Creëren en Ontwerpen met Design Thinking

Creëren en Ontwerpen met Design Thinking
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Creëren en Ontwerpen met Design Thinking

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kunnen leerlingen het design thinking proces toepassen om een creatieve oplossing te bedenken.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over design thinking?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Design Thinking?
Design thinking is een creatief proces waarbij problemen worden opgelost met de nadruk op mensgerichte benaderingen en experimenteren.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1: Empathize
Begrijp het probleem door je in te leven in de gebruiker. Voer interviews en observaties uit.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 2: Define
Definieer het probleem aan de hand van de verkregen inzichten. Formuleer een duidelijke probleemstelling.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 3: Ideate
Genereer zoveel mogelijk ideeën om het probleem op te lossen. Denk out-of-the-box en stel oordelen uit.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 4: Prototype
Zet de beste ideeën om in simpele prototypes of concepten. Test en verbeter deze iteratief.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 5: Test
Test het prototype met gebruikers. Verzamel feedback en gebruik dit om het prototype te verbeteren.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Creatieve Oplossing
Combineer de feedback om tot een creatieve oplossing te komen die aansluit bij de behoeften van de gebruikers.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presentatie
Bereid een presentatie voor om de creatieve oplossing te delen met anderen en leg uit hoe deze tot stand is gekomen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reflectie
Denk na over het proces en identificeer wat goed werkte en wat verbeterd kan worden voor toekomstige projecten.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Creativiteit Stimuleren
Design thinking moedigt creativiteit aan door een focus op het vinden van innovatieve oplossingen voor echte problemen.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenwerking
Design thinking omvat vaak samenwerking en iteratief werken, waarbij feedback van anderen essentieel is voor verbetering.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toepassing in de Praktijk
Design thinking wordt gebruikt in verschillende industrieën, van productontwerp tot probleemoplossing in bedrijven.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kritisch Denken
Design thinking moedigt het kritisch nadenken aan door het formuleren en testen van hypotheses en ideeën.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie
Evalueer het proces en de creatieve oplossing om te leren van successen en mislukkingen.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toekomstig Gebruik
Overweeg hoe design thinking kan worden toegepast in toekomstige projecten en persoonlijke situaties.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 19 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 20 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 21 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.