Samenvatting H5 en H6

Hoofdstuk 5: In vuur en vlam

Hoofdstuk 6: Grondstoffen uit de aarde
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 5: In vuur en vlam

Hoofdstuk 6: Grondstoffen uit de aarde

Slide 1 - Tekstslide

5.1: Brand!

Reactieverschijnselen:
Rook, vuur, vonken, as

Reactieschema: 
Met woorden

Reactievergelijking:
Structuurformules en kloppend maken!

Slide 2 - Tekstslide

5.2: Blussen
Blussen: wegnemen van één van de drie voorwaardenHoe blus je een kampvuur?

Hoe blus je frituurvet?

Slide 3 - Tekstslide

5.3: Volledige en onvolledige verbranding


Methaan + zuurstof -> koolstofdioxide + water


1 CH4 + 2 O2 -> 1 CO2 + 2 H2O

Slide 4 - Tekstslide

Volledige verbranding

- Voldoende zuurstof
- CO2
- H2O
- SO2

Onvolledige verbranding

- Onvoldoende zuurstof
- CO (en soms C)
- H2O
- SO2

CO (kolendamp) is giftig!

Slide 5 - Tekstslide

5.4: Versterkt broeikaseffect
Fossiele brandstoffen bevatten koolwaterstoffen, maar ook zwavelverbindingen


Belangrijk broeikasgas:
CO2
Want CO2 houdt warmte (infrarode straling) vast


Slide 6 - Tekstslide

5.5: Luchtvervuiling

Maatregelen tegen luchtvervuiling:
Vaker de fiets pakken, minder met het vliegtuig op vakantie, zonne- en windenergie


Biobranstoffen:
bio-ethanol, E10, koolzaadolie

Slide 7 - Tekstslide

Reagens

Slide 8 - Tekstslide

6.1: Metalen

Productie ijzer: ijzererts (ijzeroxide), cokes (koolstof) en zuurstof worden in een hoogoven bij elkaar gevoegd onder hoge temperatuur en ruwijzer wordt dan afgetaptProductie aluminium:
Aluminiumoxide wordt uit bauxiet gehaald en de aluminiumoxide wordt ontleed in aluminium en zuurstof (met behulp van veel elektriciteit)

Slide 9 - Tekstslide

Edele metalen

Goud, zilver, platina


Reageren niet (of nauwelijks) met andere stoffen/de omgeving

Onedele metalen

Bijvoorbeeld natrium, calcium, aluminium, ijzer

Reageren wel met andere stoffen/de omgeving
Hoe meer onedel, hoe reactiever


Slide 10 - Tekstslide

6.2 Legeringen

Algemene kenmerken metalen: glans, geleiden stroom goed, geleiden warmte goed, zuivere metalen zijn makkelijk te vervormen
Verschillen metalen:
reactiviteit, smeltpunt, magnetisme, dichtheid

Legering: afgekoeld metaalmengsel, vaak veel harder dan de zuivere metalen
Zoals: gouden ringen, brons of roestvrijstaal

Slide 11 - Tekstslide

6.3 Metaalafval als grondstof
Metaalertsen: niet vernieuwbare grondstoffen

Dus? Recyclen!

Duurzamer dan telkens nieuw metaalerts zuiveren.

Slide 12 - Tekstslide

6.4 Olie, gas en steenkoolVoorbeelden fossiele brandstoffen:
steenkool, aardolie, aardgas, schaliegas

Fossiele brandstoffen bestaan uit koolwaterstoffen en zwavelverbindingen

Slide 13 - Tekstslide

6.5 Aardolie als grondstofNafta: kan je kraken

Alkaan: CnH2n+2
Zoals CH4 en C3H8
Methaan en propaan

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

6.6 Kunststoffen
Voordelen: licht van gewicht, gaan lang mee, flexibel, isoleren goed enz.

Nadelen: moeilijk te recyclen als ze gemengd zijn, vergaan niet echt, kankerverwekkende stoffen komen vrij bij verbranding, komt uit olie


Polymerisatie: het koppelen van moleculen tot lange ketens (polymeer), noemen we ook wel een macromolecuul

Composieten: combinaties van materialen, dus bijv. kunststof met koolstof (carbon, hockeystick en auto's)

Thermoharder: kunststof die hard blijft als deze verhit wordt, moeilijk te buigen, zoals stopcontacten en ski's
Thermoplast: kunststof die zacht wordt als deze verhit wordt, makkelijk te buigen, zoals koffiebekers en frisdrankflessen


Slide 16 - Tekstslide

Volgende les:
Oefentoets maken! Papier of op de computer?

Slide 17 - Tekstslide