les 2 groepsdynamica groepsklimaat klassenmanagement

Groepsdynamica, Groepsklimaat en Klassenmanagement
Theorieles 2
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Groepsdynamica, Groepsklimaat en Klassenmanagement
Theorieles 2

Slide 1 - Tekstslide

programma:
vragen werkwijze en beroepsproduct
'vogelvlucht door de theorie'
groepsopdracht reguliere/profielroute

Slide 2 - Tekstslide

groepsklimaat

Slide 3 - Woordweb

Doel van vandaag
 • Je kunt in samenwerking met collega's de groepssfeer van een groep analyseren en tot interventies komen.

Slide 4 - Tekstslide

succescriteria voor dit leerdoel:

Slide 5 - Open vraag

pedagogisch klimaat
Alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van kinderen in een groep.

positief: veel verschillende rollen, draagt bij aan sociale acceptatie en waardering van de groepsleden
negatief: weinig rollen of ongelijkmatig verdeeld, geen ruimte om jezelf te zijn, negatief/vervelend gedrag.

Slide 6 - Tekstslide

Wat zijn ze ook alweer, de drie basisbehoeften van de mens?
timer
1:00

Slide 7 - Open vraag

Succescriteria van een veilig groepsklimaat

 • De groepsleden voelen zich thuis
 •  Structuur en dagritme
 • Vertrouwen in elkaar

Slide 8 - Tekstslide

Aspecten van groepssfeer
 • algemene sfeer
 • onderlinge relaties
 • onderlinge communicatie
 • rollen in de groep
 • samenhang (cohesie) in de groep

Slide 9 - Tekstslide

interventies om een positieve sfeer te creëren
 • analyse
 • werken aan groepsnormen
 • normen als positieve regels stellen
 • elk kind tot zijn recht laten komen
 • samenwerken bevorderenSlide 10 - Tekstslide

opdracht reguliere route
5 min individueel:
Analyseer de aspecten van groepssfeer van jouw stageklas.
Welke verbeterpunten zie je voor deze groep?

20 minuten samen:
Bespreek de verbeterpunten voor jullie stagegroepen. 
Hoe zou je dat kunnen doen? welke interventies voor een positieve groepssfeer?
evalueren:
bespreek in welke mate iedereen het leerdoel "je kunt in samenwerking met collega's de groepssfeer van een groep analyseren en tot interventies komen" behaald heeft, geef feedback.


Slide 11 - Tekstslide

groepen:
Marith
Jamie
Romy
Bram
Jenna
Levy
Fleur
Alissa
Helen
Ashley
Jill
Jesca
Sabine
Tessa
timer
20:00

Slide 12 - Tekstslide

Je kunt in samenwerking met collega's de groepssfeer van een groep analyseren en tot interventies komen.
010

Slide 13 - Poll

Je kunt groepen observeren en herkennen wat de cultuur, cohesie, rollen en leiders zijn.
010

Slide 14 - Poll