Jong & Oud (5e) H6. Verzekeren

1 / 16
volgende
Slide 1: Video
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Verzekeringen
 • Collectief
       - verplicht
       - risico van inkomensverlies bij ziekte, werkloosheid,
          arbeidsongeschiktheid en ouderdom
 
 • Particulier 
       - vrijwillig (uitgezonderd WA- en basisverzekering ziektekosten)
       - risico van verschillende individuele risico's

Slide 2 - Tekstslide

Collectieve verzekeringen

Slide 3 - Tekstslide

Particuliere verzekeringen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Enkele belangrijke begrippen
 • risico-avers: mensen willen zoveel mogelijk risico's vermijden
 • goede en slechte risico's: risico's met weinig en veel kosten
 • asymmetrische informatie: verschil tussen de informatie van de verzekerde en de verzekeraar
 • averechts selectie: alleen slechte risico's die zich gaan verzekeren
 • eigen risico: vermindert moral hazard (onverantwoordelijk gedrag)

Slide 6 - Tekstslide

Moral hazard en asymmetrische informatie
Er is sprake van moreel wangedrag wanneer mensen zich riscovoller gaan gedragen, omdat de financiële gevolgen daarvan voor een ander zijn.
Moreel wangedrag, wordt ook wel nalatig gedrag of moral hazard genoemd.
Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij.

Slide 7 - Tekstslide

Averechtse selectie 

Als verzekeringen niet verplicht zijn, zullen alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, met als gevolg hoge premies (averechtse selectie). Alleen de slechte risico's blijven over waardoor de premie alleen maar hoger zal worden en de goede risico's zeker verdwijnen.


Slide 8 - Tekstslide

Problemen verzekeraars
 • Informatie asymmetrie, jij weet als verzekeraar niet hoe iemand met zijn/haar spullen omgaat hierdoor onstaat: 
 • Averechtse selectie (alleen mensen met 'slechte' risico's verzekeren zich)
 • Moral hazard (moreel wangedrag) (Met opzet roekeloos gedragen)
 • Door informatie asymmetrie worden premies hoger! 

Slide 9 - Tekstslide

Eigen risico is een oplossing voor:
- moreel wangedrag: Er is weer een financiele prikkel om je 'goed' te gedragen. Bij schade is een deel van de kosten voor jezelf.
- averechtse selectie: door het eigen risico minder kosten voor de verzekersingsmaatschappij. Daardoor kan de premie laag blijven, hierdoor zullen 'goede risico's' minder snel van verzekering afzien.

Slide 10 - Tekstslide

Premie berekenen
Premie = kans op schade x gemiddelde verwachte schade

Slide 11 - Tekstslide

Bonus-malusladder

Slide 12 - Tekstslide

Bonus-malusladder
Per jaar dat je geen schade claimt bij de verzekering krijg je extra korting. Hoe hoger de korting hoe hoger je staat op de bonus-malusladder.

Slide 13 - Tekstslide

Je sluit een verzekering af, dan ben jij de …
A
verzekeraar
B
verzekerde

Slide 14 - Quizvraag

Averechtse selectie kan een verzekeraar voorkomen door ...

A
risicospreiding
B
acceptatieplicht
C
eigen risico
D
premiedifferentiatie

Slide 15 - Quizvraag

Welk van onderstaande verzekeringen is een collectieve verzekering?
A
opstalverzekering
B
zorgverzekering
C
reisverzekering
D
AOW

Slide 16 - Quizvraag