen of instructies worden toegevoegd.

Slide 8 - Tekstslide

Belangen van het object
Het object heeft belangen zoals veiligheid, efficiëntie en klanttevredenheid. Het inwerktraject moet ervoor zorgen dat de beveiliging van het object optimaal is en dat eventuele risico's worden geminimaliseerd.

Slide 9 - Tekstslide

Belangen van de beveiliger en opdrachtgever
De beveiliger en opdrachtgever hebben belangen zoals competentieontwikkeling, tevredenheid en kostenbesparing. Het inwerktraject moet ervoor zorgen dat de beveiliger goed is voorbereid en dat de opdrachtgever tevreden is met de geleverde diensten.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Leerdoel
Beschrijft de procedure van een inwerktraject. Beschrijft de ontwikkelpunten in beroepsvaardigheden en kan verbeterpunten aangeven. Beschrijft hoe het inwerktraject wordt aangepast rekening houdend met de belangen van het object, de beveiliger en de opdrachtgever. 

Slide 12 - Tekstslide